Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 8.

14. 5. 2009

(16)

ŠETNÁCT

HERETICI PŘEDBÍHAJÍ SVOU DOBU

Šedesátá léta byla časem přípravy. Přinesla vše první probuzení a byla dobou, která ukázala, že se mohou zrodit nová paradigmata. Během tohoto desetiletí jste se náhle hodnotám předchozích generací velmi vzdálili. Šedesátá léta byla plná událostí, jako například mírové hnutí a hnutí za vyjádření těla, které prosazovalo, abyste pohlíželi na tělo a přijímali a sdíleli sexualitu s plným vědomím - bez šatů, spíše než abyste hledali jednotlivé části těla mezi vrstvami textilií, což dělaly generace před vámi. Bylo zrozeno vědomí a probuzena idea míru a svobody. To byly jesle.    

Devadesátá léta jsou dobou, kdy je třeba na planetu vnést hnutí za spiritualitu - nejen v malých enklávách, ale na celou planetu. Planeta se celá probouzí. Cestujeme po planetě a můžeme vám říci, že máte své protějšky v každém koutu světa. Světelný tým, který zastupujete, se přesvědčil, že pokryl všechny své základny, protože všude jsou světelní pracovníci. Přicházíte do vlastního.    

Hnutí za spiritualitu je hnutím směrem od materialismu. V posledních letech se mnoho lidí značně zabydlilo ve svých tělech, regenerovalo je, cvičilo je a snažilo se, aby byla mnohem krásnější. Šlo o přípravu, abyste se mohli přesunout do Ducha. Království Ducha je velice vzrušující místo. Je daleko pružnější - můžete tam cestovat a prožít velká dobrodružství a nejsou tam žádné meze.    

Důvod, proč pro vás byla fyzická realita tak frustrující, je v tom, že jste spolkli ony historky o limitacích i s navijákem. Spolkli jste je, protože jste uzavřeli smlouvu, že to uděláte. Bylo to součástí vašeho plánu, spolknout tyto limitace, abyste se MOHLI DOMLUVIT s těmi, kdo nemají ani tušení o světle a kdo věřili těmto limitacím po celou svou existenci. Vy změníte planetu po elektromagnetické stránce - dalo by se říci, že vyměníte vedení - aby se všechny tyto bytosti mohly znovu zapojit. Dokážete to, jen když budete chápat jejich stanovisko.    

Kdybyste sem byli přišli s paměťovými bankami otevřenými, buď byste tu nechtěli zůstat, nebo byste teď nerozuměli ostatním. A tak jste byli ponořeni do společnosti, která byla beze světla, takže jste na světlo zapomněli (neurčitě jste si na ně vzpomínali, když jste dospívali), abyste mohli v tomto světě žít. Teď je na čase, abyste integrovali tento svět společnosti do multidimenzionálního světa světla a Ducha, který představujete, aby se hodnoty a projekty této planety začaly od základu měnit.    

Heretici vždy předbíhají svou dobu. Heretické ideje, které se dostaly na planetu, se vždycky později ukážou jako skvělé. A proto mějte odvahu; je to jenom zdání, že jsou tyto nové myšlenky zesměšňovány. Nesmíte zapomínat, že v nefyzických říších panuje horečná aktivita, jejímž cílem je pomoci vám, a přestože každý z vás má svůj vlastní plán, podle něhož se musí vyvíjet, vy všichni jste součástí globálního plánu a globálního vědomí. Spouštíte tento globální plán a probouzíte ostatní.    

Probouzíte se ve vlnách s tím, jak se každý z vás učí nést informace a vysílat je. Kdyby se všichni probudili najednou, byl by to pěkný zmatek. Probuzení musí nastávat tak, jak jste schopni je zvládnout, protože vpustíme-li příliš mnoho světla do článku, který je nemůže zvládnout, může se přepálit pojistka. Kdyby se elektrické proudy nepřizpůsobily, tělo by mohlo být zničeno. To uvidíte. Uvidíte, jak planetu zachvátí nemoc, která napadá nervovou soustavu a paměť, protože lidé nebudou schopni zvládnout energii. Začnou se jí bát. Možná, že objeví multidimenzionální část svých osobností a budou si myslet, že se zbláznili. Pak budou posedlí myšlenkou utajit své šílenství před svými partnery či dětmi. Ta energie je bude dohánět k šílenství, protože ji nebudou chápat.    

Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že NERVOVÁ SOUSTAVA je klíčem k otevření prastarých očí, abyste viděli, a abyste se upamatovali, kdo jste, odkud pocházíte a kam směřujete. Nervová soustava musí být schopna vést elektrický proud v těle, převádět vysokou energii a přizpůsobit se tělu, nechat tělo, aby se vyvíjelo a živit se jeho vysokou energií, jíž je vědomí. Takhle doslova se to děje.    

Je to, jako kdybyste vzali novorozeně a dali mu formulku, s jejíž pomocí během jednoho roku vyroste z jednodenního miminka ve třicetiletého člověka. Podobá se to tomu, co se vámi bude v příštích dvaceti letech dít. To novorozeně se během jednoho roku stane třicetiletým mužem. Pomyslete na to, co takové dítě bude muset udělat a co bude jeho tělo muset integrovat, aby takhle vyrostlo. Pomyslete na jeho orgány, funkce a hormony.    

Protože jste zapálení světlonoši, máte ve svém aurickém poli otvor. Je to otvor, který přináší světelný sloup, aby vaši strážci mohli sestoupit a působit jako dveřníci podle toho, kolik energie dokážete zvládnout. Přestože váš intelekt a ego možná říkají: „Víc, víc, víc,“ tito dveřníci vědí, vzhledem k tomu, že jste nositeli světla jste angažováni pro jistý úkol, že není možno vás ztratit. Pokud ovšem nemáte sklon k sebedestrukci a nepohybujete se kolem toho, co se nazývá nejvyšší vůlí, do své vlastní vůle.    

Nervová soustava coby dálnice v těle se může pohybovat pouze rychlostí, jakou dokážete zpracovávat data, která jí proudí do buněk. Mnozí z vás dosud pročišťují prohlubně v některých částech své osobnosti, které jsou vyplněny temnotou. Tyto prohlubně mohou pocházet z tohoto života - mohly vzniknout v dětství - nebo u některých z vás mohou pocházet z životů jiných. Mnozí z vás už cestují pětadvacet či třicet let, zatímco jiní se právě teď připojili. Ne každému to bude trvat stejně dlouho. Ti, kdo se už plahočí třicet let, ukazují cestu. Ustavili jste vibrační frekvenci, kterou mohou cítit nově příchozí. Vy, kdo jste nově příchozí, nemusíte frekvenci obtížně hledat, cesta je zmapována a mapa odpovídá vašemu tělu.    

Všichni se navzájem potřebujete. Je nezbytně nutné, abyste pracovali v souladu. Pokud nebudete pracovat v souladu, budete zas a znovu tvořit Atlantidy a všechny další destrukce. Harmonie je nutná.    

Přichází doba, kdy mnozí z vás budou donuceni pracovat s Duchem a vysílat frekvenci a pomáhat ostatním pochopit, co se děje. Vlny probuzení budou pokračovat a Duch se stane způsobem existence na této planetě. To je plán pro tuto planetu a tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem zasahují okraje vašeho Galaktického systému - nejdříve se stěhují sem. Proto se tu shromáždilo velké množství energií. Tyto energie se chtějí účastnit zdejší transformace, aby byly připraveny, až dojde na jejich vlastní oblast Galaktické a Vesmírné existence.    

Dochází k ohromné transformaci, ale co s ní uděláte, to je samozřejmě na vás. My jsme řekli, že váš svět se rozštěpí na světy dva a že ti, kdo se pohybují se světlem, budou ve světě světla. Tento rozštěp se už začíná uskutečňovat. Ty entity, které si přejí pracovat s vyššími vibračními poli, představujícími světlo, a ti, kdo i přejí pracovat s nižšími vibračními poli, představujícími strach, temnotu, chaos, ovládání a zmatek, se začínají polarizovat a volí si strany.    

Ti, kdo pracují s nižšími vibračními poli, vám řeknou, že jste černokněžníci a ďáblové, protože představujete něco, co nechápou. Představujete změnu a nesmíte zapomínat, že většina lidí má ze změn smrtelný strach. Jedna ze zvláštních věcí na lidském vědomí je, že je vyzbrojeno stabilitou. Spolkli jste myšlenku, že stabilita je cosi žádoucího, i s navijákem. Tak o ni usilujete, myslíte si, že když nemáte stabilitu a bezpečí, kdo tedy potom jste ?  Možná, že nebudete existovat, možná budete anihilováni.    

Mluvíme o mnoha lidech, které znáte; někteří z nich mohou být i členy vaší rodiny. Budete se muset vyzbrojit nesmírným množstvím trpělivosti a soucitem k těm, kdo cítí tuto energii a nechtějí na ni reagovat způsobem, který by jim prospěl. Budete se muset stát velice tolerantními - možná dokonce budete muset tolerovat, že se ti druzí zničí, aby poznali cenu života.    

Přestože si toho lidé nejsou vědomi, vy víte v nejhlubší části své bytosti, že se přesunujete z jedné existence do druhé a získáváte zkušenosti, aby vaše duše dokázala pochopit a zpracovat data, a vy tak získali přehled o jedné realitě. Jednou budete schopni sledovat životy a existence své duše a podržet si její energii, jako byste drželi krystal. Dokážete se podívat na její různé fasety a na jiskry uvnitř, a cítit a znát její identitu. Až to dokážete, bude vaše duše schopna spojit se s jinými formami inteligence, jichž je součástí, ale které v současné době nechápe.    

Přepínáme vás. Chceme, abyste byli naprosto zmateni, abyste načerpali energii. Pak použijete svou zvědavost, aby vás zavedla do oblastí, na které jste nejen nikdy nepomysleli, ale o nichž jste ani nevěděli, že existují. To je náš záměr - abyste se dostali na vyšší hřiště, kde budete moci vytvořit nový řád identity odvážně, s humorem a se sebedůvěrou.    

Všechno jsou frekvence. Kdybyste věděli, jak rychle se vyvíjíte, možná byste si sedli, složili hlavu do rukou a řekli: „Nedokážu to. Děje se toho tolik.“ Necháváte závoj stažený a předstíráte, že se pohybujete životem, jako by se nic nedělo, a přitom jste neustále pozdvihováni všemožnými proměnami blíže k vyšším dimenzím. Myslete na to, co dokážete za jeden život, a pociťujte to. V příštích deseti či dvaceti letech se proměníte z hustých fyzických stvoření ve světelné bytosti epochy světla. Dovedete si to představit ?    

Všechno, co děláte, včetně pojídání pizzy, vás k tomu božsky dokonalou cestou vede. V jistém bodě pochopíte důležitost integrity celku a každé události, jíž se účastníte.    

Ve filmu Karate Kid je chlapec velmi netrpělivý, když se učí karate. Najde si mistra a ni ho nenapadne, že si ho našel. Dostává za úkol věci o nichž si myslí, že jsou ztrátou času. Nechápe, že každá drobnost, kterou se naučí, je součástí velkého celku. Jste jako ten chlapec. Všechny drobnosti se skládají dohromady, ale kvůli vidění svého ega nechápete, že jsou součástí velkého celku. Dostanete úkol a zjistíte, že to, co hledáte, bude vaše. To je dobrá zpráva.    

Uvědomujte si a naučte se rozeznávat, kdy vaše vůle uzurpuje božskou vůli a Božský plán - kdy na sebe nakládáte příliš, protože nejednáte podle zdravého rozumu. Podívejte se do zrcadla a uvidíte, jak vypadáte. Podívejte se sami sobě do očí, protože oči jsou indikátorem celého fyzického těla. Jsou jasné ?  Dokážete se do nich dívat s jasností ?  Je vaše tvář zbrázděná, unavená nebo klidná ?  Jak vám připadá vaše tělo ?  Jste schopni sedět v klidové pozici ?  Jste schopni držet tělo vzpřímeně nebo máte potřebu se hrbit ?  Vrtíte se, protože nedokážete udržet energii ve svém těle - takže vaše tělo neustále tančí a škube sebou, protože neví, co dělat ?  Bubnujete neustále prsty nebo si koušete nehty ?  Je mnoho známek, které je třeba sledovat. Můžete se rozhlédnout a uvidíte, kdo není energii schopen integrovat.    

Jakmile danou energii vnesete do svého těla a budete ji schopni podržet, vaše tělo začne cítit lehkost. Ve vaší kůže nebo možná vlasech bude vitalita. Vaše vlasy jsou velmi dobrým indikátorem zdraví. Zdravý selský rozum je samozřejmě jeden z nejlepších kamarádů. Řekne vám, co je správné a co ne.    

Občas zjistíte, že energie je příliš mnoho a že nejste klidní a soustředění. To se v jistém bodě stane každému jednomu z vás. Jistým způsobem budete cítit, jako by se toho dělo příliš mnoho - bude tu příliš mnoho dat ke zpracování, příliš mnoho lidí, s nimiž je třeba promluvit, příliš mnoho se toho bude dít. Když se to stane, musíte o sobě uvažovat jako o spotřebiči a vypnout se. Jednoduše se vypněte jako opékač topinek, takže budete nepoužitelní. V takových chvílích potřebujete ze všeho nejvíc odpočívat. Někteří z vás budou v jistých okamžicích potřebovat strašlivé množství spánku. Nemyslete si, že začínáte být líní, a netrestejte se za to, prostě to vezměte na vědomí. Přijdou chvíle, kdy si někteří z vás budou  přát, aby mohli spát osmnáct hodin. Udělejte to. Je to nutné. Nemáte představu, po jakých zemích cestujete a jaká práce je odvedena na vašem fyzickém těle (Vesmírnými Přáteli, např. zapojování šroubovic DNA – pozn. zpracovatele), když spíte. Je to doba, kdy jste odpojeni od této reality a dobíjíte se a učíte se v jiných realitách (váš Duch – pozn. zpracovatele). Mosty a vaše oči se mezi realitami otevřou a vy začnete dané vzpomínky vidět a nést.Když jdete do čínské restaurace, jíte čínské jídlo a neobjednáte si hamburger. Jdete-li do italské restaurace, objednáte si lasagne. Tento restaurant zvaný Země má fyzické tělo, a tak zde musíte působit i vy - ve fyzickém těle.    

Vyjadřujeme se velmi jednoduchými slovy, abyste pochopili, oč nám jde. Je úplně jedno, jak směšné jsou naše metafory, chceme prostě, abyste je pochopili. Takže jste tady, v restauraci zvané Země, a sídlíte v pozemském těle, protože to je to, co tu nemají. Nic jiného se tu nepodává. Vy do pozemské restaurace přinesete nové recepty - recepty, které byly periodicky zkoušeny a prohlášeny za pravdivé, ale jen v jistých enklávách tu a tam.    

Pamatujte, že Země byla izolována před dávnými a dávnými věky. Byla stvořena, aby byla něčím, a pak se po milionech let existence úplně vykolejila. Mnozí z vás se tu inkarnovali znovu a znovu a byli opravdu frustrováni, protože pokaždé, když se inkarnovali, měli v úmyslu něco udělat, ale v polovině případů zapomněli, co to bylo.    

Někteří z vás na této planetě dokázali dosáhnout mistrovství a dostali se z ní procesem nanebevzetí. Jiní z vás hlasitě volali, že chcete, aby byla tato karanténa od zbytku kosmické společnosti ukončena. Kvůli vám a zástupům, které na této planetě jsou a obklopují ji, se zrodila současná doba.    

Pomoci se vám dostává ve všech životních situacích, přesto však ostatní nemohou udělat jisté věci za vás, protože jste vyprojektovali život takovým způsobem, že váš druh musí motivovat sám sebe a vyvíjet se, aby mohl získat sílu. Ti z vás, kdo mají nesmírné vědomosti, se rozhodli inkarnovattomto biologickém druhu, aby mu dodali síly tím, že budou příkladem pro ostatní, kteří to sami nedokážou. Razíte nové cesty bytí tím, že vysíláte, kdo jste. Když se shromažďujete v místnostech k „příjmu“ vysílání, žádáte přitom o strašlivé množství připomínek a strašlivé množství povzbuzení. Někteří z vás zjišťují, že bez povzbuzování to nedokáží. To je pochopitelné. Proto tu jsme, pro vás, po většinu času s obrovskou trpělivostí. Chceme vám dát příležitost prohlásit, kdo jste.     

Jedna z nejdůležitějších konečných realit na této planetě, kterou musíte jako druh pochopit, a jedna z největších výzev, jež na vás čekají, je, co to znamená zemřít. Můžeme vás přesvědčit o mnoha věcech, ale je pro nás těžké přesvědčit vás, že NEMUSÍTE zemřít. V této době nemusíte fyzicky zanechat tady na planetě své tělo. Dokážete si představit, že jednoduše změníte vibrační kmitočet své fyzické bytosti a vezmete své tělo s sebou, protože přeorganizujete svou molekulární strukturu ?

Pro velké množství lidí z vašeho druhu je na této planetě možné uskutečnit skok nanebevzetí. Někteří z vás už nanebevzetím z této planety odešli, a vy jste přišli, abyste to dokázali znovu a ukázali tak cestu. Byla to velkolepá cesta dostat se procesem nanebevzetí odsud. K výcviku bylo zapotřebí několika životů, jeden za druhým, abyste se dopracovali k zasvěcení. Znamenalo to nežít v materiální společnosti a v zásadě žít velmi blízko k přírodě, abyste to dokázali.    

A nyní se vrátili ti, kdo už to dokázali a dobře to znají. Je vaším cílem dostat se nanebevzetím z této planety,  být doslova přijat do vyšší kosmologie mateřských lodí. Vystoupíte do světelných měst a budete schopni přebývat v jiných realitách, které jsou kolem vás, přestože teď nedovolíte svým trojrozměrným očím, aby je viděly. Váš úkol na Zemi už bude splněn a Země uskuteční sovu proměnu. Bude to překrásný klenot ve Vesmíru. Možná si budete přát zůstat několik let, abyste pomohli s restrukturalizací a přebudováním této nové Země. Ale po čase budete chtít odejít za novými úkoly, přeměnit další světy. Pamatujte, že jste odpadlíci, a že máte rádi vzrušení. Takže je nejpravděpodobnější, že ponecháte tuto planetu ostatním, aby si ji užívali, a vydáte se za novými úkoly.

Nanebevzetí je na této planetě cílem. Přijde čas, kdy to bude jediný způsob, jak z ní budou lidé, kteří tu žijí, odcházet. Jakmile se dostanete z planety, vydáte se na mnoho jiných míst. Ukážete sami sobě a zbytku svého biologického druhu, že tělo, které vypadá tak pevné a neovladatelné, je ve skutečnosti výsledkem božské instrumentace, a že vy, ve svém vědomí s ním dokážete cokoliv, co budete chtít. COKOLIV.

(17)

SEDMNÁCT

SVĚTELNÁ ŘEČ

Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastí nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč.    

Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.    

Tato hierarchie pracuje s láskou, váží si toho, kdo jste, a byla schopna prohlédnout časovými mechanismy, které jsou na planetě zaklíčovány, takže ví, že vědomí je připraveno pro evoluční skok. Je zde 144 000 členů spirituální hierarchie, kteří jsou v tuto chvíli součástí planetární struktury. Každý mistr má svou vlastní pečeť, která představuje jednu část Světelné řeči, a vy máte 144 000 energetických pečetí, které budou nakonec zapracovány do vaší bytosti.    

Pro začátek budete pracovat s dvanácti formami, které bude tělo schopno podržet. Mnohem později, jakmile dojde k transformaci, dojde k integraci všech 144 000 symbolických struktur řeči do vaší bytosti. To bude odhalení, jaké nemůže být v tomto životě ani vysvětleno.    

Tato mutace je proces odhalování čehosi ve vaší bytosti, co vám umožní proniknout do další říše zkušenosti. Každá osoba na planetě má potenciál touto mutací projít. Mnozí tento proces zastaví, protože nemají touhu spojit se se svým vyšším vědomím. Jste-li si vědomi, kdo jste, je to jedna věc. Začnete-li si být vědomi božského vědomí, jímž je oseta tato planeta - intelektu, který je ohromný, milující a spolupracuje s vámi - a když voláte toto vědomí a chcete se stát jeho součástí, pak máte ony geometrické formy implantovány.

Implantované formy mají nejrůznější tvary, například podobu pyramidy. Proč je pyramida tak důležitá ?  Na této planetě a v celém kosmu se užívá pyramidka jako spodobnění velké jednoty vědomí. Je to útvar, který je nejobtížnější vytvořit ve všech jeho fasetách, a přitom je dokonalý. Je to útvar, který sbírá energii Země a vysílá ji ven.    

Budou vám také implantovány útvary jako koule a spirála. Spirála je mnohým z vás velmi drahá, protože jste cestovali po mnoha kulturách a společnostech, kde byla spirála užívána ke sdělování mnoha idejí. Budou také implantovány rovnoběžné linky  krychle. A ovšem také útvar zvaný Merkaba neboli pětistranný obrazec.    

Pětistranný obrazec představuje lidskou postavu v její nejnespoutanější podobě - naprosto svobodného člověka. Někteří z vás ji znáte jako symbolický obrazec zvaný MERKABA. Je to projekt lidské bytosti bez jakýchkoli omezení. Je to lidská bytost schopná létat, o čemž si velká většina z vás myslí, že to nedokáže. Tento implantát se dostaví, když se vpravdě oddáte tomu, co dříve nebylo možné.

Který implantát nebo geometrická forma vám bude implantována, bude záležet především na vaší žádosti o spojenectví. Bude to také záviset na víře, že se tyto entity rozhodnou být vám k dispozici, když budete k dispozici jim. Až se začnete otevírat a necháte, aby se ve vašem životě projevilo to, co je nazýváno zázraky či velkolepými událostmi, pak začnou.    

Mnozí z vás začnou s implantátem kruhu, protože představuje podobu Boha, jednoty a úplnosti. Někteří z vás si zvolí k implantaci tvar pyramidy, protože jste prožili mnoho životů s objevenými i dosud neobjevenými pyramidami a po celé planetě. Myslíte si, že místopis je znám, ale dosud je mnoho neobjevených věcí, protože přeskakují z jedné reality do druhé. Hluboko v džungli je pohřbeno mnoho pyramid, často pod hromadami země. Ještě mnoho divů čeká na své odhalení.    

Ti z vás, kdo jste ochotni věřit, že skutečně neexistují žádné limitace, budou schopni zvolit si Merkabu a odsunout se s ní z planety, zatímco vy stále žijete na planetě. Pokud vám má být implantována Merkaba, pak ve vás musí být přání to dokázat. Někteří z vás jste se s ní již pokusili cestovat a víte, jak může být ve vaší bytosti použita. Když k sobě skutečně Merkabu povoláte a jste ochotni přijmout pocit, co skutečně znamená - být neomezeným vědomím, cestujícím s vaším tělem - pak dojde k implantaci. Merkaba není nejvyšším implantátem, protože nejsou vyšší a nižší implantáty. Implantát se dostaví tehdy, kdy bude nejlépe vyhovovat vašemu osobnímu rozvoji. Jakmile budete implantováni, nastane nekonečný proces vstupování nových forem do vaší bytosti.    

Tvar, který vám bude implantován, si nevybíráte vědomě. Volíte si však život, který vedete, který vás otevírá vůči strukturám Světelné řeči. Každý den volíte to, co je pro vás důležité. Takto máte k těmto tvarům přístup. Prostřednictvím sňatku energií budete nakonec všichni držiteli světelné abecedy a tato světelná abeceda vás bude učit. Pokud se vám někdy zdálo o geometrických obrazcích, je to známka, že tyto obrazce s vámi spolupracují. Nebo jste třeba ve škole měli rádi geometrii. Jestli chcete vědět, co vám bylo implantováno, podívejte se, které obrazce jsou první nebo jsou větší než ostatní. Existuje mnoho tvarů, které ani nemají jméno. Budou tu tvary, které znáte a poznáváte, jež později nebudou nových podob a tvarů, které vaše vědomí neumí přeložit.    

Spirála je jedním ze základních tvarů geometrie Světelné řeči. Je to můstek, učení samo pro sebe. V jejím tvaru jsou zakódovány informace, a když jedete na spirále, zdá se vám nekonečná. To naznačuje, že nekonečná je i cesta do nitra vaší osobnosti i cesta mimo vás. Jako druh budete schopni rozdělit své vědomí a vydat se oběma směry, aby vědomí mohlo být spojeno. Tím, že podniknete nekonečnou cestu směrem dovnitř a směrem ven, včleníte se do zapojené spirály, v níž je univerzální pravda.    

Řekli jsme, že buňky vašeho těla obsahují celou historii tohoto Vesmíru. Nakonec dojdete k tomu, že si během života uvědomíte existenci zlaté knihovny v sobě a naučíte se číst, co je tam psáno. Vydat se po spirále směrem ven, to je jedna část cesty. Jde o to vydat se dovnitř i ven - a uvědomit si, že je to TOTÉŽ.    

Spirála existuje v mnoha dimenzích. Když si spirálu vizualizujete, cítíte, že jste ji znali, a přece zpočátku znáte jen jeden její aspekt. Když začnete se spirálou růst, uvědomíte si, že má tolik dimenzí, že byste mohli strávit zbytek věčnosti - abychom použili vašeho výrazu - jejím zkoumáním. Roste. Spirála je klíčem k tomu, co je ve vás ukryto. Vaše DNA má podobu spirály. Spirály jsou všude kolem vás a Světelná řeč putuje po světelně zakódovaných vláknech, která rovněž sestupují v podobě spirály. Je to něco, co je dáno zkušeností a bude to s vámi růst.    

Ve svých meditacích pociťujete, že se se spirálou pohybujete, jako byste se pohybovali s tornádem. VIZUALIZUJTE si sami sebe, jak vidíte blížící se spirálu, která je jako tornádo. A pak místo abyste před ní utekli, zůstaňte stát a pociťujte, jak v ní víříte. Nastupte si na ni, protože je to brána do jiných realit.    

Tvary a formy Světelné řeči jsou sbírkou zkušeností jednotlivců, kteří se inkarnovali na této planetě, odporovali lidským zákonům, probudili se k vyšším schopnostem a pak se manifestovali jako jazykové a geometrické prvky. Kdysi tyto energie existovaly jako muži a ženy na této planetě. Vyvinuli se v geometrické symboly a existují dále ve své sféře aktivity, tak jako vy existujete ve svém těle. Tyto entity existují v geometrickém systému nebo v systému řeči.    

Existují celé vesmíry zmíněných systémů a v dané době dochází k návštěvám z nich ve vašem Vesmíru vlastním. Na tuto planetu jsou kladeny kruhy a jiné tvary v obilí, které jsou pro vás nevysvětlitelné. Tyto otisky jsou frekvence, nikoli proces nebo akce. Existuje píseň nebo příběh nebo řeč, implantovaná na povrch Země jazykovými symboly. Tyto symboly přicházejí, aby zde ustavily jistou frekvenci, a bude jich přibývat.    

Konečně si někteří z vás postaví domy, které jsou geometrickými tvary; nejsou jen prostými čtverci nebo obdélníky. Mnohé příbytky na Plejádách nemají tvary, tak jak je znáte - je tam všeobecně známo, že tvary a úhly obsahují energii. V astrologii je známo, že jisté úhly mají zástrčky a že se jisté věci dějí s jistými úhly. S tvary je to totéž. Velká pyramida je celá o užití úhlů a tvarů. V úhlech, tvarech a formách se hromadí energie a vy se můžete naučit tyto tvary tvořit a žít v nich a s nimi. Tímto způsobem se energie tvoří a přenášejí. Objevíte také, že jisté stupně mají jistou sílu a že je pro vás nepříjemné v některých úhlech být. Někdy je lepší spát uprostřed místnosti, než mít postel nacpanou v devadesátistupňovém úhlu, protože devadesátistupňový úhel vytváří energetický blok. Když jste uprostřed místnosti, energie proudí kolem vás.    

V trojrozměrné realitě je nyní otevíráno mnoho bran, aby mohla na Zemi být vnesena evoluce. V jistou dobu byla planeta izolována a uvržena do karantény, protože tu byly síly, které tu bojovaly. Na této planetě došlo k neuvěřitelným válkám, po nichž tu dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Byla to doba chaosu a zmatků, kdy bohové stvořitelé bojovali s jinými bohy stvořiteli. V nejposlednější vlně válek asi před deseti dvanácti tisíci lety byla Země izolována, protože bytosti pracující se světlem prohrály bitvu. Ne vždy totiž světlo vyhrává. Světlo není vždy vítěz, jak si představujete vítěze, protože světlo se musí naučit integrovat se se všemi svými částmi. Prvotní Stvořitel je ve všech věcech a světlo i tma jsou jeho součástí. Tudíž se světlo musí se svou temnou částí sloučit.    

Čas zaranžoval události a svedl je dohromady. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a poté se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Teď tato doba nastala. Světlo je zaranžováno, aby znovu přišlo na tuto planetu, a s každým dnem je silnější. Aby se energie mohla propracovat vaším vědomím, musí se na planetě zabydlet. Inteligence proniká v podobě vlnění, které vytváří na Zemi geometrické tvary. Není to tak, že přiletí kosmická loď, v noci udělá kruhy v obilí a pak zase odletí. Přestože některé kruhy byly způsobeny přistáváním lodí, inteligence může nabýt formy, jaké se jí zlíbí, a velmi často přichází ve formě vln. Přijde doba, kdy Zemi skutečně zaplaví světelná vlna.    

Inteligence se vymyká mluveným i psaným slovům, protože je to frekvence často přicházející v geometrických tvarech. Pythagoras to začínal tušit, ale ostatní jeho geometrii nechápali. Geometrie je vyspělá inteligence, soubor zkušeností, schopných předat obrovská kvanta informací. Kruhy v obilí po celé planetě jsou ve skutečnosti tvořeny zvuky nad lidskou frekvencí vnímání, jimiž se dané jazykové útvary uskutečňují. Mnohokrát jsou na počátku těmito útvary kruhy. Vyvinou se pak v trojúhelníky, přímky a mnoho jiných obrazců.    

Kruhy v obilí se vyskytují nejvíce v Anglii a po celé Evropě. Objevují se však i v oblasti dříve známé jako Sovětský svaz a v Jižní Americe. Jsou dokonce i ve Spojených státech, přestože se spoustě lidí výborně daří předstírat, že neexistují. Máme zjištěno, že někteří vaši moderátoři plánují o nich pořady. Uvidíme, nakolik budou předstírat, že o nich nevědí. Bude to zajímavé.    

Geometrické tvary jsou jako hieroglyfy. Hieroglyfy a piktogramy vyřezávané do kamene patří ke stejné generaci inteligence. Jinak řečeno, kdyby člověk uměl přečíst hieroglyfy na Rosettské desce, sdělily by mu jednu věc. Kdyby se člověk rozpomněl na tajnou řeč kněží, hieroglyfy by mu řekly něco jiného. A kdyby člověk rozuměl řeči bohů stvořitelů, jejich sdělení by bylo opět jiné. Kruhy a tvary kladené na Zemi jsou zde, aby vám pomáhaly udržet a zvládat vaši frekvenci a dodávaly vám odvahu žít své světlo. Velmi subtilním způsobem zpřístupňují frekvenci informace a nikdo je zatím neumí rozluštit. Jsou všechny navzájem spojeny, a kdyby byly současně napsány na pole nějakého zemědělce, okamžitě by se s nimi něco stalo. Jsou odděleny jednotlivými kontinenty a posunují kolem Země frekvenční pásmo, které pomůže aktivovat pozemskou síť. Umožní vám, abyste si nepřipadali tak divně s tím, co víte, a abyste se lépe vyrovnali se změnami frekvence tak, jak přicházejí.    

To je však jen nepatrná část toho, co kruhy v obilí způsobují. Jsou velice zajímavé. Mnohé z nich vyprojektovali a zkonstruovali ti, které někteří nazývají Nanebevzatými mistry. Spojuje se s nimi také jeden žert. Musíte chápat, že některé bytosti, které se stávají velice vyspělými, získávají obrovský smysl pro humor. Vidí humornou stránku ve všem.    

Jak jsme již řekli, geometrické tvary a formy jsou nosiče inteligence. Jsou to frekvenční vlny, které mohou být modulovány a měněny. Tvary přicházející na Zemi jsou jako energetické brány nebo energetické piktografy. Nesou inteligenci a jsou zde ustavovány, aby se nakonec spojily a vytvořily inteligenční síť kolem planety. Tato síť bude mít frekvenci, kterou může lidstvo použít ke svému vývoji.    

V této době není na planetě řeč celá. Piktografy přicházejí na Zemi v důsledku jistého vývoje vědomí. Pracují s místy, která jsou centry vírů, jež je přitahují. Za ty miliardy let, po které Země obíhá kolem Slunce, byla tato centra překryta a pohřbena. Některá z nich jakoby usnula, a mnohé z nich se opět probouzejí, protože izolace planety byla narušena.    

Kruhy v obilí jsou fenomenologickým výrazem vědomí. Přicházejí do vaší reality, aby vám ukázaly, že logicky uvažující mysl nemůže zvládnout veškerá data, přestože by tolik chtěla. Tyto události se přiházejí, aby se křížily se zakódovaným vědomím všech lidských bytostí. Kdykoli není možno realitu vysvětlit, otevře se ve vědomí malý výklenek. Kruhy v obilí jsou mimo možnosti chápání logické mysli. V důsledku toho nutí konsensuální pohled na realitu, aby se rozšířil, protože realita, tak jak byla dříve projektována, nemůže tyto události jako možnost pojmout. Jsou spouští. Nutí realitu, aby se posunula za své vlastní hranice.    

Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů. Především existují proto, aby nutily realitu k pohybu - přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Mnozí, kdo kruhy zkoumají, se jimi probírají spíše pomocí myšlení než cítění. Velká Británie jich má nadúrodu, protože obecně řečeno Britové mají velmi logicky orientované vědomí. Britské ostrovy jsou nicméně bohaté na megalitické spirály a kamenné tvary, které velmi silně ovlivnily intuitivní schopnosti obyvatel.    

Zmiňovaný fenomén nemá žádnou logiku. Nutí logicky orientovanou společnost, aby vzala na vědomí něco, co nedává smysl, a je to provedeno velmi hravým a očividným způsobem, aniž by byl něčí pohled na realitu ohrožen. Kdyby všude přistávaly kosmické lodi, lidé by byli velmi rozrušeni. Když obilí polehne v soustředných kruzích a nepoláme se ani neuschne, nikdo příliš rozrušen není. Chápete, jak si s vámi energie pohrávají ?  Je nezbytné vykonat jisté věci, abyste pochopili a přišli na to, aniž by vaše obvody byly přetíženy.    

Řeč je uváděna na planetu jako příběh - informační piktograf nesoucí frekvenci, pomáhající vám udržet frekvenci vlastní. Až se probudíte, bude pro ostatní snadné vás přečíst a rozpoznat. Jste neustále monitorováni, protože existují zařízení, která monitorují evoluci a umístění vědomí. Jakmile vědomí dospěje do jistého bodu, přijde zvnějšku pomoc, aby ustavila další říše frekvence.    

Jinak řečeno dejme tomu, že si otevřete restauraci a bude to skvělá trefa. Povedete ji a budete prodávat opravdu dobré jídlo. A pak někdo přijde a řekne: „A co takhle koncese ?“ Tyto geometrické tvary vám pomáhají získat koncesi na frekvenci tím, že ji šíří po celé planetě a udržují ji. Pomáhají vám dosáhnout nové úrovně.

(18)

OSMNÁCT

SYMFONIE VĚDOMÍ

Světlo vás informuje. Povznáší vás, protože když jste informováni, připadáte si silnější. Když jste neinformovaní, cítíte se bezmocní.    

Zvuk je další způsob přenášení informace, protož je součástí světla. Může se vám snad zdát, že zvuk a světlo jsou dvě různé věci, protože z vašeho pohledu vnímáte světlo zrakem a zvuk sluchem. Jelikož používáte dvě různé oblasti percepce, připadá vám, že také zvuk a světlo jsou odděleny. Ve skutečnosti jsou však velice propojeny. Vinou se kolem sebe navzájem, protože oba nesou informaci.    

Mnohé struktury vybudované na této planetě, zejména dávná posvátná místa, mají informace uložené v kameni. I vy máte ve svých kostech uloženy informace stejným způsobem. Když dovolíte zvuku, aby vámi procházel, otevře jisté dveře a nechá informace proudit do vašeho těla. Proniká také zemí, ovlivňuje vibrace Země a umožňuje, aby došlo k reorganizaci molekulárního uspořádání informace. Ti z vás, kteří užívají zvuk při práci s těly ostatních, přivodí přeorganizování molekulární struktury a vytvoří otvor pro vstup informací. Tato práce bude stále závažnější a závažnější.    

V Tibetu, když zemřel mistr, který byl schopen transcendovat rámce reality, bylo jeho tělo zachováno a ponecháno přirozenému rozkladu, protože kostra se vyznačovala citlivostí na frekvenci. Informace jsou uloženy v kostech a kamenech. Na některých místech v Tibetu, kde lze vystopovat kontinuitu v některých mnišských sektách tisíce let nazpět, lidé uchovávali lebky různých mistrů. Mají velmi tajné krypty a místnosti, jež jsou těchto lebek plné. Když člověk do takové místnosti vejde, může prostřednictvím zvuku získat přístup k inteligenčním faktorům lidí, jimž kdysi tyto lebky patřily.    

Chápete, proč se vyrábějí křišťálové lebky ?  Struktura křišťálu je jako holografický počítač: Může předávat vyspělému nebo zapojenému člověku nesmírné množství informací. Jsou projektovány ve tvaru lebky proto, aby fungovaly jako kód k porozumění a abyste pochopili, že kosti ve vašem těle jsou velmi cenné.

Zvuk je nástrojem transformace. Strážci frekvence - a my vás povzbuzujeme, abyste se jimi stali - se učí, jak modulovat střeženou frekvenci pomocí zvuku. Zvuk proniká jakoukoli látkou, posunuje molekuly a přeorganizovává reality.    

Ve starém Egyptě ankh neboli symbol života byl ve skutečnosti frekvenčním modulátorem. Užívali ho jedinci, kteří byli mistry udržování frekvence a s těmito frekvencemi dokázali mnoho věcí. Ankh se podobá ladičce a může směrovat zvuk. Tak byl před dávnými časy používán. Než budete schopni používat zvuk stejným způsobem jako staří Egypťané, budete muset dokázat sovu integritu. Budete muset projít iniciací nebo zkouškou, aby se ukázalo, jestli je vám možno tento druh moci svěřit. Tato planeta ještě není zralá k tomu, aby daná energie mohla jednoduše být svěřena do jakýchkoli rukou. Pokud teď budete schopni dělat požadovanou práci, váš život nebude v nebezpečí, protože bude příliš mnoho takových, kdo budou chtít váš dar zneužít. Dostane se vám schopností, s nimiž můžete nejlépe zrát.    

Můžete začít pracovat se zvukem tak, že ho necháte „hrát si“ s vaším tělem. Soustřeďte se, vyprázdněte mysl a nechte tóny vaším tělem procházet. Takto se zvukem pracovaly dávné tajemné školy tato technika je velmi účinná, když je prováděna ve skupině. Až uplyne několik let, ale ještě v tomto desetiletí, budete sami nad výsledky vaší společné zvukové práce neboli symfoniemi vědomí, jež se budou samy přehrávat, žasnout. Až se sladíte dohromady, bude vám ukázáno, co můžete dokázat, aniž byste o tom věděli. Naučíte se tento druh energie užívat a kultivovat, abyste si vytvořili svůj vlastní ankh. Když koupíte dítěti modelínu, zpočátku neví, co s ní a jak má různé věci dělat, a tak mu vyrábíte malé kuličky a špagety, aby vidělo potenciál, který v modelíně je. A když si dítě chvíli hraje, objeví svou vlastní tvořivost, pokud jde o formu.    

Tvůrčí formy zvuku se vám nejprve ukážou jako potenciál. Jste vedeni a aranžováni skrze užití zvuku. Nakonec sami objevíte některé věci, které zvuk dokáže. Pak začnete být odvážnější a dozvíte se, co zvuk může vytvořit. Takto jsou zaváděny energie, aby se zajistilo, že nebudou zneužity a také že se nebudete ze samého nadšení přepínat.     

Když budete chvíli se zvukem pracovat, dostanete se, pokud jde o jeho použití, daleko. Je to jako když dáte dítěti mocný nástroj. Bez patřičného uvědomění byste mohli něco způsobit, aniž byste si uvědomili důsledky. Pomyslete na to, co zvuk dokáže na stadionech a v auditoriích. Jásání nebo projevy nevole davu vytváří atmosféru. Když budete ve skupině společně vydávat zvuk, vytvoříte si vlastní atmosféru. Dovolíte jistým energiím, aby hrály na vaše těla jako na nástroje. Vzdáte se předem vytvořených myšlenek a dovolíte různým melodií a energiím, aby použily vaše fyzická těla jako příležitost manifestovat se na této planetě. To, co prožíváte, je ve skutečnosti životní síla energií, jimž dovolujete, abyste skrze vás vyjadřovaly. Stáváte se přijímači. Tak jako nám náš nosič dovoluje vstoupit do vaší reality, stejně tak vy dovolujete, aby na planetu vstoupila vibrace prostřednictvím vašich těl a vaší spolupráce. Přivádíte cosi na svět. Vytváříte příležitost a energie se této příležitosti chápe.

    

Emoce, protože přináší cítění a spojuje vás s ním, vám umožňuje rozeznávat různé stavy vědomí. Logická mysl vám nedovolí stavy vědomí rozpoznávat, protože příliš lpí na vlastní identitě. Je uzavřena v hranicích ega a nechce uznat existenci jiných oblastí. Cítění naopak vždy jiné oblasti uznává, protože cítění rozlišuje rozdíly. Můžete číst znamení a definice energií, kterou nazýváte cítění. Je  to ve skutečnosti vibrace. Zvuk navozuje stavy emocionálního cítění. Připomíná mu to světlo, hlubokou kosmickou lásku a jiné světy. Vaše tělo vstupuje do radosti a někdy je zaplaví smutek. Hledá frekvenci, po níž toužilo a kterou mu zvuk připomněl, a získává k ní přístup. Když zvuku dovolíte na vaše tělo hrát, objevíte frekvenci, kterou jste hledali. Je spojena s vývojem šroubovic ne vašem těle. Zvuk je nosičem či průduchem, který vás spojuje s vyššími čakrami mimo vaše tělo, protože k nim nemáte přístup logickou cestou. Musíte získat přístup k frekvencím a čakrám cítěním a zvuk vás s ním spojí, což vám umožní rozumět informacím.

    

Kdyby se dal zvuk namalovat, někteří z vás by byli uneseni jeho pozorováním. Existují reality, v nichž se zvuk zobrazuje. Cítíte pohyb a řeč zvuku, když pohybujete tělem nebo mácháte rukama. Prožíváte bohatost této formy komunikace a vnímáte, jak multidimenzionální jsou všechny věci, když cítíte, jak se zvuk vyjadřuje. Má svou vlastní řeč a má i podobu.

    

Zvuk nese jistou frekvenci a tělo ji rozpozná. Tělo je naladěno, aby odpovídalo na přijatelnost frekvence. Velcí hudebníci, jako například Beethoven a Mozart, byli zakódováni, aby nesli informace stabilní povahy, protože obdrželi harmonie zvuku v době, kdy na celé planetě panovala velká temnota. Aby byla uchována jistá vzpomínka otevřená v lidské mysli, byly přeleženy nižší vibrační kmitočty zvuku do myslí těchto mistrů.

    

Zvuk se bude vyvíjet. Lidé se dnes mohou stát nástroji zvuku skrze slaďování. Lidské bytosti se stanou flétnou, pianem, harfou hobojem a tubou. Dovolí energiím, aby použily jejich těla k tvoření nejrůznějších zvuků, které neřídí, ani se neokoušejí ovládat jejich škálu. Duch hraje a lidské bytosti prostě pozorují návštěvu symfonie, kterou oni sami spolu s ostatními provádějí. Je to velice hluboké.

    

Harmonické kmity mohou být využity neuvěřitelnými způsoby, protože mohou vyvíjet nejrůznější skutečnosti. Jedna z věcí důležitých pro užívání harmonických kmitů je být velmi potichu, jakmile jsou harmonie úplné. Kmity cosi mění, otevírají dveře. Když jsou jisté kombinace zvuků přehrány skrze lidské tělo, otevírají informace a frekvence inteligence. Když jste po harmonických kmitech dlouho potichu, umožňuje to užívat svých těl jako přístrojů k přijímání a absorbování frekvencí a užívat nosič dýchání ke vstupu do extatického stavu.

    

Když se sladíte s ostatními, získáte přístup ke skupinové mysli, který jste před vytvořením zvuku neměli. Je to gigantický skok ve vědomí. Klíčovým slovem je HARMONIE. Dokáže-li planeta vytvořit harmonii myšlenek, pak se celá změní. Pro to pracujeme. Budete vysílat frekvenci a zvuk bude cestovat. Stane se zoufalou touhou po návratu k harmonii uvnitř lidského rodu - návratu k síle skupinové mysli a současnému posílení jedince.

    

Co hodláte udělat se zvukem, je výsostně důležité. Když nemáte jasno o svých záměrech, zvuk může najít způsob, jak zahalit sám sebe, a může přerůst svou původní kapacitu. Zdvoj a zčtyřnásobuje se svým vlastním účinkem. Je nesmírně důležité, abyste měli jasný záměr, co plánujete se zvukem udělat. To je zásada číslo jedna.

    

Zásada číslo dvě je, že zvuk uvádí do pohybu energii. Vytváří statický sloupec vlnění, staví frekvenci na frekvenci. Tato energie může pak být nasměrována na cokoliv nebo k čemukoliv. Slyšeli jste jistě onu historku o těch, co pochodovali kolem Jericha. Pochodovali celé dny a vytvořili statické vlnění. Toto vlnění nakonec nakumulovalo tolik energie, že městské hradby implodovaly.

    

Domorodé tance, chřestění, poskakování a pohyb v kruzích vytváří energii této vlny. Když tvoříte zvuk v kruhu nebo po obvodu světelného sloupu, vytvoříte sloupec, který dokáže mnohem více, než jste si kdy uvědomili. Může vyvolat exploze a zničit či stvořit mnohé reality.

    

Válečnické kmeny užívaly válečný pokřik, když šly do boje. Sjednocená a záměrná invokace měla vyzvat nefyzické síly, aby je doprovázely. Válečníci užívali tento druh zvuku proti svým protivníkům tak, že nechali energii proudit branou a vytvořit statický sloupec. Když zaslechnete zvuk podobný válečnému pokřiku, vzpomenete si na nepříjemné způsoby, jimiž byl tento zvuk využíván, protože je velice působivý. Někteří z vás se k smrti bojí zvuku, máte smrtelný strach ze zvuku svého vlastního hlasu, má-li zaznít a jasně prohlásit, co chcete. Máte buněčnou paměť toho, co zvuk dokáže, a to, co s ním můžete dokázat, je pro některé z vás naprosto drtivé. Zvuk vás může spojit s místy, s nimiž vás intelekt spojit nemůže. Váš intelekt se snaží kategorizovat, ale nemůžete kategorizovat zvuk, musíte ho prostě prožít.

    

Ke zneužití dochází skrze záměr. Můžete objevit moc zvuku a pak ji zneužít k manipulování ostatních. Co prožíváte, žijete-li ve městě a uslyšíte zvuk sirén ?  Strach. To je zneužití zvuku, které mění vaši frekvenci. Je to velmi nízký způsob, jak toto docílit. Ti, kdo zvuk produkují, znají jeho účinky na lidskou psýché. Je rušivý a zneklidňující a znemožňuje vám upřít pozornost na něco jiného. Daná frekvence je jako zámek, je hypnotická, svazuje vaše vědomí a vaši inteligenci. Jako by se naše inteligence nemohla zaměřit na nic jiného. Je to skoro jako být ve vězení, protože ten zvuk vaše vědomí uvězní tak, že si navykne nebo je uzavřeno v jedné vibrační frekvenci a nehledá už nic jiného. Je potlačeno. Pomyslete také na svůj televizor a na zvuky vycházející z ostatních elektrických spotřebičů.

    

Člověka vždycky rozruší, když se dívá na některou z forem kontroly frekvence a na to, jak jsou tak mocní spojenci jako zvuk užíváni k vašemu ovládání. V mnoha lidech vyvolává velikou zlost, neklid, zmatek a vzrušení, když slyší o různých tajných prostředcích užívaných k manipulaci vědomí. Z mnoha důvodů vaše pocity sdílíme. Konečným cílem je přinést vám větší sebedůvěru. Musíte si uvědomit, že v žádné situaci nejste bezmocní a že vaše mysl je konečnou mírou vaší tvořivosti. Vaše mysl a vaše myšlenky projektují vaši zkušenost, ať užijete jakékoli techniky.

     

Ti, kdo jednají ve své vlastní realitě s dokonalým vedením, oddaností harmonii a oddaností světlu, se spojují se svými dimenzionálními protějšky, činícími totéž. Tvoříte světelné mosty a uchováváte světelně zakódovaná vlákna jako pilíře a otevřené brány. Odměnou je vám vědomí, že jste povoláni užívat zvuk jako součást své práce. Uvědomujete si, že komunikace se zvukem se bude vyvíjet rychlým tempem. Ti z vás, kdo se zmíněným tempem vyvíjejí, budou jednoho dne povoláni, aby zastupovali světová shromáždění vědomí a změnili svým zvukem dostupnou frekvenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář