Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 4.

14. 5. 2009

(9)

DEVĚT

NOVÉ, ZÁSADNÍ HRANICE

Protože jste společností, v níž je frekvence ovládána, schopnost lidstva vynalézat technické postupy byla omezená. V méně ovládané společnosti, která má větší rozsah možností cestovat v kosmu a větší výměnu informací mezi systémy, jsou technické vymoženosti ohromující a povznášející. Mnohé dary a vlivy, které nepocházely z této planety, byly potlačeny. Některé informace byly planetě samozřejmě předány různými způsoby a výsledný technický pokrok přinesl velké změny životního stylu.

    

Jedna ze zásadních změn životního stylu, kterou přineslo toto století, bylo zavedení filmu. Filmový průmysl přinesl na planetu úplně nový způsob ovlivňování myšlení. Tak jako je na této planetě filmový průmysl, jsou ve vesmíru civilizace, které ovládají průmysl holografický. Vytvářejí holografické projekce - dramata, která vypadají úplně jako skutečná - a vsunují je branami do vaší reality. Vzhledem k tomu, že tyto kosmické bytosti se tu pohybují už pěkných pár stovek tisíc let a že frekvence lidstva byly ovládány, je velice snadné lidské bytosti ošálit.

    

Holografické projekce byly na Zemi užívány k manipulaci a ovládání vědomí a ke změně příběhu informací v příběh dezinformace - jen omezeného množství vědomostí. My to vidíme tak, že těm, kdo užívají holografické projekce, nejde vždycky zrovna o to, aby přinášeli lidem světlo nebo informace nebo povznesení. Mají postranní motivy, přestože je mohou vydávat za světlo.

    

Holografické zážitky, zvláště úkazy na obloze, jsou pořádány, aby ovlivnily vždy velkou skupinu lidí najednou. Mnohé úkazy UFO, i když ne všechny, byly holografickými projekcemi. Holografické projekce jednoho jedince, různě stylizované, se vyskytly v mnoha kulturách současně. Proto jsou některé náboženské příběhy paralelní z jednoho konce světa na druhý, přestože nedošlo k fyzickému kontaktu.

    

Holografické projekce vypadají přesně jako trojrozměrná realita. Jsou to výtvory událostí vyrobené a vsunuté do vaší reality, aby vypadaly, jako by byly součástí sledu událostí. Jsou užívány k ovlivnění mysli svědků a je velmi obtížné je rozpoznat. V příštích několika letech si to budete moci hodně často vyzkoušet - na Středních východě i na jiných místech této planety - protože tu bude zesilovat mimozemská aktivita a vše bude zveřejňováno. Některé z těchto velkých událostí budou naprosto legitimní, ale některé budou projekcemi, zinscenovanými k manipulaci vědomí lidstva směrem ke světovému řádu, jímž bude ovládáno.

    

Holografické projekce mají energetické pole a je možno je zaměřit virgulí. Virgule se v nich pohybují jinak, protože jejich energetická pole jsou jiná a protože vibrují na neuvěřitelném kmitočtu. Můžete do nich vejít a účastnit se děje. Lidé se jich mohou účastnit a přísahat, že je to skutečnost. Ale jsou to naaranžované události, které mají ovlivnit lidskou mysl. Holografické projekce nejsou míněny jako informace, jejich účelem je ovládání. Je to prostě jeden aspekt existující techniky.

    

Dokonce celé reality mohou být konstruovány a vsunovány do jiných realit jako filmy. Film, televize atd. jsou vaše verze vytváření realit. Existují však jiné, vysoce vyspělé bytosti, které chytře vytvářejí reality tak „reálné“, že rozdíl vůbec nepoznáte. Jsou jako paprsky. Holografické projekce vysílané na tuto planetu jsou jako reflektory svítící do noci. Je k tomu zapotřebí strašlivé energie, protože celý proces vyžaduje splývání dimenzí. Tato technologie neexistuje v trojrozměrném prostoru, existuje jen v jiných dimenzích a je k ní zapotřebí dimenzionální fúze.

    

Jaký rozdíl je mezi dimenzemi ?  Proč je jedna dimenze důležitá pro druhou ?  Protože každá dimenze má jinou vibrační frekvenci neboli způsob, jímž se v ní pohybují molekuly. K těmto holografickým projekcím je třeba zvolit místa, kde dimenze již splývají, protože musí být přehrávány skrze jiné dimenze, aby sem pronikly.

    

Lidstvo bylo slepé a znovu a znovu si nechávalo nasadit klapky na oči v důsledku nevyvinutých šroubovic, do nichž se informace nemohou zapojit. Světelná rodina přišla, aby to vše změnila. Jste zde proto, abyste vnesli na planetu novu frekvenci a podrželi ji ve svých tělech, aby i zbytek planety mohl začít novou frekvencí vibrovat. Tato frekvence způsobí rozrušení struktur založených na dvou řetězcích DNA. Nedá se nic dělat, je na čase začít s vývojem. Země je připravena projít vším, co je k této evoluci třeba.

    

Lidské bytosti se musí naučit číst energie. Musí se naučit používat k vnímání reality více smyslů než jen oči, uši, nos, ústa atd. My říkáme, že oči, uši, nos, ústa a hmat jsou šidítka reality. Uzavírají realitu. Myslíte si, že těmito smysly realitu vnímáte, ale ve skutečnosti vaše vnímání reality omezují. Od dětství vás učili spoléhat se při interpretaci zkušenosti na své oči, uši, nos, ústa a hmat. Teď se budete muset spoléhat na jiné formy vnímání, abyste vymezili svou zkušenost. Jedna z forem, kterou jste odepsali, je cítění. Cítění - vaše vědoucí, intuitivní, psychické já - bylo rušeno ovládáním frekvence na této planetě, takže nikdo z vás je nemohl najít. Když najdete své vlastní vědění a svůj vlastní způsob intuitivního vnímání, nemůžete být ovládáni.

Jak poznáte, co je ovládáno a co ne ?  Naučit se to je součástí vaší zkušenosti zde - skočit do trochy horké vody a poznat, kdy máte vyskočit. V nejhlubším nitru vší bytosti je uložena integrita, kterou můžete objevit a disponovat jí. Je to integrita, která si váží života a především si váží sama sebe a života, který byl svěřen vám. Jste svými pány a bylo vám darováno a zaručeno, že si budete vážit svého světla, svého těla a své zkušenosti, jak nejlépe umíte.

    

Jakmile začnete správně pečovat o svou integritu, kultivovat ji a objevovat její zázračnost a její potenciál, zjistíte, že vaše tělo, které bylo zdánlivě něčím jako přítěží, již jste všude s sebou vláčeli, je skutečně nedocenitelné. Přináší vám netušené bohatství. Se svým fyzickým tělem jste milionáři. Musíte se naučit užívat své centrum cítění, aktivovat v sobě informace a jednat podle nich, musíte se jim naučit důvěřovat.

    

Jako členové Světelné rodiny máte záměr propojit dimenze. Vaším úkolem je vtáhnout do této reality jiné dimenze, přimět svou nervovou soustavu, aby zvládla odlišné molekulární fluktuace. Učíte se vnímat prostřednictvím centra cítění a budete učit ostatní, jak mají dělat to, co vy všichni dokážete. Vy ukazujete cestu.

    

Holografické projekce rozeznáte CÍTĚNÍM. Budete cítit, že nejsou v pořádku - něco vám bude připadat divné nebo podezřelé. Když jsou holografické projekce vsunovány do vaší reality, vždycky je na nich něco divného. Protože jste členy Světelné rodiny, vaše vnitřní kódy a vlákna se nebudou cítit dobře, když budou holografickým projekcím vystaveny, protože ty jsou spíše než k povznesení užívány k vašemu ovládání. Jsou užívány k vybičování vašich emocí až po jistou hranici, aby se jimi jiní mohli sytit a aby vás přiměly fungovat na jisté úrovni.

     

Tyto techniky budou v příštím desetiletí užívány ještě více. Proto říkáme, že lidstvo čeká drastické probuzení, pokud jde o to, co je skutečné a co ne. Tyto hranice reality jsou skutečně zásadní.

    

Mluvili jsme o bráně na Středním východě, která je dimenzionálním vstupem neboli branou na tuto planetu pro jisté energie, hledající civilizaci. Nezapomeňte, že když opustíte planetární sféru a vycestujete do kosmu, jakmile překročíte jistá pásma vědomí, musíte najít správnou bránu, abyste se na planetu vrátili v přesném čase nebo časovém koridoru, který hledáte. Takto jsou systémy udržovány uzavřené a nedotčené, aby vás chránily před přepadením a ovládnutím. Takové brány existují na jihoamerickém a severoamerickém kontinentě, v Asii, Číně a po celé zeměkouli. Obrovská brána, o níž jsme právě mluvili, je brána na Středním východě. Je gigantická.

    

Mnohé holografické projekce nebo dramata sem byly vsunuty branami, aby otřásly myslí a vírou populace. Protože se zmíněná brána nachází uprostřed krize, je hlavním kandidátem pro holografické projekce a je také nejdůležitější pro systém víry, který má změnit tento chaotický svět a přimět všechny, aby se začali pohybovat v jiném směru. Buďte si vědomi svých center cítění, až se tyto události začnou na této planetě dít.

    

Střední východ je bránou, kde se stýkají mnohé dimenze a kudy entity z jiných dimenzí mohou na tuto planetu vstupovat. Je to horká půda. V nedávné době, v posledních čtyřiceti či padesáti tisíci letech se na Středním východě vynořilo mnoho civilizací a začalo tu mnoho dramat. Díky předivu se v této oblasti lépe vsunují holografické projekce, tak jako se v Kalifornii lépe točí filmy.

    

Potenciální holografickou projekcí v této bráně je příchod mimozemšťanů. Nebo návrat Ježíše Krista. Nebo jiný dobrý návrat, výskyt nějakého spasitele nebo jiný důvod pro všechny, aby mysleli stejným způsobem. V tuto dobu, jak my to vidíme, nemá světelnou povahu. Příkladem HOLOGRAFICKÉ projekce, která byla v minulosti inscenována na této planetě, aby změnila běh historie, je Kristovo ukřižování. Drama, které bylo sehráno a historicky vám předáno, není realita, kterou sem Pomazaný přišel hrát. Jistá verze života této entity byla vymyšlena a sehrána v holografickém zábavním studiu, a pak byla vsunuta a přehrána, jako by byla skutečná.

Kristus přišel jako výbor bytostí v průběhu jisté doby. Příběh, který vám byl vyprávěn, je dramatizovaná verze upravená pro trh - velmi cenzurovaná verze toho, kým tato entita byla a je. Část Kristova dramatu, jemuž jste se učili, byla holografická projekce. A jiná část toho, co v budoucnosti o Pomazaném zjistíte, je potenciální holografickou projekcí. Takže buďte ve střehu. Mnozí lidé řeknou, že se rouháme, když tohle říkáme, a že jsme ďáblovi spřeženci. Jak můžeme pochybovat o tom, co praví Bible ?  Jak můžeme to vše zpochybňovat ?  Protože všechny tyto věci říkaly patriarchální organizace, které si dělaly reklamu. Ničím jiným nebyly. Byly použity, aby pomohly znovu ovládnout energii na planetě.

    

Ve skutečnosti byl Pomazaný vyslán jako narušitel systémů, jako člen Světelné rodiny, aby vnesl světlo branou na Středním východě. To vytvořilo cestu pro mnoho dalších, aby rozsévali realitu, připravující vědomí lidstva na cyklus, který skončí zhruba v příštích dvaceti letech, podle toho, jak budou události probíhat. Pomazaný nepřišel jako jedna entita, nýbrž jako množství entit, ovlivňoval lidi v temné hodině lidstva, v hodině, kdy lidské bytosti byly připraveny pochopit svá tajemství. Jedna z věcí, která vám nebyla zrovna nejpravdivěji sdělena, bylo, že Pomazaný byl velmi dobře přijat. Druh energie, který Pomazané bytosti přinesly na planetu, byl přijímán velmi dobře.

    

S Pomazanou entitou je spojeno velké množství dramat. Původní plán vypadá takto: Je to plán výboru Pomazaných přijít na planetu, šířit světlo čili informace a ukázat lidem, co všechno lidské tělo dokáže. A pak tu jsou bytosti, které řekly: „Co s tím uděláme ?  Tenhleten přišel naší branou, a my ji chceme kontrolovat. Jak budeme moci užívat tuhle energii ?  Je to vesmír svobodné vůle, můžeme si dělat, co chceme.“ A tak vytvořily HOLOGRAFICKOU PROJEKCI KRISTOVA UKŘIŽOVÁNÍ, aby vyvolali strach a další emoce a posunuli tak vědomí směrem, který původně vůbec nebyl plánován. To znamená, že ve Vesmíru svobodné vůle je možné, zejména v oblasti portálů, aby jedna skupina bohů přepadla příběh někoho jiného a vsunula do něj svou vlastní verzi. V tu dobu to možná neovlivní mnoho lidí, dopad holografické projekce se však projeví za čas.

    

Víme, že pro mnohé z vás je to frustrující. Ale činíme to a dělíme se s vámi o informace ve snaze přinutit vás k pohybu, cítění, přimět vás, abyste se rozpomněli - a abyste tolik nemysleli. Nejde tu o proces logického myšlení, ale o CÍTĚNÍ. Co se děje s vaším tělem ?  Zeptejte se sami sebe: „Co je má identita ?  Jak je to možné ?  Kdo jsem já v tom všem ?“ Pak začnete sami sobě více naznačovat, kdo jste, a budete schopni přijít na mnoho věcí.

    

Chápete, proč jste sem přišli, abyste narušili systém ?  Chápete, jak složitá je kontrola frekvence ?  Chápete, jak jemná a řídká je realita ?  Chápete, jak dostupné je pro lidstvo její ovládání - kdyby lidé žili ve vzájemné harmonii, chovali se, jako by o ně o všechny bylo postaráno, a věřili a tvořili pomocí své mysli ?

    

Řekli jsme před nějakou dobou, že světlo je na této planetě podhodnocováno. Opravdu je to tak. Kdyby bylo oznámeno, kolik jedinců získává vládu nad svými myšlenkami a životy a kolik z nich svou suverenitu vysílá a žije, aby jí učili ostatní, ti, kdo tu vládnou, by s tím rychle něco udělali. Světlo je podceňováno, a to je dobře, protože světlo vás všechny osvobodí.

    

Máte vzrušující úkol - záviděníhodnou práci - a máte veškerou pomoc, kterou budete potřebovat k jeho dokončení. V poslední době nastal obrovský příliv entit a mateřských lodí na tuto planetu, a ty nyní působí jako prostředníci nebo možná doslova jako převaděče energie. Paprsky světla, které přicházejí na planetu ze starých a pradávných hvězdných soustav, spolupracujících se Zemí po celé dlouhé věky. Mnohé z nich byly vašimi astronomy jednoduše označeny čísly, jiné mají jména, která jsou vám důvěrně známa - Sírius, Arktur, Orion, Plejády, atd. Světelné paprsky jsou zachycovány množstvím mateřských lodí obklopujících Zemi, filtrovány úplně odlišným systémem a pak odeslány na Zemi.

Mnozí z vás mají v sobě implantáty, které umožňují na tuto komunikaci reagovat a obejít tak psychotronickou válku a interferenci, neustále rušící vaši frekvenci a zabraňující vám tyto informace přijímat. Implantáty nejsou negativní. Nebyli jste uneseni a zkoumáni, aby vám byly implantovány proti vaší vůli. Jsou to éterické implantáty, které jste si povolali jako nástroj příjmu mimoplanetárních energií. Tyto implantáty jsou nyní aktivovány. Mnozí z vás zjišťují, že si připadají změnění. V různé denní doby, zejména když jdete spát, slyšíte nejrůznější tóny nebo cítíte ve svém těle jakousi elektrickou vibraci.

Až vám tyto informace budou odeslány paprskem, vaše tělo musí být schopno je přijmout. Aby vaše tělo bylo schopno je přijmout, musí být v jistém stavu. Dané informace jsou jako proud, a pokud vaše tělo není s to proud přijmout, změní se v pocit nepohody. Lidé Země byli pro tento okamžik naprogramováni a na planetě není ani jeden inkarnovaný, který by mohl říci, že se spletl a že nevěděl, co se tu bude dít. Nikdo na této planetě se nenarodil bez vnitřního mechanismu, který lze aktivovat, aby se naladil nebo zapnul na schopnost uchovávat dotyčné frekvence.

Radili jsme mnohým z vás, aby se vzdálili logické mysli, protože logická mysl se dostane s předmětnými informacemi a elektronickou energií do konfliktu. V příštích několika letech bude vaše porozumění a vibrace s frekvencemi přicházejícími k vám, jako když zapnete své vlastní rádio. Získáte přímý telepatický kontakt s mateřskými loděmi, které k vám vysílají. Přijde čas, kdy vás ani nenapadne jít na sezení s médiem přijímajícím informace, protože budete mít s informacemi vlastní přímé spojení. Bohatství informací, které k vám bude přicházet, bude velmi uklidňující, bude vám vysíláno, abyste věděli, co se děje.

Až získáte více důvěry, budete schopni manifestovat si před sebou světelnou entitu, která se fyzicky ukáže a začne vás vyučovat. Napojení neboli proces přinášení informací prostřednictvím jiné bytosti se stane naprosto archaickou záležitostí, až každý z vás projeví svou vlastní doslovnou bytost, která vás bude učit. Zatím jsme zde my, abychom vás učili, připomínali vám, kdo jsme, a vnukli vám představu, co k sobě můžete přivolat. Nejvíce ze všeho vám jako členové Světelné rodiny chceme pomáhat při úspěšném osvobozování lidstva. Soustřeďte se na svůj vlastní tanec. Na jakou melodii budete tančit a jaká kouzla budete provádět a do jakých výšin budete chtít povznést vědomí, abyste mu dali novou definici možností ?

 

(10)

DESET

NOVÉ SVĚTELNÉ PARADIGMA

Kdo jsou poslové úsvitu a jaká je jejich role ?  Poslové úsvitu jsou ti, kdo nesou sluneční paprsky a přinášejí světlo a vědění. Sdružují se v prastaré organizaci, prastaré společnosti, prastarém spirituálním svazku, který je nutí dělat jistou práci v jisté hvězdné soustavě. Vy jste členy společnosti Poslů úsvitu, jinak by vás tato kniha nepřitahovala. Členové zmíněné elitní organizace přicházejí na Zemi v různé doby, aby konali svou práci. To se stává, když je cyklus stanoven a okolnosti jsou jim nakloněny, takže energie z dalekého kosmu a energie ze Země splývá v jejich vlastním bytí.

    

Energie z kosmu přichází na Zemi neustále a energie ze Země se neustále pozvedá ke kosmu. Lidstvo tvoří posvátný most mezi Zemí a nebesy, některými nazývaný duhovým mostem Poslové úsvitu nechávají dané energie splývat, takže úsvit čili světlo se v nich probouzí. Pak tento úsvit přinášejí civilizacím. Právě to jste vy. Právě to děláte. Stejně jako zástupy dalších. Vy jste Poslové úsvitu.

    

Pro vás jakožto Posly úsvitu je tu jistý postoj, který vám usnadní vaši angažovanost, k níž jste se zavázali. Tento postoj znamená umožnění a odstoupení od vnitřní nekázně a zbavení se všech zkušeností. Pro Posly úsvitu každý článek znamená celek, nehledě na to, jak je zkonstruován, nehledě na to, jak je silný nebo slabý, jak velká či malá je jeho role. Sílu či slabost nebo vlivnost není nutně třeba porovnávat, jsou prostě postojem, který si vědomí ve svém vlastním tanci reality zvolí a jejž zaujme.

    

Učíme vás o vás samých a pomáháme vám otevřít to, co je ve vás, ne to, co je mimo vás. Jakožto Poslové úsvitu prožíváte nejtemnější hodinu před úsvitem, kdy se můžete ptát, jestli vůbec kdy přijde paprsek světla. A pak, téměř okamžitě, se světlo začne vynořovat odnikud. Odkud přijde ?  Jak změní vaše myšlení ?  Jak to, že je existence v jednom okamžiku tak temná, jak jen může být, a v příštím okamžiku je náhle světlo ?  Jakožto Poslové úsvitu přivádíte svou vůlí světlo k úsvitu. Byli jste k tomu vyškoleni, je to vaší silnou stránkou.

    

Vy, Poslové úsvitu, rovněž známí jako Světelná rodina, jste souhlasili, že projdete procesem mutace, abyste se vyvinuli ve vyšší bytosti svým záměrem a vědomým souhlasem. Přinášíte na tuto planetu opět světlo, přinášíte novou evoluci lidstva a umožňujete kosmický evoluční skok v uvědomění a inteligenci tím, že zakotvíte frekvenci nejprve ve svých tělech a budete ji žít.

    

SVĚTELNÁ RODINA pochází ze STŘEDISKA OPERACÍ - zdroje v této Galaxii, který působí jako vysílací stanice. Ve vaší Galaktické soustavě i v tomto Vesmíru jsou centrální slunce. Mayové nazvali toto centrální slunce Alkyone. Jiní je znají pod jinými jmény. Toto slunce má světlo a světlo nese informaci. Vyjádřeno velmi jednoduše, členové Světelné rodiny pocházejí z místa, které je ÚSTŘEDNÍM SKLADEM INFORMACÍ PRO CELÝ VESMÍR.

    

Od tohoto centrálního slunce se pohybujete po spirále a nesete z něj informace mnoha různými soustavami ve Vesmíru, spřádáte, plánujete a cestujete. Jste v tomto ohledu naprosto jedineční a víte to. Když se podíváte na populaci, víte, že jste jiní. Rádi burcujete lůzu a narušujete systémy, aby se otevřely. Když se někde praví: „Vstup zakázán“, platí to pro všechny, ale ne pro vás. Jdete kamkoliv, kde je něco zavřené, abyste to mohli otevřít. PRACUJETE TAK, ŽE SE ROZDĚLÍTE DO MNOHA MULTIDIMENZIONÁLNÍCH IDENTIT A PAK VSTUPUJETE DO SYSTÉMŮ, ABYSTE JE ZMĚNILI.

    

Někdy se v těchto systémech inkarnujete po statisíce let a připravujete se tak na chvíli, kdy můžete být povoláni, abyste dané systémy narušili. Máte za sebou pěkných pár životů, a v tom je vaše jistota. Tak například se mnohokrát inkarnujete na Zemi, takže když přijde výzva, že Země má být otevřena narušením systému a paradigma má být změněno, můžete říci: „Byl jsem tam už dvě stě čtyřicet sedmkrát, v tolika různých podobách, a jednou jsem dokonce byl schopen povznést své tělo. Udělal jsem to, to a to. Pokud se zúčastním plánu otevřít systém, jsem si jist, že dokážu osvěžit vzpomínky, shrnout je, vzdorovat zákonům a dokončit úkol.“

    

Někdy se to nestane a plán musí být z nějakého důvodu stornován. To je pro vás velmi frustrující zážitek. Ale když všechno jde podle plánu a vám se podaří systém narušit a vytvořit nové světelné paradigma, je to pro vás jako kosmický orgasmus.

    

Poslové úsvitu neboli členové Světelné rodiny pracují v týmech. Do systémů se nevydáváte sami. Potřebujete jeden druhého, protože sami nemůžete frekvenci udržet. Tím, že vstupujete do hry jako tým, zvyšujete pravděpodobnost, že plán vyjde. Jste jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce a jste vedeni mocnou inteligencí centrálního slunce.

    

Světlo je KRÁLOVSTVÍ VĚDOMÍ a jeho existence má smysl. Příběh, který vám dnes vyprávíme, můžete pochopit. Pokaždé, když mluvíme s lidmi, a vy nám rozumíte, dáváme vám víc. Nechceme, abyste si mysleli, že světlo je vznešenější než cokoliv jiného. Něco v podstatě vaší duše vás spojuje se světelným zdrojem a žene vás ke zmíněnému povolání, to ale nečiní dané povolání lepším než jiné. Jsou tu další, kteří mají odlišné zdroje a putují po spirále s jinými záměry, čímž celou hru umožňují. To vše se dozvíte.

    

Připomínáme vám, že Prvotní Stvořitel tvoří vše a všem věcem vdechuje sebe sama. Stejně tak jako vy hledáte sebeuvědomění, i Prvotní Stvořitel to zvládá. Chce si být vědom sám sebe ve všech věcech a všem věcem, v nichž existuje, chce vdechnout vědomí, že v nich je a že si je uvědomuje. Uvědomění je jako zrcadlo putující tam a zpět mezi Prvotním Stvořitelem a veškerým Stvořením, až po nejmenšího broučka či mravence lezoucího po zemi. Tak jako je Prvotní Stvořitel ve světle, je také v takzvaném zlu, věda, že i „zlo“ má svůj božský účel.

    

Existuje mnoho království vědomí.Království vědomí“ je vzletný výraz pro představu, kterou bychom chtěli, abyste si osvojili. V královstvích vědomí existuje podobnost energie. Světelná rodina pochází z jednoho z nich.

    

Až vaše vědomí pochopí Zákony Stvoření, manipulace a řízení reality, bude pro vás snadné manifestovat se v jakékoli zvolené podobě. Ti z vás, kterým se podařilo aktivovat šamanistické a etnické vzpomínky, dobře vědí, že součástí učení etnických kultur byla vědomost jak vstupovat do různých realit a měnit podobu. Šamané v jistých kulturách byli pro tyto schopnosti uctíváni. Nesli genetický kód a na planetě jich bylo ve vztahu k celé populaci málo. Ovládali kouzla a tajemství a udržovali celý proces v chodu. Dokázali se pohybovat v podobě zvířat i v různých jiných podobách a převlecích. Byla to skutečně věda.

    

Protože tato věda na planetě existuje, existuje samozřejmě také mimo planetu. Země je právě teď místo, kde se něco děje. Je zakódována, aby započala svou vlastní revoluci - ne nutně revoluci jako ve spojených státech, která změnila životní styl, nýbrž dimenzionální posuv, který změní veškerý vesmír kolem.

    

Mnozí mimozemšťané, kteří se zajímají o různé životní formy, umějí přeorganizovat svou molekulární strukturu, takže mohou přijít na planetu zamaskováni jako lidé. V dobách bouřlivých změn, kdy dimenze mají potenci ke splynutí a kolizi - což připravujete pro Zemi - se shromažďuje velké množství energií, přicházejících, aby se tohoto velkého podniku zúčastnily.

    

Vše se odehrává na různých rovinách, nejen v trojrozměrném prostoru. Řetězová reakce se šíří všemi dimenzemi existence i vědomí. Některé bytosti se dopravují na planetu paprskem v lidské podobě nebo se inkarnují, chápajíce se příležitosti „získat lístek“ a být při tom. Možná, že někteří, u nichž cítíte, že nejsou z této planety a nejsou zde ani jako narušitelé systémů, sem přišli, aby pozorovali, zúčastnili se a pochopili a mohli tak přinést informace do svých domovských, neustále se vyvíjejících systémů.

    

Jsou inteligentní bytosti, které se mohou projevovat v lidské podobě a hrát svou roli dokonale a jejichž paměť je někdy nedotčená, někdy ji halí závoj. Pro takové bytosti není vždy snadné dostat se sem s plně vědomou pamětí toho, kým jsou jinde, a to vzhledem ke kontrole frekvence. Během příštích několika let si vypěstujete vědomí, že jste členy Světelné rodiny, přestrojení za lidi. Součástí plánované evoluce lidského rodu a plánovaného přebudování lidské DNA je, že každý člověk má začít otevírat paměťovou banku a vzpomenout si, kým je.

    

V různých dimenzích reality samozřejmě existují různé zkušenosti a různé zákony. V trojrozměrném světě, kde jste byli jako lidský rod uzavřeni po tak dlouhou dobu, existují hranice toho, co můžete prožít. Trojrozměrný prostor je definován tak, že se máte soustředit vždy jen na jednu realitu. Je tak definován vzhledem k frekvenci, nervové pulsaci a rychlosti, jíž frekvence adaptují nervovou pulsaci v těle.

    

Jste magneticky a biogeneticky vyladěni a zkonstruováni. Členové Světelné rodiny jsou mnohem více než lidé. Je charakteristické, že nejvíce dokážete v multidimenzionální říši. Člověk si zažádá o místo v multidimenzionální říši jako člen Světelné rodiny.

    

Jako členové Světelné rodiny jste se na této planetě inkarnovali, abyste se připravili na svou práci. Co je vaší prací ?  Je celkem jednoduchá: VNÁŠET FREKVENCI DO SYSTÉMŮ, KTERÉ JI MAJÍ JEN OMEZENOU, protože světlo je informace. Nejde o studené informace, komputerizovaná data - je to informace, která je předávána BIOLOGICKY prostřednictvím ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULZŮ VĚDOMÍ. V tom jste odborníci. Kdybyste si měli dát natisknout obchodní navštívenku v okamžiku, kdy jste si plně vědomi své identity, stálo by na ní něco jako: Odpadlický člen Světelné rodiny. NARUŠITEL SYSTÉMŮ. MĚNÍM SYSTÉMY VĚDOMÍ V RÁMCI VESMÍRU SVOBODNÉ VŮLE. Zavolejte mi !

    

Pusťte se do toho !  Právě tohle děláte. Je to aspekt vaší identity, který máte všichni společný, a tentokrát jsou vás zde celé milióny. Jste tu především proto, abyste se upamatovali, kdo jste, abyste působili multidimenzionálně uvnitř systému a učili lidi - zdejší domorodce, jejichž frekvence byla ovládána - systému novému. Jako lidé jste zamaskováni. Jakmile si toto uvědomíte, povznese se nad lidská dramata a nad lidské dilema ovládání frekvence.

    

Než byla před 300 000 lety zavedena přepadovým komandem bohů stvořitelů kontrola frekvence, byl zdejší biologický druh poněkud chytřejší. Měl velmi vyspělý systém přijímání informací a mohl na planetě přijímat zprávy přímo od kosmických známých. Znal také různé způsoby distribuce přijímaných informací. Distribuce vědomostí je v současné době na planetě závislá na technice - na čemsi mimo vás. Je to další mazaný trik, jak vás ovládat. Před dávnými časy se komunikace na této planetě odehrávala jako přímý kontakt jednoho s druhým pomocí vnitřních mechanismů, nikoli technikou mimo vás.

    

Většina lidí nedokáže pochopit, že jejich historie je mnohem delší než pár tisíc let. Vy se dozvíte, zapamatujete si a budete učit planetu, že má historii starou milióny let. Nejprve odhalíte a integrujete planetární historii posledních 300 000 let, abyste mohli vysvětlit obraz lidského dilematu. Nezapomínejte, že veškerá historie je VE VÁS, nikoli mimo vás. Při vaší současné technice se světelně zakódovaná vlákna tvoří mimo vaše tělo v symbolické podobě jako reprezentace předávání inteligence optickými vlákny. Lidský rod tvoří mimo sebe to, co musí nalézt v sobě. Je to součástí zvládnutí světla.

    

Když byla velkolepá knihovna ve vás uvedena v chaos, zbyl jen malý kousek informací, který udržoval lidský rod v poslušnosti, provozuschopnosti a zvladatelnosti, a přece fungoval sám o sobě, vykonával úkoly a stimuloval člověka jako formu života, aby produkoval jistou frekvenci: Strach. Tento strach byl posledních 300 000 let na této planetě podporován jako kontrolovaná substance v každé podobě, jakou si dovedete představit.

    

Když lidské bytosti elektromagneticky rezonují a vysílají frekvenci strachu, je vyslán signál vědomí. Kam se ten strach poděje ?  Kam se podějí vaše myšlenky ?  Kam se podějí vaše emoce ?  Jak už jsme řekli, vědomí kolektivně vytváří potravu. Jako narušitelé systémů jste sem přišli ZNIČIT zdroj potravy nebo ZMĚNIT zdroj potravy ze strachu a chaosu. Ti, kdo se živí touto potravou, budou muset buď změnit dietu nebo opustit planetu. Jste zde, abyste přinášeli informace, světlo a pochopení, že je zde potenciál pro změnu a zdroj potravy, který souzní a spolupracuje se světlem. To je vaším smyslem a toho máte dosáhnout, je to vaší zodpovědností.

    

Chápeme, že někteří z vás jsou velmi zmateni a nevědí, jak to mají provést a jak vnést do svého života stav dokonalosti. Jedna z primárních věcí, které od vás od této chvíle žádáme, je nezakládat žádné vaše budoucí zkušenosti na vaší minulosti.  Všichni rádi máte minulost jako výmluvu pro to, co se může stát v budoucnosti. Jste tím proslulí. Musíte se ale chovat, jako byste byli sem dolů právě vyzářeni, nevinní jako novorozeňata a připravení vstoupit do okolností vašeho každodenního života. Každého rána, když se probouzíte a vykročíte, prohlaste jasně, že máte záměr prožít tento den. Pokud to už neděláte a nepěstujete tento zvyk, měli byste hodně rychle začít !  Tímto způsobem je vytvářena realita.

    

Jak jsme již řekli, velké tajemství, které před vámi bylo skrýváno, je, že MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST A MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ REALITU. Veškerá realita je vytvářena myšlením. Vše je subjektivní zkušenost. Ale elektromagneticky jste ovládáni tak, abyste vytvářeli zkušenosti v jistém spektru reality.

    

Vy, kdo jste členy Světelné rodiny, jste hodně zcestovalí a dobře uzpůsobení pro mužnost vnášení nových frekvencí. Přišli jste sem, abyste uchovali nové frekvence, které jsou vám vysílány paprskem z kosmu a jež spouštějí nové mechanismy ve vašem těle. Až začnete vědět, že to je vaším posláním, začnete toto poslání formulovat vědomě, abyste jasně vyjádřili,co chcete a prožili to, ať už v jakékoli oblasti. To je absolutně nutné.

    

Každý z vás má svým způsobem rád dramata. Nudíte se, když se „něco“ neděje. Proto jste vytvořili zmíněný plán - zmíněný nájezd. Realita neboli svět byla ve skutečnosti zřízena před dávnými časy entitami ze Světelné rodiny, ještě než byla přepadena. Vy, jakožto členové Světelné rodiny, jste byli Původními plánovateli. Zde na Zemi existovalo mnoho bohatých zdrojů vědomí, které byly volné a bylo možno je získat a využít. Když entity z jiných rodin, které jste si zvykli nazývat „temnými“, převzaly nad touto planetou vládu, odvedly dobrou práci v tom, že se jim podařilo zabránit přístupu světla. Světlo je jen tak velké, jak velké může v tuto chvíli být vaše paradigma, ale tam venku existují i jiné týmy a jiná království vědomí. Pro tuto chvíli budeme prostě pracovat se světlem a tmou. Tým temnot odvedl dobrou práci - podařilo se mu zabránit přístupu světla na dlouhou dobu. Ten čas však vypršel !

    

Jste odpadlíci světla a rozhodli jste se vrátit a inscenovat další nájezd na vědomí - tentokrát jsou vás milióny - protože jste věděli ze spolupráce s energií Prvotního Stvořitele, že je tu vysoká pravděpodobnost, že velkého bohatství vědomí dosáhnou všichni. Až začnete vtahovat světlo do svých těl a na planetu, může být ovlivněno mnoho lidí, kteří mají dramata rádi. Mohou být proniknuti světlem a reagovat, protože čím více světla vnesete, tím rychleji se bude šířit. Světlo na planetě rozhodně narůstá s tím, jak se rozpomínáte, že jste domorodým druhem, úzce spolupracujícím s Původními plánovateli, a že jste se vrátili proto, abyste si vzali nazpátek svůj svět od nájezdníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář