Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 5.

14. 5. 2009

(10)

DESET

NOVÉ SVĚTELNÉ PARADIGMA

Kdo jsou poslové úsvitu a jaká je jejich role ?  Poslové úsvitu jsou ti, kdo nesou sluneční paprsky a přinášejí světlo a vědění. Sdružují se v prastaré organizaci, prastaré společnosti, prastarém spirituálním svazku, který je nutí dělat jistou práci v jisté hvězdné soustavě. Vy jste členy společnosti Poslů úsvitu, jinak by vás tato kniha nepřitahovala. Členové zmíněné elitní organizace přicházejí na Zemi v různé doby, aby konali svou práci. To se stává, když je cyklus stanoven a okolnosti jsou jim nakloněny, takže energie z dalekého kosmu a energie ze Země splývá v jejich vlastním bytí.

    

Energie z kosmu přichází na Zemi neustále a energie ze Země se neustále pozvedá ke kosmu. Lidstvo tvoří posvátný most mezi Zemí a nebesy, některými nazývaný duhovým mostem Poslové úsvitu nechávají dané energie splývat, takže úsvit čili světlo se v nich probouzí. Pak tento úsvit přinášejí civilizacím. Právě to jste vy. Právě to děláte. Stejně jako zástupy dalších. Vy jste Poslové úsvitu.

    

Pro vás jakožto Posly úsvitu je tu jistý postoj, který vám usnadní vaši angažovanost, k níž jste se zavázali. Tento postoj znamená umožnění a odstoupení od vnitřní nekázně a zbavení se všech zkušeností. Pro Posly úsvitu každý článek znamená celek, nehledě na to, jak je zkonstruován, nehledě na to, jak je silný nebo slabý, jak velká či malá je jeho role. Sílu či slabost nebo vlivnost není nutně třeba porovnávat, jsou prostě postojem, který si vědomí ve svém vlastním tanci reality zvolí a jejž zaujme.

    

Učíme vás o vás samých a pomáháme vám otevřít to, co je ve vás, ne to, co je mimo vás. Jakožto Poslové úsvitu prožíváte nejtemnější hodinu před úsvitem, kdy se můžete ptát, jestli vůbec kdy přijde paprsek světla. A pak, téměř okamžitě, se světlo začne vynořovat odnikud. Odkud přijde ?  Jak změní vaše myšlení ?  Jak to, že je existence v jednom okamžiku tak temná, jak jen může být, a v příštím okamžiku je náhle světlo ?  Jakožto Poslové úsvitu přivádíte svou vůlí světlo k úsvitu. Byli jste k tomu vyškoleni, je to vaší silnou stránkou.

    

Vy, Poslové úsvitu, rovněž známí jako Světelná rodina, jste souhlasili, že projdete procesem mutace, abyste se vyvinuli ve vyšší bytosti svým záměrem a vědomým souhlasem. Přinášíte na tuto planetu opět světlo, přinášíte novou evoluci lidstva a umožňujete kosmický evoluční skok v uvědomění a inteligenci tím, že zakotvíte frekvenci nejprve ve svých tělech a budete ji žít.

    

SVĚTELNÁ RODINA pochází ze STŘEDISKA OPERACÍ - zdroje v této Galaxii, který působí jako vysílací stanice. Ve vaší Galaktické soustavě i v tomto Vesmíru jsou centrální slunce. Mayové nazvali toto centrální slunce Alkyone. Jiní je znají pod jinými jmény. Toto slunce má světlo a světlo nese informaci. Vyjádřeno velmi jednoduše, členové Světelné rodiny pocházejí z místa, které je ÚSTŘEDNÍM SKLADEM INFORMACÍ PRO CELÝ VESMÍR.

    

Od tohoto centrálního slunce se pohybujete po spirále a nesete z něj informace mnoha různými soustavami ve Vesmíru, spřádáte, plánujete a cestujete. Jste v tomto ohledu naprosto jedineční a víte to. Když se podíváte na populaci, víte, že jste jiní. Rádi burcujete lůzu a narušujete systémy, aby se otevřely. Když se někde praví: „Vstup zakázán“, platí to pro všechny, ale ne pro vás. Jdete kamkoliv, kde je něco zavřené, abyste to mohli otevřít. PRACUJETE TAK, ŽE SE ROZDĚLÍTE DO MNOHA MULTIDIMENZIONÁLNÍCH IDENTIT A PAK VSTUPUJETE DO SYSTÉMŮ, ABYSTE JE ZMĚNILI.

    

Někdy se v těchto systémech inkarnujete po statisíce let a připravujete se tak na chvíli, kdy můžete být povoláni, abyste dané systémy narušili. Máte za sebou pěkných pár životů, a v tom je vaše jistota. Tak například se mnohokrát inkarnujete na Zemi, takže když přijde výzva, že Země má být otevřena narušením systému a paradigma má být změněno, můžete říci: „Byl jsem tam už dvě stě čtyřicet sedmkrát, v tolika různých podobách, a jednou jsem dokonce byl schopen povznést své tělo. Udělal jsem to, to a to. Pokud se zúčastním plánu otevřít systém, jsem si jist, že dokážu osvěžit vzpomínky, shrnout je, vzdorovat zákonům a dokončit úkol.“

    

Někdy se to nestane a plán musí být z nějakého důvodu stornován. To je pro vás velmi frustrující zážitek. Ale když všechno jde podle plánu a vám se podaří systém narušit a vytvořit nové světelné paradigma, je to pro vás jako kosmický orgasmus.

    

Poslové úsvitu neboli členové Světelné rodiny pracují v týmech. Do systémů se nevydáváte sami. Potřebujete jeden druhého, protože sami nemůžete frekvenci udržet. Tím, že vstupujete do hry jako tým, zvyšujete pravděpodobnost, že plán vyjde. Jste jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce a jste vedeni mocnou inteligencí centrálního slunce.

    

Světlo je KRÁLOVSTVÍ VĚDOMÍ a jeho existence má smysl. Příběh, který vám dnes vyprávíme, můžete pochopit. Pokaždé, když mluvíme s lidmi, a vy nám rozumíte, dáváme vám víc. Nechceme, abyste si mysleli, že světlo je vznešenější než cokoliv jiného. Něco v podstatě vaší duše vás spojuje se světelným zdrojem a žene vás ke zmíněnému povolání, to ale nečiní dané povolání lepším než jiné. Jsou tu další, kteří mají odlišné zdroje a putují po spirále s jinými záměry, čímž celou hru umožňují. To vše se dozvíte.

    

Připomínáme vám, že Prvotní Stvořitel tvoří vše a všem věcem vdechuje sebe sama. Stejně tak jako vy hledáte sebeuvědomění, i Prvotní Stvořitel to zvládá. Chce si být vědom sám sebe ve všech věcech a všem věcem, v nichž existuje, chce vdechnout vědomí, že v nich je a že si je uvědomuje. Uvědomění je jako zrcadlo putující tam a zpět mezi Prvotním Stvořitelem a veškerým Stvořením, až po nejmenšího broučka či mravence lezoucího po zemi. Tak jako je Prvotní Stvořitel ve světle, je také v takzvaném zlu, věda, že i „zlo“ má svůj božský účel.

    

Existuje mnoho království vědomí.Království vědomí“ je vzletný výraz pro představu, kterou bychom chtěli, abyste si osvojili. V královstvích vědomí existuje podobnost energie. Světelná rodina pochází z jednoho z nich.

    

Až vaše vědomí pochopí Zákony Stvoření, manipulace a řízení reality, bude pro vás snadné manifestovat se v jakékoli zvolené podobě. Ti z vás, kterým se podařilo aktivovat šamanistické a etnické vzpomínky, dobře vědí, že součástí učení etnických kultur byla vědomost jak vstupovat do různých realit a měnit podobu. Šamané v jistých kulturách byli pro tyto schopnosti uctíváni. Nesli genetický kód a na planetě jich bylo ve vztahu k celé populaci málo. Ovládali kouzla a tajemství a udržovali celý proces v chodu. Dokázali se pohybovat v podobě zvířat i v různých jiných podobách a převlecích. Byla to skutečně věda.

    

Protože tato věda na planetě existuje, existuje samozřejmě také mimo planetu. Země je právě teď místo, kde se něco děje. Je zakódována, aby započala svou vlastní revoluci - ne nutně revoluci jako ve spojených státech, která změnila životní styl, nýbrž dimenzionální posuv, který změní veškerý vesmír kolem.

    

Mnozí mimozemšťané, kteří se zajímají o různé životní formy, umějí přeorganizovat svou molekulární strukturu, takže mohou přijít na planetu zamaskováni jako lidé. V dobách bouřlivých změn, kdy dimenze mají potenci ke splynutí a kolizi - což připravujete pro Zemi - se shromažďuje velké množství energií, přicházejících, aby se tohoto velkého podniku zúčastnily.

    

Vše se odehrává na různých rovinách, nejen v trojrozměrném prostoru. Řetězová reakce se šíří všemi dimenzemi existence i vědomí. Některé bytosti se dopravují na planetu paprskem v lidské podobě nebo se inkarnují, chápajíce se příležitosti „získat lístek“ a být při tom. Možná, že někteří, u nichž cítíte, že nejsou z této planety a nejsou zde ani jako narušitelé systémů, sem přišli, aby pozorovali, zúčastnili se a pochopili a mohli tak přinést informace do svých domovských, neustále se vyvíjejících systémů.

    

Jsou inteligentní bytosti, které se mohou projevovat v lidské podobě a hrát svou roli dokonale a jejichž paměť je někdy nedotčená, někdy ji halí závoj. Pro takové bytosti není vždy snadné dostat se sem s plně vědomou pamětí toho, kým jsou jinde, a to vzhledem ke kontrole frekvence. Během příštích několika let si vypěstujete vědomí, že jste členy Světelné rodiny, přestrojení za lidi. Součástí plánované evoluce lidského rodu a plánovaného přebudování lidské DNA je, že každý člověk má začít otevírat paměťovou banku a vzpomenout si, kým je.

    

V různých dimenzích reality samozřejmě existují různé zkušenosti a různé zákony. V trojrozměrném světě, kde jste byli jako lidský rod uzavřeni po tak dlouhou dobu, existují hranice toho, co můžete prožít. Trojrozměrný prostor je definován tak, že se máte soustředit vždy jen na jednu realitu. Je tak definován vzhledem k frekvenci, nervové pulsaci a rychlosti, jíž frekvence adaptují nervovou pulsaci v těle.

    

Jste magneticky a biogeneticky vyladěni a zkonstruováni. Členové Světelné rodiny jsou mnohem více než lidé. Je charakteristické, že nejvíce dokážete v multidimenzionální říši. Člověk si zažádá o místo v multidimenzionální říši jako člen Světelné rodiny.

    

Jako členové Světelné rodiny jste se na této planetě inkarnovali, abyste se připravili na svou práci. Co je vaší prací ?  Je celkem jednoduchá: VNÁŠET FREKVENCI DO SYSTÉMŮ, KTERÉ JI MAJÍ JEN OMEZENOU, protože světlo je informace. Nejde o studené informace, komputerizovaná data - je to informace, která je předávána BIOLOGICKY prostřednictvím ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULZŮ VĚDOMÍ. V tom jste odborníci. Kdybyste si měli dát natisknout obchodní navštívenku v okamžiku, kdy jste si plně vědomi své identity, stálo by na ní něco jako: Odpadlický člen Světelné rodiny. NARUŠITEL SYSTÉMŮ. MĚNÍM SYSTÉMY VĚDOMÍ V RÁMCI VESMÍRU SVOBODNÉ VŮLE. Zavolejte mi !

    

Pusťte se do toho !  Právě tohle děláte. Je to aspekt vaší identity, který máte všichni společný, a tentokrát jsou vás zde celé milióny. Jste tu především proto, abyste se upamatovali, kdo jste, abyste působili multidimenzionálně uvnitř systému a učili lidi - zdejší domorodce, jejichž frekvence byla ovládána - systému novému. Jako lidé jste zamaskováni. Jakmile si toto uvědomíte, povznese se nad lidská dramata a nad lidské dilema ovládání frekvence.

    

Než byla před 300 000 lety zavedena přepadovým komandem bohů stvořitelů kontrola frekvence, byl zdejší biologický druh poněkud chytřejší. Měl velmi vyspělý systém přijímání informací a mohl na planetě přijímat zprávy přímo od kosmických známých. Znal také různé způsoby distribuce přijímaných informací. Distribuce vědomostí je v současné době na planetě závislá na technice - na čemsi mimo vás. Je to další mazaný trik, jak vás ovládat. Před dávnými časy se komunikace na této planetě odehrávala jako přímý kontakt jednoho s druhým pomocí vnitřních mechanismů, nikoli technikou mimo vás.

    

Většina lidí nedokáže pochopit, že jejich historie je mnohem delší než pár tisíc let. Vy se dozvíte, zapamatujete si a budete učit planetu, že má historii starou milióny let. Nejprve odhalíte a integrujete planetární historii posledních 300 000 let, abyste mohli vysvětlit obraz lidského dilematu. Nezapomínejte, že veškerá historie je VE VÁS, nikoli mimo vás. Při vaší současné technice se světelně zakódovaná vlákna tvoří mimo vaše tělo v symbolické podobě jako reprezentace předávání inteligence optickými vlákny. Lidský rod tvoří mimo sebe to, co musí nalézt v sobě. Je to součástí zvládnutí světla.

    

Když byla velkolepá knihovna ve vás uvedena v chaos, zbyl jen malý kousek informací, který udržoval lidský rod v poslušnosti, provozuschopnosti a zvladatelnosti, a přece fungoval sám o sobě, vykonával úkoly a stimuloval člověka jako formu života, aby produkoval jistou frekvenci: Strach. Tento strach byl posledních 300 000 let na této planetě podporován jako kontrolovaná substance v každé podobě, jakou si dovedete představit.

    

Když lidské bytosti elektromagneticky rezonují a vysílají frekvenci strachu, je vyslán signál vědomí. Kam se ten strach poděje ?  Kam se podějí vaše myšlenky ?  Kam se podějí vaše emoce ?  Jak už jsme řekli, vědomí kolektivně vytváří potravu. Jako narušitelé systémů jste sem přišli ZNIČIT zdroj potravy nebo ZMĚNIT zdroj potravy ze strachu a chaosu. Ti, kdo se živí touto potravou, budou muset buď změnit dietu nebo opustit planetu. Jste zde, abyste přinášeli informace, světlo a pochopení, že je zde potenciál pro změnu a zdroj potravy, který souzní a spolupracuje se světlem. To je vaším smyslem a toho máte dosáhnout, je to vaší zodpovědností.

    

Chápeme, že někteří z vás jsou velmi zmateni a nevědí, jak to mají provést a jak vnést do svého života stav dokonalosti. Jedna z primárních věcí, které od vás od této chvíle žádáme, je nezakládat žádné vaše budoucí zkušenosti na vaší minulosti.  Všichni rádi máte minulost jako výmluvu pro to, co se může stát v budoucnosti. Jste tím proslulí. Musíte se ale chovat, jako byste byli sem dolů právě vyzářeni, nevinní jako novorozeňata a připravení vstoupit do okolností vašeho každodenního života. Každého rána, když se probouzíte a vykročíte, prohlaste jasně, že máte záměr prožít tento den. Pokud to už neděláte a nepěstujete tento zvyk, měli byste hodně rychle začít !  Tímto způsobem je vytvářena realita.

    

Jak jsme již řekli, velké tajemství, které před vámi bylo skrýváno, je, že MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST A MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ REALITU. Veškerá realita je vytvářena myšlením. Vše je subjektivní zkušenost. Ale elektromagneticky jste ovládáni tak, abyste vytvářeli zkušenosti v jistém spektru reality.

    

Vy, kdo jste členy Světelné rodiny, jste hodně zcestovalí a dobře uzpůsobení pro mužnost vnášení nových frekvencí. Přišli jste sem, abyste uchovali nové frekvence, které jsou vám vysílány paprskem z kosmu a jež spouštějí nové mechanismy ve vašem těle. Až začnete vědět, že to je vaším posláním, začnete toto poslání formulovat vědomě, abyste jasně vyjádřili,co chcete a prožili to, ať už v jakékoli oblasti. To je absolutně nutné.

    

Každý z vás má svým způsobem rád dramata. Nudíte se, když se „něco“ neděje. Proto jste vytvořili zmíněný plán - zmíněný nájezd. Realita neboli svět byla ve skutečnosti zřízena před dávnými časy entitami ze Světelné rodiny, ještě než byla přepadena. Vy, jakožto členové Světelné rodiny, jste byli Původními plánovateli. Zde na Zemi existovalo mnoho bohatých zdrojů vědomí, které byly volné a bylo možno je získat a využít. Když entity z jiných rodin, které jste si zvykli nazývat „temnými“, převzaly nad touto planetou vládu, odvedly dobrou práci v tom, že se jim podařilo zabránit přístupu světla. Světlo je jen tak velké, jak velké může v tuto chvíli být vaše paradigma, ale tam venku existují i jiné týmy a jiná království vědomí. Pro tuto chvíli budeme prostě pracovat se světlem a tmou. Tým temnot odvedl dobrou práci - podařilo se mu zabránit přístupu světla na dlouhou dobu. Ten čas však vypršel !

    

Jste odpadlíci světla a rozhodli jste se vrátit a inscenovat další nájezd na vědomí - tentokrát jsou vás milióny - protože jste věděli ze spolupráce s energií Prvotního Stvořitele, že je tu vysoká pravděpodobnost, že velkého bohatství vědomí dosáhnou všichni. Až začnete vtahovat světlo do svých těl a na planetu, může být ovlivněno mnoho lidí, kteří mají dramata rádi. Mohou být proniknuti světlem a reagovat, protože čím více světla vnesete, tím rychleji se bude šířit. Světlo na planetě rozhodně narůstá s tím, jak se rozpomínáte, že jste domorodým druhem, úzce spolupracujícím s Původními plánovateli, a že jste se vrátili proto, abyste si vzali nazpátek svůj svět od nájezdníků.

 

(11)

JEDENÁCT

JMÉNO HRY

Abyste mohli přežít časy, které nastávají, je naprosto nutné dostat se do představy myšlenkové manifestace neboli SUPERVĚDOMÍ. Supervědomí je pro vás v současné době jen slovo. Není to představa, které by již ve vás byla, protože si neumíte představit, že je možné být v takovém souladu a naplněn tolika informacemi. A přece je to to, k čemu ve svém vývoji směřujete. Existují bytosti, které jsou si velice dobře vědomy, že toto hnutí vědomí by se mohlo začít šířit po planetě jak smršť, a snaží se je udusit, aby sak nestalo. Jenže už se to stalo.  Přišli jsme zpět do vaší minulosti, abychom vás o tom ujistili.

(1)

Myšlenka je první.  Zkušenost je vždy sekundární. Nikdy tomu není naopak - že něco prožijete a pak na tom založíte myšlenku. Vaše zkušenost je přímým odrazem toho, co si myslíte.

(2)

Jasnost a správný odhad vlastních sil jsou hlavní věc. Vaše myšlenky neustále formují váš svět. Ne jako v restauraci - nestále. Protože jste bombardováni tolika vibracemi, které jsou prostředkem ovládání frekvence a jež se vám pokoušejí bránit v jasnosti, oscilujete. Musíte si jako druh stanovit coby svůj úmysl zachovat si jasnost, soustředění a vždy se zaměřovat na přítomný okamžik. Přestaňte žít v budoucnosti nebo v minulosti a vždycky žijte ve své PŘÍTOMNOSTI. Řekněte si: „Co chci ?  Chci urychlit svou evoluci. Chci, aby mi Duch pomohl získat větší schopnosti. Chci, aby se mé tělo regenerovalo. Chci vyzařovat zdraví. Chci se vzdát obtíží, abych mohl být ukázkou toho, čím lidstvo může být.“ Právě tento směr myšlení - vydávání příkazů vaší bytosti a přivolání toho, co chcete, s velkou jasností - to vám přináší urychlení ve všem.

(3)

Sledujte své vzorce chování. Když se přistihnete při popírání toho, že vy sami jste vytvořili část svých zkušeností, když si nechcete přiznat, že jde o váš výtvor, prostě se na to podívejte. Řekněte: „Není to zajímavé - tohle dělám neustále. Nechci si přiznat, co vytvářím. Když se mi to nelíbí, svádím vinu na někoho jiného. Podívám se, jak dlouho to budu dělat, a uvidím, jestli přijdu s řešením jak si vypěstovat jiný vzorec chování.

(4)

Nesuďte sami sebe. Začněte si říkat: „Přijmu zodpovědnost za to, čeho se účastním. Přijmu zodpovědnost za všechno, co se mi přihodí. Když se mi nebude líbit to, co se mi přihodí, začnu se ptát sám sebe, proč vytvářím věci, které se mi nelíbí. Možná je to proto, abych k něčemu upoutal svou pozornost, abych mohl změnit něco, co doopravdy nefunguje a co nevidím.

(5)

Vždy jednejte, jako by všechno, co děláte, mělo dokonalý důvod. Jednejte, jako by vaše nejvyšší dobro a nejskvělejší příležitost vyžadovaly, abyste prošli všemi událostmi, které vás potkávají. Jednejte tak vždy. Když jdete po ulici a někdo vám řekne: „Mířím na vás pistolí, navalte peněženku !“, jednejte, jako byste dostali příležitost k nejvyššímu růstu. Nikdy nevíte, jaké budou výsledky, budete-li jednat takto. Když budete jednat jako by, jednáte bez vědění a bez očekávání. To je postoj. Kdybyste všichni dokázali zaujmout takový postoj a jednat, jako by každá událost byla naplánována, aby vás popohnala ve vašem růstu a uvědomění, pak byste se mohli otočit a zjistit, že osoba, která vám drží pod lopatkou pistoli, je protějšek jisté části vaší osobnosti. Můžete být schopni něco léčit, můžete dostat příležitost udělat něco, čeho se bojíte.

(6)

Nebojte se toho, co tvoříte. Důvěřujte tomu. Věřte, že v tom pro vás vždycky něco je. Nezametejte svá dramata pod koberec, jako by to byla špína, kterou už nikdy nechcete vidět. S takovými dramaty skoncujte - přestaňte procházet jejich cykly a ztrácet se v nich. Ale pochopte, že drama, které jste prožili se svou matkou, s bratrem, sestrou, milenkou, je něco, co můžete o dvacet let později použít, abyste si něco nového uvědomili. Ať jsou tedy tato dramata pro vás jako KARTOTÉKA. Uzavřete je, vyřešte je, jak nejlépe umíte, přijměte svou roli v nich a pak je nechte cyklicky procházet vaším vědomím, aby vás něco naučila. Ať jsou pro vás trvalými poklady zkušeností spíše než nepříjemnostmi, které chcete nechat za sebou. S těmito věcmi jsou spojeny emoce a pamatujte, že emoce vás mohou zavést do jiných oblastí aktivity.

(7)

Věříte, že vy a jen vy můžete stvořit svou realitu v jistých oblastech a že v jiných oblastech jste bezmocní ?  Tvrdíte, že jisté oblasti svého života vůbec neovládáte ?  Vzdáváte se toho, co vám přirozeným právem náleží, jen proto, že vám společnost říká, že to nemůžete mít ?  Přijdete na to, že události se nepřiházejí jen tak zčistajasna. Někteří z vás věří, že vy si vytváříte svou realitu, ale že ostatní si svou realitu netvoří - zejména malé děti, kterým se přiházejí všelijaké věci, nebo děti zneužívané. Pro mnohé z vás je obtížně pochopitelná představa, že zdánlivě bezmocné děti nebo hladovějící lidé svou realitu vytvářejí také. Kdykoli přistoupíte na mentalitu oběti, vysíláte ostatním lidem, že jste bezmocní, a tím se pravděpodobnou obětí stáváte. Musíte se naučit vážit si dramat a lekcí jiných lidí. Uvědomte si, že noviny vám neřeknou nic o potenciálu pro změnu, který existuje pro všechny zúčastněné v rámci daného scénáře, protože noviny o věcech tímto způsobem nereferují a nepojednávají. Nechápete synchronicitu pod povrchem událostí - vaše média odhalují jen vnější takzvaná fakta a ignorují hluboké řečiště emocionálních významů, které lidská dramata a lekce doprovázejí.

    

Účastníci dramat, při nichž to vypadá, že někdo je obětí, obvykle trpí takovým nedostatkem kontaktu se svými pocity, že si nespojí to, co cítí, s tím, co si myslí. Oběti hledají oběti. Vítězové hledají vítěze. A tak prosím, až budete číst v novinách o nějaké události nebo světovém dramatu, v němž to vypadá, jako by nějací lidé byli ubohé oběti, prokažte úctu jim i sobě tím, že uznáte, že vytvořili svou vlastní realitu. Možná to nebude realita, z jaké byste se potřebovali učit - nebo něco, čeho byste cítili potřebu se účastnit. Musíte pochopit, že ostatní musí oblastmi hustoty projít, aby mohli být přivedeni ke světlu. Největší osvícení spočívá v největších katastrofách a největších obtížích.

    

Když jdete do restaurace a objednáte si, co chcete, kuchař vám jídlo připraví a číšníci vám je donesou. Vy si jídlo objednáte, nevyrobíte si je. Kuchaři nebo spirituální energie něco nějak vytvoří, ale vy si to něco vyberete, aby vám bylo předloženo. Především vám dané jídlo nebude předloženo, pokud nepůjdete do restaurace a neobjednáte si je. Takže JSTE ZA NĚ ZODPOVĚDNI A ZAPLATÍTE ZA NĚ.

    

S životem je to stejné, život je jako restaurace. Naučte se objednávat, co od života chcete, jako v restauraci, a pak s důvěrou očekávejte, že to dostanete. Když jdete do restaurace, neděláte si starosti kvůli každému jídlu a neuvažujete, jestli si je zasloužíte nebo ne. Někdy říkáte: „Tohle si tedy nezasloužím. Stojí to patnáct dolarů. Můžu si dát něco jen za sedm dolarů nebo méně.“

    

Vaše chování v restauraci je skvělým indikátorem vašeho chování v životě. Je to neuvěřitelné učení, které je třeba pochopit. Když jdete do restaurace, prostě si objednáte řeknete: „Tohle chci,“ a věřte, že to dostanete, anebo si děláte starosti, jestli to náhodou nezkazí ?  Když si objednáte, nejdete přece za číšníkem do kuchyně neříkáte: „Ach jo, nejspíš nebudou mít ten správný salát. Nejspíš nezapění správně tu cibuli a nebudou mít ty houby, co já chci.“ Ne. Vy věříte, že vám vše bude předloženo přesně tak, jak to chcete, a necháte to být. Když vám to přinesou, řeknete: „Děkuji.“ A pokud to není v pořádku, požádáte o to, co je třeba, a tak pokračujete.

    

Jen se podívejte na tu božskou nenucenost, s níž si objednáváte jídlo v restauraci. Tak se máte chovat v životě. Ujasněte si, co chcete, objednejte si a hotovo. Nepřivolávejte Ducha, abyste zjistili, jestli dostali objednávku, a neraďte, jak ji splnit. Prostě jste si objednali. Důvěřujte, že vám objednané jídlo donesou.

    

Jste výsledkem svých myšlenek. Kdybyste se na této planetě nenaučili nic jiného, naučíte se aspoň, že toto pravidlo platí jak v této realitě, tak v mnoha jiných realitách. MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST. Proč byste si nedali dárek a nezačali o sobě přemýšlet jako o výjimečné, nádherné a povznášející bytosti. Osvoboďte se od potřeby, aby s vámi zbytek společnosti souhlasil. Potvrzujte sami sebe. Pro některé z vás je to velmi obtížné. Jak máte potvrzovat sami sebe, když na to nejste zvyklí ?

    

Vaše slova vám buďto moc dodávají nebo vás jí zbavují. Chtěli bychom, abyste měli odvahu žít své světlo, a proto vám chceme zdůraznit, že vaše myšlenky formují váš svět, a chceme vás o tom jakýmkoli způsobem přesvědčit. Vynechejte slova měl bych a pokusím se ze svého slovníku. Kdybyste měli pokaždé zaplatit pokutu, kdykoli tato slova řeknete, měli byste velké dluhy. Máte velký dluh bezmocnosti nebo neschopnosti. Měl bych naznačuje, že jednáte pod něčí nadvládou. Chtěli bychom vám připomenout, že JSTE SVÝMI VLASTNÍMI SVRCHOVANÝMI VLÁDCI.

    

Pokud se někdo pokouší vydávat časopis nebo se pokouší změnit své vzorce chování, může se o to pokoušet celý zbytek života. Pokoušet se o něco neznamená to udělat. Kdykoli použijete slova pokouším se, nedokážete nic, protože je to výmluva:Zkoušel jsem to. Zkoušel. Zkoušel.“ Ve svém životě používejte výrazů „tvořím“, „dělám“, „manifestuji“, „mám záměr“ a „způsobuji“. Zapomeňte na „pokouším se“.

    

Když se stanete tím, kdo něco dělá, a budete schopni dát najevo, co v životě chcete, stanete se pro mnohé lidi zrcadlem. Donedávna se věřilo, že všeho je jen omezené množství a že jen jeden člověk nebo druhý může být tím, kdo dělá či manifestuje. Když začnete ukazovat, že dokážete zlomit zákony reality, někdy se to ostatním nebude líbit, protože si budou myslet, že si berete něco, co chtějí oni, a že to nemohou dostat, pokud to dostanete vy.

    

Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo za ostatní a bojíte se vzít si, co ostatní nemají, protože si myslíte, že toho není dost, nechápete, že necháte-li božské principy působit ve svém těle a zakotvit na této planetě, stanete se živým příkladem světla. Necháte sebou skrytý účel světla procházet jako nástrojem a stanete se živým příkladem toho, co mohou dokázat i ostatní. Jde o vysokou vibraci, jíž vás chceme všechny naučit. Chceme, abyste pochopili, že neexistují žádné hranice.

    

Na celé této planetě neexistují žádné hranice. Každá osoba zde může jednat ve spolupráci s ostatními a v jedinečnosti bytí. Ať se vám dostane jakýchkoli darů duchovních i hmotných, nemyslete si, že máte větší štěstí než ostatní. Jen prostě pochopte, že dokážete nechat ve svém fyzickém těle působit božské principy a že můžete ostatním ukázat, jak na to. Můžete říci: „Poslyšte, ono to funguje. Já jsme to dokázal. Vy to taky dokážete.

    

Trávíme hodiny učením lidí, aby se projevovali. Vy všichni se bojíte, protože jste vyrostli na etice, která praví: „Věci mají nějakou cenu jen tehdy, když pracujete, abyste je získali. Když neinvestujete tvrdou práci, nemůžete nic dostat.“ Je nesmírně důležité, abyste se na tuhle představu tvrdé práce podívali a viděli, odkud pochází. Podívejte se na své rodiče a na jejich systémy víry. Mluvíme tu o zrození vědomí, představující nový lidský rod, který se učí, jak dělat věci bez námahy.

    

Pokud neděláte něco bez námahy, radši na to zapomeňte. Když něco vypadá, že to dá moc práce, něco vám říká, že to není ta správná cesta. Jen když se něco stane bez námahy a prostě to sedí a nikdo s tím nemusí nic moc dělat, je to správné. Když začnete takhle žít, úplně změníte způsob, jak vědomí vašeho druhu přistupuje k životu. Není to nezodpovědnost ani vykrucování - je to nový způsob přenášení cihel z jednoho místa na druhé.

    

Jednou jsme mluvili se skupinou lidí o velké hromadě cihel a zeptali jsme se jich: „Jak ty cihly přemístíte ?“ Všichni říkali: „Prostě je vezmeme do ruky, jednu po druhé.“ A my jsme na to řekli: „Cožpak nikoho nenapadlo, že si na to můžete někoho najmout ?“

    

Je-li vaším úkolem přemístit cihly z jednoho místa na druhé, jak to uděláte ?  Vaše první odpověď možná bude znít: „Prostě je přemístím. Vezmu je do ruky.“ Ale můžete přece někoho zavolat a říci: „Přestěhujte mi ty cihly.“ Když to uděláte, úkol splníte úplně stejně. Myslíte, že vás budeme kárat, když to neuděláte sami ?  Ne. Vy zařídíte, aby se ta práce udělala. Chápete ten rozdíl ?

    

Peníze zřejmě zajímají úplně všechny. Všichni máte zcela určité představy, jak se k vám peníze dostávají. Čím víc věříte, že musíte tvrdě pracovat, abyste peníze získali, tím tvrději budete muset pracovat. Mnozí z vás věří, že je úplně normální tvrdě pracovat, abyste dostali peníze, a že pokud nepracujete tvrdě, pak jsou to peníze „špinavé“. Dovolte, abychom vám připomněli výraz bez námahy. Připojte ho ke svému slovníku. Říkejte si: „Bez námahy pojímám záměr, co se má stát.JEDNAT BEZ NÁMAHY znamená VLÁDNOUT REALITOU, aby se vám sama předestřela způsobem poskytujícím vám SPOUSTU ENERGIE, kterou můžete vynaložit v JINÝCH experimentech.

    

Nezapomínejte, že vaše realita je výsledkem vašich myšlenek. Jestliže věříte, že život je těžký, co tím vytváříte ?  Mnozí z vás strávili život tím, že ctili členy rodiny nebo jiné lidi, o nichž věříte, že jsou to občané přispívající k povznesení, představující jistý pracovní, etický a hodnotový systém. Nikdy vás nenapadlo o této pracovní etice pochybovat nebo se ptát, jestli to jde jinak. Takže věříte, že k získání peněz je třeba vynaložit velké množství energie nebo že vás musí někdo zaměstnat a dát vám je či něco jiného. Takové představy jsou úplně a naprosto myslné. Nelze to nikdy dostatečně zdůraznit. Když necháte věcem volný průběh, Duch vás odmění mnoha neočekávanými způsoby. Jediný důvod, proč se to už nepřihodilo, je ten, že jste nevěřili, že je to možné. Když věříte, že něco je možné, realita se změní.

     

Stav mysli, tak se jmenuje hra, která se tu hraje. Nikdy nemůžeme dostatečně zdůraznit: Jaké máte pocity, pokud jde o realitu, jak jí programujete, určuje to, jak na ni budete reagovat a jak se vám bude sama předkládat. Proto říkáme: „Jen do toho !  Šlápněte do toho !  Dělejte, co vás vzrušuje !  Dělejte nemožnosti !“ Dokážete to. Dokážete všechno, co budete chtít. Dokážete přeměnit svůj svět, ať je v jakémkoli stavu.

    

Až se budete učit pravidla hry, nezapomínejte - jste výsledkem myšlenky a je to ve vašem vesmíru zákonem - všechno, co potřebujete, je myslet na to, jací chcete být, a pak takoví budete. Když na tohle jednou přijdete, můžete projektovat své tělo, můžete projektovat svůj věk, všechno na sobě můžete dát do o pořádku, protože budete sami sobě motivem, budete sami sobě dodávat sílu a budete vytvářet sami sebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář