Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 2.

14. 5. 2009

(5)

PĚT

KDO NESE SVĚTELNÝ PROVAZEC ?

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace.

    

Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie.

    

Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.

     

A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

    

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty - čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

    

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi, které musíte být schopni přeložit. Vyvíjíte se, i když nejste na planetě a více se zabýváte svými jinými identitami. A proto, abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní - nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

    

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím, že když budou mít odvahu vstoupit na tuto planetu - s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel - stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

    

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni. Toto přebudování těla je restrukturalizace DNA.

    

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu jen tak pro legraci a nazývají je zbytečná DNA“. Jsou však úplně vedle.

    

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají zbytečná DNA“ dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí zbytečnou DNA ve vašem těle (která ovšem zbytečná vůbec není).

    

To, co vědci nazývají „zbytečným“, ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

    

Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, rozhodně není nemoc - to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

    

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně. Ta změna se vám bude odrážet nazpět, kamkoli pohlédnete.

    

Současný evoluční systém navržený bohy stvořiteli k vašemu povznesení v mnoha dimenzích neboli frekvencích je založen na EVOLUCI DVANÁCTI ŠROUBOVIC, které korespondují s dvanácti čakrami - sedmi ve vašem těle a pěti mimo ně. To je prostě způsob, jak se systém zapojí. Vzhledem k evoluci šroubovic v lidském těle musí být dosažen společný frekvenční jmenovatel, kterého mohou dosáhnout i ti na nejnižších stupních.

    

Existují také lidé, kteří se mohou dostat za dvanáct šroubovic. Všeobecně však stav vědomí lidstva nemůže takového urychlení dosáhnout. Pro většinu lidí je přechod od dvou šroubovic ke dvanácti dostatečně velký skok.

    

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, kdy je schopen ji integrovat. Mnozí už teď, v raných stádiích plánu mají s integrováním změn potíže. Velká většina lidí na Zemi přesvědčila sama sebe, že existuje jen jedna realita a žádná jiná být nemůže. To by mohlo znamenat zkázu lidské rasy.

    

Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil. Toto vnitřní vědění je vědění já, vědění, které praví, že existuje VÍC než jen tento fyzický svět. Věřte tomu. Vězte to. Chápejte to.

   

Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: Levná energie, energie zdarma - všechno vám bude dáno. To vše je spojeno s vývojem světelně zakódovaných vláken, která jsou milióny a miliardami nepatrných vlákének.

    

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

    

Čaker, potenciálních šroubovic se může vytvořit mnoho. Právě teď je společným jmenovatelem, pokud jde o počet šroubovic a čaker, který může vědomí lidstva zvládnout, aniž vy se samo zničilo, číslo DVANÁCT. Takže právě máme co do činění s vývojem dvanácti šroubovic, které se zapojují do dvanácti čaker - jak již bylo zmíněno, sedm čaker je v těle a pět mimo ně. Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce - centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

    

Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

    

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

    

Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jako býval.

    

Ne všichni lidé na planetě procházejí jmenovanými změnami teď hned, protože nejsou všichni zakódováni, aby právě v tuto dobu reagovali. Každý z vás sem přišel s jistým rozkazem - mapou kdy a kde a jak má nejlépe jednat. Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho exaltovaného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nosičem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

    

Různí lidé budou těmto změnám vystaveni v různou dobu, protože by to rozhodně nešlo, aby se objevili současně. Způsobilo by to chaos tam, kde je zapotřebí jistého řádu. Když jedinec prochází změnami a překládá svou zkušenost, může požádat o pomoc někoho, kdo už změnu prodělal. Pro ty z vás, kdo stojíte na začátku, může proces být velmi obtížný. Vy ukazujete cestu. Jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapávat cestu a ukazovat ji ostatním. Existují silniční mapy naznačující jisté události, jež se mohou přihodit, pokud si přejete zapojit se do časového referenčního rámce. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

    

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

    

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

    

Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

    

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

   

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají - vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek, a mentální tělo si vytváří strašlivé úsudky. Emocionální tělo, spojené se spirituálním, se před tím schovává.

    

Vy všichni si myslíte, že víte, kdo jste. Máte příběhy o tom, kdo jste, založené na událostech, které si pamatujete z tohoto života. To, co vám chceme sdělit, je, že máte množství paralelních, legitimních existencí, které mají jiné vzpomínky než vy. Vy jste ty vzpomínky potlačili nebo se nesoustřeďujete na související události, protože vaše emocionální tělo je nedokáže zpracovat.

    

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je ?  Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních ?  Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

    

Až započnete toto multidimenzionální zkoumání, vzpomínky, které jste před sebou schovávali, se dostaví. Budete žasnout, jak jste mohli celé události a velká údobí vašeho života zapomenout, zvláště události, které se přihodily, když vám bylo méně než dvanáct. Budete se divit, až prozkoumáte schopnost nervového systému odblokovat proud údajů, které mysl nedokáže zpracovat. A přece tu záznamy jsou, a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé z těchto věcí zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat to, čeho jste se účastnili.

    

Až budete zkoumat své současné tělo, identitu, život, udělejte to rychle. Nestudujte je celá léta. Jakmile budou informace ve vaší DNA přebudovány a znovu zapojeny, budete schopni cítit, jak se události z tohoto života propojují a nesou ovoce, a najdete nit smyslu která spojuje různá místa, kde jste žili, a různé identity, které jste obývali.

    

V ideálním případě se dostanete mimo posuzování, a v důsledku toho budete schopni rychle pochopit, co se tady doopravdy stalo, což zakusíte z první ruky skrze buněčnou paměť. Jediný způsob, jak můžete vstoupit do této vyšší frekvence a rozhodnout o budoucnosti svých životů na této planetě, je svou účast v tomto procesu neposuzovat. To je velmi složité a velmi důležité: Cítit to, co jsme právě řekli. Znamená to také rozbít existující paradigma a stát se heretikem reality. Začnete brzy chápat, že legitimní, reálná existence byla prostě před vámi skryta. Je výsostně důležité, abyste si ZAČALI UVĚDOMOVAT, KDO JSTE.

    

Nejste osamoceni. Tohle byste sami nedokázali. Přestože říkáme, že jste praporečníky své duše, jsou jiné aspekty vás samých, které celý příběh rozluštily a vracejí se zpět do vašeho života, aby vytvořily vír energie, ovlivňující všechny reality. Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost této doby a vzrušení a radost, které s sebou nese - pokud jste ochotni se změnit.

    

Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Všichni z vás možná máte něco, čeho se nechcete vzdát. V tom může být problém, protože každý z vás má svou oblast, jíž se drží a na níž ulpívá. A přece jste sem všichni přišli, abyste něco uskutečnili, abyste mohli pokračovat ve svých cestách a v tom, co vaše duše touží zažít. Je to jako byste tu měli nějakou nedokončenou záležitost. Některým z vás stáhli závoj hodně těsně, abyste se nemohli rozletět a říci: Co tady vlastně dělám ?  Padám odsud !“

    

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí - jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.

    

Celá planeta byla kontrolována tím, že vás poučovali od chvíle vašeho příchodu, že neovládáte vlastní realitu. Učili vás, že všechno záleží na okolnostech a na tom, do čeho nemáte co mluvit. To  není pravda !  VY jste ti, kdo ovládají svou DNA.

    

Máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, budete podrobeni čemukoli, co si kdokoliv jiný přeje v této zóně svobodné vůle udělat. A ve své nevinnosti jste byli vystaveni věcem, které dovolily, aby vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalších věcí byly ovládány.

(6)

ŠEST

OTEVÍRÁNÍ HISTORIE

DNA nese kód, protože ona sama a její šroubovice jsou vytvořeny z světelně zakódovaných vláken - nitek jemných jako chmýří, nesoucích informace tak jako optická vlákna. Světelný sloup který užíváte ke své aktivaci a ke vnášení informací do těla, je ze světelně zakódovaných vláken složen rovněž. Zmíněná vlákna nesou ohromné množství dat a informací a vaše tělo je jich plné. Když se spojí dohromady a sestaví v jisté konfiguraci, pracují společně a uvolňují informace, dávající smysl historii, kterou nesou.

Světelně zakódovaná vlákna ve vašem těle jsou jako VELKÁ KNIHOVNA - knihovna, jež je tak obrovská, že nese historii vašeho vesmíru. V průběhu pozemské historie tu žilo mnoho různých biologických druhů. Přesvědčili jste sami sebe, že lidstvo je na této planetě domorodá rasa. Lidé sem byli přeneseni. Lidstvo čeká šok, protože velmi brzy objeví kostry rozličných tvorů. Některé již byly objeveny, zejména v Jižní Americe, přestože se o nich psalo v bulvárních novinách posměšně a byly odepsány jako podvod nebo ze strachu drženy v tajnosti. Až se vědomí lidstva pozvedne na frekvenci vstřícnosti a masová psýché bude natolik vyvážena, že budete moci projít změnou paradigmatu, Země sama odhalí svá tajemství pomocí nejrůznějších prostředků, jako jsou například změny počasí, změny Země, psychické objevů a tak dále. Odkryjete celou novou historii.

    

Úkol, který máte před sebou, je vědomě ovládat, zamýšlet a vůlí ovlivňovat vývoj své DNA. Ovládat a ovlivňovat vůlí a žádat to není snadné, protože musíte projít mnoha identitami. Z historické perspektivy své multidimenzionální existence neboli podstaty své duše jste byli mnoha postavami a některé z těchto zkušeností byly bolestné. Byly podnětné a obtížné.

    

Je na čase, abyste těmito náročnými úkoly prošli a otevřeli historii ve svém těle, a to tím, že dovolíte světelně zakódovaným vláknům, aby se opět spojily a vytvořily nové šroubovice, a tím, že dovolíte sami sobě být k novým informacím vstřícní. Vaši logické mysli to nebude vždy dávat smysl. Zjistíte, že vaše logická mysl má své místo, svou funkci a účel, ale že to není vaše identita. Mnozí lidé logickou mysl užívají nadměrně. Přetěžujete ji a zneužíváte, a když přetěžujete a zneužíváte logickou mysl, vytváříte tím stres pro tělo. Nepotřebujete vždy chápat logicky to, co prožíváte. Pozorujte sami sebe, zachovejte si humor za všech situací a držte se myšlenky, že se vyvíjíte.

    

Budete procházet mnoha věcmi, protože vystupujete po žebříku identity, tvořeném vašimi čakrami. Čakry jsou energetická informační centra, která jsou naladěna na životy, v nichž jste aktivovali nebo vyjádřili sami sebe v té či oné oblasti. Je zásadně důležité, abyste v příštích několika letech objevili svou identitu.

    

Světelně zakódovaná vlákna jsou nástroji světla, součástí světla a vyjádřením světla. Tato světelně zakódovaná vlákna existují jako milióny jemných, nitkovitých vlákének ve vašich buňkách, zatímco jejich protějšky, jiná světelně zakódovaná vlákna, existují mimo vaše tělo. Světelně zakódovaná vlákna nesou geometrii řeči světla, nesoucí příběh toho, kým jste. Světelně zakódovaná vlákna se dříve nemohla na tuto planetu dostat, protože tu bylo znečištění vyvolané týmem temnot, neumožňující jim vstoupit.

    

Světelně zakódovaná vlákna jsou jako paprsky světla, obsahující geometrickou formu jazyka. Přicházejí k vám z kosmické databáze a nesou informace. Mnozí z vás dospěli k bodu, kdy nepotřebují žádné léčení těla. Potřebujete spontánní vzdělání neboli implantát zasazený do vašeho těla. Právě to se stane v příštích několika letech.

    

Někteří lidé na této planetě, zvláště ti, kdo pracují s krystaly, se naučí těmito vlákny naplňovat a aktivovat jiná těla. Jedincům hledajícím zmíněnou zkušenost budou vlákna aktivována, aby se jim dostalo okamžité informace a okamžitého vědění. Právě takovým způsobem se vyvíjí vzdělání. Budou tu jedinci, kteří vám s tím vším budou pomáhat. Budete muset být schopni takové bytosti rozpoznat a také rozpoznat jiné reality, které existují kolem vás.

    

Když informace ve světelně zakódovaných vláknech byly roztroušeny, nedošlo ke spálení knihoven - knihy byly prostě jen strhány z polic a ponechány uprostřed místnosti na hromadě. Představte si, že jste vešli do místnosti velké jako obrovský stadión a všechny knihy nebo informace, kterými byla vyplněna, byly sházeny z polic a ponechány uprostřed na podlaze. Jak byste mohli cokoliv najít jinak než pouhou náhodou ?  Protože lidé nevěří v řád náhody, nikdy se neřídili řádem, který je v nich.

    

Informace ve vláknech ve vás byly ponechány, ale neexistoval žádný logický způsob, jak se v nich vyznat. Jak tedy v současné době ony informace najdete ?  Informace se vám samy zjeví. O to jde. Nemusíte po nich pátrat, protože toto zjevení je vaším dědictvím a tím, co jste. Až DNA začne vytvářet nové řetězce, budou tyto řetězce v těle cestovat vaší nervovou soustavou, která se právě vyvíjí, a vzpomínky zaplaví vaše vědomí. Musíte se snažit vyvinout si tento nervový systém, vtáhnout světlo do svého těla, okysličit svůj organismus, naučit se pohybovat akcelerací energie, a povolat do svého těla více myšlenek a zkušeností. Až tento proces začne ve vašem těle narůstat a živit se jím, jen ho pozorujte, protože budete vědět, jak k němu získat přístup. Uvíznout ve svých dramatech, to je jako číst jednu knihu stále dokola a nechat informace v ostatních knihách, aby se spojily. Je tu víc - je tu celý příběh.

    

Tenhle příběh se týká celé vaší duše. Jako členové Světelné rodiny souhlasíte s tím, že budete ve svých fyzických tělech nést vědomé uvědomění celé vaší existence. Souhlasíte s tím, že přijmete, co jste udělali, jakož i všechny role, které jste hráli ve všech těchto existencích. A pak uděláte nájezd na různé reality a změníte je podle diktátu svojí dohody jako představitele Světelné rodiny. V rámci této smlouvy ovšem máte svobodnou vůli.

    

Trojitá šroubovice vás přivede do centra cítění. Centrum cítění je emoce a emoce je vaše cesta nebo most či jízdenka ke spirituálnímu já. Když lidé popírají emocionální já, nemohou se dostat do spirituálních říší. Pomazaný řekl: „Poznej sám sebe.“ Poznej sám sebe. Je to totéž. Tato myšlenka byla vyslána na planetu už před dávnými časy, ale byla překroucena, aby lidé nepochopili, jak nádherní jsou a že musí sami sebe přebudovat.

    

Práce je vždy vnitřní. Když chcete vědět, co máte dělat, abyste přivodili změnu na planetě, vždycky vám říkáme: Pracujte sami se sebou. Vyvíjejte se. Pokročte za hranice já. Naučte se být multidimenzionální, existovat v astrálním světě a cestovat za hranice fyzického těla. Přestaňte definovat tělo, jako by končilo „zde“, v čemž vás společnost podporuje, abyste mohli být ovládáni. V zóně svobodné vůle je ovládání součástí hry, protože někdo chce vládnout. Jste členy Světelné rodiny. Jaké hierarchii a jakým bohům se odpovídáte ?

    

DNA je živoucí historie pravdy a života. Když je člověk schopen splynout se svou historií, je schopen dostat se do jiných realit i bez videí, pásků nebo knih. Je schopen prožívat. Mnohé domorodé kultury byly školeny, aby hledaly zbytky Živoucí knihovny na této planetě. To vysvětluje jejich úctu k Zemi a ke zvířatům a jejich pochopení spolupráce, která jde napříč vším. Domorodé kultury byly záměrně dosazeny na planetu, aby zde bylo učiliště a středisko potenciální aktivace paměti, až nastane správná chvíle.

    

DNA obsahuje kód. Obsahuje technický plán identity, plán existence, historii vesmíru a historii života v této oblasti. A to vše je uloženo v lidských buňkách. Původní DNA průvodců této planety, lidských obyvatel, měla genetický technický systém založený na čísle dvanáct. Dvanáct řetězců genetického materiálu je tudíž spojeno s mnoha jinými představiteli nebo informačními zdroji, které rovněž čítají dvanáct. S korespondujícími informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně. Nezapomínejte, že realita odráží realitu. Dvanáct řetězců informací spojovalo člověka s informačními centry v těle i mimo ně.

    

Země nyní vstupuje do konjunkce neboli zákrytu s cílem, kvůli němuž se vracejí Původní plánovatelé, aby reaktivovali systém dvanácti šroubovic v převládajícím biologickém druhu - což je zatím člověk - a vrátili Zemi na její původní dráhu. Když byla biologická knihovna před mnoha a mnoha věky vymyšlena, bylo rozhodnuto, že průvodci planety budou mít KLÍČ k uvolnění dat v této Živoucí knihovně uložených.

    

Jak je to vše spojeno s dvanácti informačními centry ?  Až se lidské čakry spojí, otevřou a aktivují, informace si začnou hledat vlastní vyjádření a budou dostupné. Jsou jisté věci, které odkódují nebo spustí tyto informace, přivedou je do popředí existence, aby se mohly samy vyjádřit. Až budete napojeni na informační centra, sedm ve vašem těle a pět mimo ně, budete připraveni přijímat energii dalším systémem dvanácti center. Až aktivujete své vlastní čakry, napojíte se na energii uloženou v paralelních systémech dvanácti center, která celý proces dále aktivují. Tak se mozek postupně dostane do plného modu fungování, kdy se bude podobat počítači.

    

Dvanáct paralelních realit má klíč k otevření dříve ukrytých informací. K uvolnění těchto informací existuje mnoho kroků. Lze to srovnat s nevyšším stupněm utajení vládních informací, který užívá různé úrovně otisků prstů a jiných otisků pro přístup k nedůležitější části informace. Je mnoho způsobů, jak musí být různé věci zapojeny, když je ukládáno něco tak velice tajného.

    

Aktivace dvanácti řetězců DNA koinciduje s aktivací, otáčením, pohybem a otevíráním dvanácti center informací - s dvanácti čakrami neboli disky éterické energie. Je to začátek spojení rotace celé dvanáctky. Až dojde ke zmíněné konjunkci energie, vnese to energii do dvanácti nebeských těles ve vaší sluneční soustavě. Tato tělesa budou zpětnou vazbou vracet energii na Zemi. Aktivují se tím, že uvolní to, co zadržují, aby Země mohla biogeneticky obživnout. Těchto skupin dvanácti je stále a stále víc - dvanáct otáčejících se vesmírů například. Prostřednictvím otáčení těchto dvanácti center nastane chaos vědomí, protože těchto dvanáct energetických center - a zvláště oněch pět vnějších - se zpětně spojí s planetou, takže nastane neuvěřitelný příliv energie.

     

Formování dvanácti šroubovic neznamená, že budete jako druh dokonale informováni. Znamená to, že aby mohl lidský rod být katapultován na vyšší rovinu vědomí, je zapotřebí, aby došlo k maximální a minimální mutaci, aby mohl být vytvořen nový standard působení. Daná mutace přinese novou úroveň frekvence, jíž bude každý člověk svým způsobem ovlivněn. Celý proces je možno porovnat se situací, kdy by se ve vaší atmosféře zrodilo nové slunce. Dvanáct šroubovic jistě neobsahuje všechny informace uvnitř světelně zakódovaných vláken. Jejich vytvoření však pro vás bude dostačovat, aby vám jako druhu dalo mnohem širší obraz, kdo jste.

    

Jako členové Světelné rodiny víte, kdo jste. Jsou to lidé, kdo neví, kdo jsou. A protože jste přestrojeni za lidi, občas sami sebe přesvědčíte, že ani vy nevíte, kdo jste. Z věčné části své bytosti však víte, že jste členy Světelné rodiny.

Nazýváme Zemi Živoucí knihovnou, protože všichni máte představu, co je to knihovna: Je to místo, kde se skladují informace, aby byly dostupné. Užíváme tuto analogii, protože máme v úmyslu evokovat představu, že kamkoli jdete, jste v knihovně. Zatím jste ještě nepřišli na to, jak tyto informace přeložit ani kde v knihovně jsou.

    

Jde o představu, kterou bychom rádi vyvolali ve všech. Přispěla by k tomu, že by cítili k Zemi větší lásku a lépe si uvědomili, že na tomto místě je pro každého něco, k čemu se může vztahovat. Nikdo už nikdy nemusí být osamělý, když zjistí, že je tu inteligentní život, který chce s lidskými bytostmi komunikovat. Jakmile dojde k vytvoření dvanácti šroubovic, napojujících člověka na dvanáct informačních center, knihovna bude AKTIVOVÁNA.

    

Lidé byli zkonstruováni, aby se stali PŘÍSTUPOVÝM KLÍČEM k informacím v Živoucí knihovně. Je mnoho příběhů, které by se o tom daly vyprávět. Před milióny let na této planetě veškerý život koexistoval současně, a to zvláště v období dinosaurů. Tato velká zvířata byla strážci planety a jisté energie budovaly možnost uložit zde data. Dělo se to po mnoho miliónů let.

    

Právě teď je dvanáctka systémem, který spojuje, a když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte ji všude. Byla zvolena ze symbolických důvodů - abyste jednou zjistili, že vás spojuje s něčím někde jinde. Není to váš přirozený rytmus, ale šlo o skupinové rozhodnutí použít energii i dvanáctky v různých systémech reality. Je to zakódovaný vzorec. Mnoho věcí, které nedávají logické mysli žádný smysl, dává obrovský smysl světelně zakódovaným vláknům a tělu, stávajícímu se citlivějším.

    

Někdo by řekl, že je to velmi neefektivní systém a že nejde o přirozený proud. Ale systém dvanácti je proudem, na který se tato planeta adaptovala. Ve skutečnosti, když se dobře podíváte, jste systémem třináctkovým. Kolikrát v roce je úplněk ?  Třináctkrát. Systém třinácti však teprve přijde. Vy se mu brzy otevřete, protože se budete pohybovat mimo čas. Energie třináctky jde za logiku a za vnucený systém.

    

Jak jsme již naznačili, světelná rodina přišla na tuto planetu, aby získala energii od Původních plánovatelů. Tato energie vytvoří genetickou změnu a reaktivuje a spojí světelně zakódovaná vlákna. Tato vlákna vytvoří systém dvanácti šroubovic, které tělo zaktivují. Tím se stanou lidské bytosti VELMI CENNÉ, protože pak budou připraveny, aby byly použity k ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU k údajům uloženým zde na Zemi.

    

Pro jsou zmíněná data tak důležitá ?  Odpověď se ukrývá ve hmyzu a květinách a v prasečích a oslích ocáscích a králičích uších a všech možných věcech, a je na vás, abyste ji odhalili. Chceme zdůraznit, že data ve dvanácti knihovnách jsou uložená do mnoha různých vrstev. Když jste přišli do knihoven, byly tu různé přístupové kódy. Jinými slovy, bylo mnoho různých způsobů, jak do knihoven vstoupit. Nemohli jste prostě jen tak přijít a říci: Mám povolení získat všechny tyto informace.“ Stejně jako dnes existují přístupová hesla ve vašich vládních archivech, tak i knihovny obsahující inkriminované informace mají bezpečností systémy.

    

Existoval dobrý důvod, proč tyto knihovny budovat, protože pulsace tyranie v té době silně tepala. Jisté energie, Strážci času, měly obavy, že by se informace mohly dostat do nesprávných rukou. A tak byly, velmi hravě, navrženy knihovny různými způsoby. Ostatní knihovny neboli SVĚTY vůbec nejsou jako ten váš. Úkolem Strážců času bylo postavit projekt, jehož prostřednictvím by se vyvíjelo vědomí, mohlo dostávat informace a být užíváno k přístupu k informacím.

    

Role lidského obyvatele jako průvodce knihovnou byla původně velmi čestná. Bez lidského obyvatele nebylo možno získat ke knihovně přístup, a čím lépe byl člověk naladěn, tím lépe bylo možno přístup získat. Člověk byl jistým způsobem hrdý na to, že je dostatečně volný i dostatečně zapojený, aby dokázal najít údaje ve všem.

    

Kdyby lidé byli kartotéční lístky, pak někteří byli lepšími lístky než jiní. Existoval výcvik, jehož pomocí bylo možno stát se kartotéčním lístkem, a když přišly na planetu bytosti, které chtěly získat informace, splynuly s lidským obyvatelem, který byl naprogramován, aby reagoval na jisté kódy. Když měl někdo nízký kód, mohli vidět jen jisté množství něčeho, každý přicházel za účelem získání specifických informací. Informace nebyly nikomu odepřeny jen proto, že byly utajeny, ale protože informace nebyly elektromagneticky přizpůsobeny biologické struktuře.

    

Data musí být schopna proniknout systémem víry jedince, jinak by tento jedinec mohl explodovat, kdyby byl zahlcen energií, která by nebyla silně temperována láskou. Když je něco silně temperováno láskou, brání to jedinci, aby explodoval, a pomáhá mu to soustředit se na přijímání velmi rozšířené koncepce. Tak byly velké koncepce odvysílány na tuto planetu: Pohybují se na frekvenci lásky.

    

Světelná frekvence nemůže nést velké koncepce, protože není spojena s emocí. Frekvence lásky spojena s emocí je. Když nějaký jedinec tvoří svou rozšířenou koncepci, musí v ní být láska, která mu dává cíl. Bez lásky jedinec necítí, že jeho počínání má smysl, a jedinec se musí vždy cítit zajedno se svým cílem, aby pochopil, jak rozsáhlé je bytí.

    

Jednoho dne objevíte, že sex je celého procesu součástí. Když budete pány své sexuality, budete nacházet příležitosti ji vyjádřit a sami se rozhodnete, jestli ji danými způsoby vyjádřit chcete nebo ne. Když se stanete přístupnými, když vás ostatní budou používat, aby objevili knihovnu, můžete v průběhu času zažít zajímavá setkání. Když se vrátíte k posvátným písmům a prastarým rukopisům a budete je studovat, pochopíte, že bohové přišli shůry a spojili se s lidskými dcerami.

    

Sexualita byla užívána, aby uváděla v život knihovní lístky. Skrývá se v tom však nebezpečí, a to nebezpečí zneužití. Proto je tak důležité, abyste byli pány své sexuality a byli si naprosto jisti, s kým ji sdílíte. Nechceme, aby se kdokoliv z vás octl v takovém postavení, že by se dal koupit nebo zlákat. Radíme vám, abyste se přesvědčili, jestli prožíváte ostatní jako poctivé lidi se silnou integritou nebo jestli vám jen lichotí. Stáváte se totiž průvodci moci.

    

Jsou tradicionalisté, kteří cítí, že poskytujeme příliš mnoho informací bez patřičného dohledu. My říkáme, že Zemi čeká obrovská srážka, takže ohledy stranou. Zaplavujeme planetu příležitostmi vzpomenout si, stejně jako mnoho ostatních. A tak když začnete shromažďovat toto vědění a schopnosti, jiní k vám budou z různých důvodů přitahování kvůli tomu, k čemu se vašim prostřednictvím mohou dostat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář