Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 7.

14. 5. 2009

(14)

ČTRNÁCT

EMOCE – TAJEMSTVÍ V KRONIKÁCH ČASU

V tomto Vesmíru existují i bytosti, které teprve musí objevit lidské emoce. Když navštívíte dávné kultury Země a hledíte na výtvory jiných dob a míst, cítíte frekvence a vibrace na těchto místech inherentně přítomné. Vy víte, že zde jsou klíče, a víte, že jsou tu vzkazy - že je tu zakleto cosi, co kdysi existovalo a znovu se vynoří. Stejně tak mají lidské bytosti v sobě skryto cosi, co je velmi cenné pro evoluci Vesmíru. My o těchto údajích hovoříme jako o kódech a univerzálních číslech: Jsou to geometrické vzorce světla, které jsou integrální pro obnovování a tvoření životních forem po celém tomto Vesmíru.    

Lidé byli zastrašeni, schováni a zapomenuti v hlubinách času do doby, kdy jejich DNA byla přetvořena, protože v dávných kronikách času byl tento biologický druh velmi živý a vibroval úplně jinak. Tato doba byla zapomenuta nebo záměrně potlačena. Jak jsme již řekli, byli jste v karanténě, skoro jako byste byli v kobkách času tak dlouho, že když přišli nové časy, téměř zapomněly, že jste vůbec tady.     

Někteří však nezapomněli. Vyslali vás sem s úkolem to vše změnit: Oprášit paměť a uvést cenu lidské existence opět do popředí Stvoření. Jste potřební, protože nesete něco, o čem jiné biologické druhy nemají ani tušení: Emoci. A stejně tak jako vy potřebujete spolupracovat, abyste své osobnosti přivedli k plnosti a bohatosti multidimenzionální bytosti, jsou jiní, kteří se snaží katapultovat celý Vesmír do nové oktávy - výboj ke stvoření nového teritoria.    

Strážci času vědí, kde jsou údaje uloženy, a tak jste byli nalezeni - byli jste vybráni, abyste je vnesli do světla. Přišli jsme sem nazpět z naší doby - abychom vám pomáhali při plnění úkolu otevřít anály lidské DNA. Jsme zde, abychom vám je pomohli přeorganizovat ve vašem organismu, abyste se pak stali součástí Živoucí knihovny.    

Jak jsme se již zmínili, to, co se děje na Zemi, ovlivní děje na mnoha místech. V tuto dobu je sem vysílána energie, která má přesměrovat jisté vesmírné síly, aby se octly v konjunkci a přivedly tento vesmír k simultánnímu vědomí identity. To, co je na Zemi, je jako tajemství uzamčené v kronikách času a souvisí to s emocemi. V daru emocí je hojnost a bohatství, je tu neuvěřitelná schopnost transcendovat mnoho různých realit a prožívat různé stavy uvědomění a pohybovat se jimi. Emoce umožňují jistým energiím, aby srůstaly, spojovaly se, vázaly slučovaly v uvědomění si sebe samých. Bez emoce toto pouto není možné.    

V tomto Vesmíru existují velmi staré bytosti, které si uvědomily, čím toto místo je. Pracují už celé věky. Jsou to pradávní starší dokonce i pro náš systém a jsou uctíváni jako velcí moudří mužové a ženy, řečeno vašimi slovy, přestože to vůbec nejsou muži či ženy. V tomto systému se o nich přemýšlí jako o Strážcích existence. Jsou to ti, kdo uskutečňují pohyby a řídí celý systém, jako lodivod řídí loď. Udržují tento Vesmír ve správném kursu - to je jejich práce. Tak jako vy máte každý sovu práci, jejich prací je udržovat Vesmír v kursu mířícím k objevům. Oni sami objevili svým studiem a cestou, že se musí spojit s jinými vesmíry.    

Existuje plán katapultovat energii a vyslat ji do nové zkušenosti. V této době jsou Země a množství jiných soustav, kde simultánně existujete, zásadně důležité při znovuobjevení se emocí, přičemž účelem je pochopit všechny identity sloučené v jednu. Vesmíry zjišťují, co mohou dokázat sloučením a propojením, tak jako vy objevujete, čím se můžete stát. Neexistuje žádná předchůdná představa, co se může stát. Toto je nové území.    

Klíčem k tomu všemu je EMOCE. Jako lidské bytosti potřebujete emoce, abyste se mohli spojit se svým spirituálním já. Emoce je zásadně důležitá pro pochopení spirituality, protože emoce generuje cítění. Mentální a fyzické tělo jsou úzce spojeny, stejně tak jako tělo emocionální a spirituální. Spirituální tělo je tělo, které existuje mimo fyzická omezení. Abyste pochopili nefyzično, potřebujete emoce, což je důvod, proč byly emoce na této planetě kontrolovány. Bylo vám poskytnuto velmi málo emočního prostoru a byly ve vás podporovány pocity bezmocnosti a strachu.    

Mnozí z vás nechtějí již za tyto emoční bariéry a přes velké osobní hranice, protože to může být bolestné. Rádi byste vyslovili „abrakadabra“, a hranice by byly fuč. Bolest přináší cítění. Někdy, když se nemůžete cítit jinak, abyste upoutali svou pozornost jako silní lidé, vytváříte si bolest, abyste sami sobě ukázali škálu svých schopností a přivedli se k životu.. Takto můžete cítit bohatství vyplývající z faktu, že jste na živu.    

Většina lidí se bojí svého emočního centra neboli centra cítění, mají strach cítit. Důvěřujte svým pocitům, ať jsou jakékoli. Věřte, že vás k něčemu vedou a že způsob, jak cítíte, vás může dovést k uvědomění. Všichni chcete být v životě a současně být mimo něj. Říkáte: „Nechte mě tu prostě být a ať jsem mocný člověk, ale nechci nic cítit, ani se příliš angažovat, protože to moc bolí a mě to ničí. Nedůvěřuji životu.    

Když se nebojíte cítění a dostanete se za posuzování a dovolíte sami sobě, abyste cítili všemi způsoby, jak cítíte, uskutečníte obrovský průlom, protože budete schopni dosáhnout se s pocity do jiných realit. Někteří z vás se bojí cítit a účastnit se této reality, natožpak se dostávat do jiných realit, protože nedůvěřují svým pocitům. Když chcete urychlení, ponořte se do něčeho, co vyvolává cítění. Přestaňte se daným problémem zabývat jen okrajově, abyste si mohli myslet, že vše kontrolujete. Skočte do toho rovnýma nohama a pak uvidíte, že vše kontrolujete.    

Vlastně nejde o to, že byste nevěděli jak cítit, problém je v tom, že se svých pocitů bojíte. Když je máte, nevíte, co s nimi. Vyvolávají ve vás pocit bezmocnosti, takže spojujete cítění s pocitem typu: „Ale ne, zase jsem to zkazil !“ Máte ve svém systému víry hranici, která stanoví, že když se přihodí něco, co je emočně nabito a přinese vám to bolest nebo zlost, pak to není dobré. Je na čase přestat chodit kolem horké kaše a vyhýbat se svým emocím.    

Zlost slouží jistému účelu. Vy všichni s ní chcete skoncovat - zamést ji pod koberec a tvářit se, že není k ničemu. Chováte se, jako by to byla shnilá zelenina, kterou vyhodíte, zahrabete na zahradě, jako by nebyla k ničemu. My zdůrazňujeme, že strach i zlost mají svůj účel. Když dovolíte sami sobě vyjadřovat a prožívat svůj strach, což může vést k vyjádření vašeho vzteku, něco se tím naučíte. Ti z vás, kdo se zoufale snaží vyhnout zlosti a strachu a kdo se těchto pocitů skutečně bojí, se musí skrze tyto emoce naučit něco velkého. Jsou to techniky jak překonat své osobní hranice identity a chování, a vy se prostě bojíte tohle zažít.    

Většinu času všechno, co chcete, je, abyste byli akceptováni. Připadá vám, že vás nikdo nebude mít rád, když budete dělat jisté věci nebo cítit jistým způsobem, a tak sami sobě nedovolíte, abyste tyto pocity měli. Odtud pochází vztek. Zlobíte se, protože formulujete soudy o tom, co můžete a co nemůžete. Když nepovolíte sami sobě cítit, nemůžete se učit. Pocity vás spojují se životem.    

Pocity u lidských bytostí slouží mnoha různým účelům. Podporujeme vás všechny, abyste důvěřovali svým pocitům, kultivovali je a spoléhali na ně. Pochopte, že vaše pocity jsou lístkem na cestu do multidimenzionálních realit, kam se musíte vydat, pokud berete tuhle hru vážně.multidimenzionálních realitách se učíte udržovat a soustřeďovat různé verze své osobnosti současně. Pocity vás tam mohou dovést, zejména pocity, kterým důvěřujete. Mnozí z vás se ke svým pocitům chováte velmi podezřívavě a pánovitě. Nedovolíte některým z nich, abyste projevily, nebo je soudíte, když se objevím místo abyste pozorovali, kam vás zavedou nebo co pro vás udělají.    

Protože se něčeho bojíte, bráníte se to prožívat, stavíte si teď, na které je nápis: „Když tam půjdu, bude to moc špatné.“ A tak zabrzdíte. Ve skutečnosti váš strach nakonec zapojí onu zkušenost do oblasti vašeho vývoje, protože veškeré myšlenky dostávají formu podle emočního vlivu, který je za nimi. Takže někdy je nejlepší si prostě říct: „Ale co, jdu tam. Vzdávám se.“ A pak se vyrovnávejte s tím, že tam jste, a vůbec si nedělejte starosti se soustředěním, když jste ve svém centru cítění. Pokud chcete jít do svého centra cítění a přitom být stále nad věcí, pak sami sobě nedovolujete úplný rozsah pohybu, který je nutný, abyste se mohli vézt s emocemi, které boří hranice a systémy víry.    

Vztek má svůj smysl. Vztek není bezúčelný a ani bolest není bezúčelná. Obojí vás někam vede. Můžete si zformulovat záměr, že se vydáte do svého centra cítění a naučíte se tam soustředit, zatímco budete zkoumat příležitosti. Když řeknete: „Budu tam soustředěný,“ zní to, jako byste si tam nechtěli dovolit žádný pohyb. Místo toho tedy mějte záměr mít soustředění. Soustředění neznamená, že se věci nepohybují. Ať se váš člun chystá převrátit nebo pluje v klidné vodě, vy to dovolíte. Jedete v něm a potom prožijete buď klidnou projížďku, nebo dramatickou jízdu. Vaše emoce nejsou jen potravou pro ostatní, jsou potravou pro vaše já. Tak sytíte sami sebe a tvoříte svou identitu. Toto je vaše identita jako frekvence skrze vaše emoce. Emoce vás sytí a vyvolávají vaše výzvy v život.    

Budete se muset vypořádat se všemi svými hranicemi prostě proto, že to je právě to, co nechcete udělat. Rádi byste řekli: „Zlatý hvězdný prachu, odstraň všechno, co mě dosud limitovalo. Bum !  A jsem svobodný !“ Jenže to by bylo příliš snadné. To je klasický příklad snahy přesměrovat a obejít centrum cítění. Máte jisté emocionální přesvědčení neboli pocity, které napomáhají vytvářet hranice mimo vás. Takže když zboříte nějakou hranici, musíte se především vypořádat s emocí, která tuto hranici postavila. Prostřednictvím emocionálního těla jste spojeni se svým spirituálním tělem. Možná, že chcete obejít něco, co je obtížné, ale prostě se tím musíte procítit.     

Chcete zamést obtížné věci pod koberec a říct: „Tohle nechci,“ a přitom ty obtížné věci jsou vaše drahokamy. I kdybyste zjistili, že máte 101 000 hranic, nebuďte tím frustrováni. Prostě řekněte: „To je zajímavé.“ Podívejte se na hranice, které jste si stanovili, a místo abyste je proklínali, prostě je pozorujte a uvidíte, jestli jste schopni přijít na to, jak vznikly. Zjistěte, jakému účelu sloužily - v jakém hokynářství jste zrovna nakupovali, když jste je koupili.    

Jakmile uznáte existenci něčeho, zjistíte, jaké to je, a chcete se toho zbavit, pohne se to. Když na tom lpíte nebo máte strach, „tahle hranice se mi zamlouvá, ta mi moc dobře slouží,“ pak sami sebe omezujete.    

Musíte se naučit mít rádi své emoce. Když něco označíte jako obtížné, pak to činíte obtížným. Nikdo jiný. Bráníte se přicházejícím změnám a posuzujete je. Máte pocit, že nevíte, co se děje, a chcete mít kontrolu nad situací. Kontrola je něco velmi šikovného a užitečného. Musí se aplikovat na správném místě a ve správnou chvíli, jako vteřinové lepidlo. Vteřinové lepidlo na nesprávném místě není k ničemu. Už jste si někdy slepili prsty nebo rty ?  Musíte se naučit kontrolovat, jak vteřinové lepidlo používáte. Když to děláte špatně, přilepíte se a nikam se nedostanete. S kontrolou je to stejné: Přilepíte se k něčemu, k čemu se vůbec přilepit nepotřebujete. Musíte pečlivě volit, co se rozhodnete kontrolovat a co ne. Starý lidský vzorec chování neboli existující paradigma praví: „Musíš kontrolovat všechno.“    

Vy jako členové Světelné rodiny procházíte probouzením. Potřebujete své emoce. Musíte se se svými emocemi skamarádit, protože skrze pocity můžete vystoupit po žebříku multidimenzionální osobnosti a systému dvanácti čaker a zkoumat to, co objevíte. Skrze pocity můžete rozpoznat, jestli se něco děje nebo ne. Logická mysl se sama vypne, když se něco děje, pokud tělo není zapojeno do cítění. Cítění zaznamená změnu frekvence. Logická mysl ji nezaznamená.    

Prožíváte probuzení dané změnou frekvence. Jste vedeni k tomu, abyste změnili značné části svého života a vzdali se mnoha věcí. Nebraňte se změnám a mějte pocit, že věci nekontrolujete, protože nevíte, co vás čeká, a připadá vám, že vaše emoce vám překážejí. Vaše emoce prostě čekají, aby vám mohly něco ukázat. Ale vám se to nelíbí, protože si myslíte, že se vám emoce do toho pletou nebo že vás budou přivádět do trapných situací.    

Buďte chytří. Až se příště do takové emocionální situace dostanete, hned si řekněte: „No jo, já vím, co se děje, tentokrát se nedám nachytat. Vím, že se z toho můžu něco naučit a že můžu něco změnit. Věřím, že jsem veden a že se řídím plánem, tak se přesvědčím, co to pro mě obnáší, a nebudu to posuzovat, ale nechám se nést. Žádám, aby se všechny mé proměny odehrávaly v radosti a pocitu bezpečí a harmonii. To je mé rozhodnutí. Všechno v mé evoluci, co zamýšlím, je zahrnuto: Prožívám radost a pocti bezpečí a harmonii. A tak půjdu s touto energií a uvidím, co se pro mě mění a čeho se musím vzdát.    

Když naše vzpomínky nejsou nedotčené a když jste nekultivovali důvěru v sebe, uzavíráte se, protože nechápete, co se děje, když jste připravováni pro změnu. Je nezbytně nutné, aby lidé důvěřovali svému centru cítění a operovali s ním. Když něco aktivuje vaše centrum cítění a vyvolá ve vás nepříjemné pocity, musíte pocitům, které nemáte rádi, čelit. To je vaše podstata. Tyto pocity jsou vaše skvosty, vaše poklady  a vaše drahokamy, z nichž se můžete něco dozvědět o své identitě. Jsou vaším odrazovým můstkem a nikdy se s nimi nevypořádáte. Nemůžete je odsunout a říct: „Jé, mě se ale vůbec nelíbí to já, který jsem byl tehdy !“ Můžete však změnit ono „já“, které vnímalo realitu tímto způsobem. Když jste neustále uvědomělí a získáváte značný náhled, kdo jste, můžete se ohlédnout na onu entitu v onom místě a úplně nově si uvědomit, kdo jste byli tehdy. Tento proces probíhá neustále. Začnete to vidět jeden v druhém.    

Respektujte své přátele, když procházejí svými problémy, jen se do toho nepleťte. Pokud je to na vás, udělejte to, ale nepomáhejte ostatním prodlužovat jejich dramata. Je na čase skoncovat s problémy, neinscenovat jejich nekonečné reprízy. Navrhujeme, abyste své příběhy vyprávěli jednou nebo dvakrát či třikrát a dost. Nemusíte vyprávět každému všechno, protože všichni ostatní svými problémy také procházejí. Chápete to ?  Když neustále mluvíte o svých problémech, uteče vám pointa, protože mluvíte, místo abyste jednali a sledovali, co říkáte sami sobě. Tím, že každému vykládáte, co se s vámi děje, chcete jen získat pozornost, a to přece nepotřebujete.    

Události se neustále přiházejí a vy je nikdy doopravdy neukončíte, protože jsou vaší „záležitostí“. Pokud je něco pro vás vy tu chvíli bolestné, zaručujeme vám, že se později setkáte s podobnou situací a ještě předtím budete vybaveni soucitem, který jste předtím neměli. Uvidíte tu situaci ze zcela jiné perspektivy.     

To, co se přihází teď, jsou věci, které vám původně bránily ve vnímání reality. Jsou součástí vašeho emocionálního těla, v němž byl systém dálnic přerušen a informace nemohly proudit, tak jste se posunuli do bolesti a přeložili emocionální bolest ze svého fyzického těla. Doporučujeme vám všem, abyste se podrobili práci s tělem. Páce s tělem prostě znamená vnášení energie zevnějšku kosmu do vašeho těla, její míšení s vašimi ostatními těly - mentálním, emocionálním a spirituálním - přičemž energetická mřížka musí zapadnout na svém místo. Když je energetická mříž na svém místě, když neblokujete buněčnou paměť a necháte energii vstupovat do svého těla, energie se pohybuje vašimi čakrami a dodává vašemu tělu své údaje. Když se bojíte nebo se uzavřete, nebo když svalujete vinu na někoho jiného, nebo když jste v popření, zaseknete se. Potom, třebaže světlo proudí do vašeho těl, a nekryje se s mřížkou. A tak jste ve zmatku a všichni se vám vyhýbají, protože vyzařujete chaos. Chaos je docela dobré místo k pobytu, není na něm nic špatného, pokud v něm nepřebýváte neustále.    

Když popíráte emoce, žádáte, aby se důležitá změna na Zemi odehrála bez vaší psýché. Když dovolíte tu tornádo, tu hurikán nebo dočasnou sopečnou erupci, pak popřáváte svým emocím svobodu výrazu, takže nehrozí, že vy se splašily a pobíhaly po vašem osobním vnitřním prostředí.    

Cítění je to, co vás spojuje s lidstvem, cítění je to, co vás spojuje s vašimi emocemi. Emoce vás v této říši existence spojují s vaším spirituálním tělem. Říkáme, že emoce neboli cítění jsou klíče k životu v této realitě. Mnohé reality existují bez emocí, ale v této realitě jsou vaším největším darem. Když budete v tomto životě popírat své emoční já, pak byste si měli uvědomit, že je tím rozrušujete. Když nebudete součástí svého emocionálního já, pak nikdy nezvládnete hru, o které tady mluvíme. Budete prostě člověkem z davu, který se dívá na televizi a zas a znovu si připadá jako oběť. Jestliže cítíte ve svém emocionálním těle bolest, zeptejte se sami sebe, proč si myslíte, že tam ta bolest je, jakému účelu slouží, a proč jste se rozhodli vytvářet bolest prostřednictvím svých emocí. Proč jste se nerozhodli vytvářet radost ?  Vše je věc rozhodnutí. To vám musíme připomínat.

(15)

PATNÁCT

INICIACE ZEMĚ SKRZE INTEGRITU

Tato překrásná Země je pokladem tak vzácným a tak velkomyslným, že přitahuje bytosti z dalekého Vesmíru, aby sem přišly a těšily se z krásy, která tu je. Chceme, abyste tu krásu v sobě cítili a nechali ji pulzovat ve své bytosti. Když necháte tuto krásu do sebe vstoupit, hluboce vás dojme, a by začnete jako biologický druhu upřednostňovat zkrášlování Země jako hlavní prioritu. Chceme do vás zasít tuto myšlenku, abyste se probudili a pochopili svou odpovědnost vůči Zemi. Probudili jsme ve vás odpovědnost k sobě samým, takže jste na cestě stát se tím nejlepším, čím můžete být - blahopřejeme vám. A teď - co hodláte udělat pro Zemi a jak ?    

Naučili jsme vás, abyste ve všech situacích pro sebe získali to nejlepší. Protože Země je váš domov, jak nyní vztáhnete tuto energii na Zemi a jak tuto planetu ovlivníte tím, co víte ?    

Kolik z vás chodilo po svých pozemcích a myslelo na to, že je to posvátné místo, jestlipak jste dali Zemi na srozuměnou, jak si jí ceníte ?  Tento druh komunikace vám pomůže navázat s krásou Země kontakt. Pusťte se do nějaké činnosti. Podívejte se na své odpadky, na to, co zahazujete, a na to, čeho si nejste vědomi. Je to přímá reflexe toho, co jsme po vás žádali, abyste udělali se sebou. Podívejte se na své myšlenky a na odpadky, kterými je zavalena vaše psýché. Všechno, co jsme vás naučili, můžete vztáhnout i na Zemi. Kamkoli jdete, komunikujte se Zemí a dejte své planetě vědět, že se probouzíte. Musíte na sebe myslet jako na světelnou nit, kamkoli kráčíte, jedete nebo letíte nebo zavítáte, všude nesete svou světelnou nit. Když se bude kolem planety spřádat stále více a více nití, nakonec tu vznikne fantastická kosmická světelná vlna.    

Jsme ve světě, který je na pokraji zpomalení, než se ponoří do horečné činnosti. Vy toto zpomalení můžete začít tím, že budete mít větší ohledy na Zemi. Vědomí převládající v současné době na Zemi, zejména ve Spojených státech, říká, že mít nejlépe upraven trávník je symbol společenského postavení. Abyste měli nejkrásnější trávník, užíváte tolik pesticidů a chemických hnojiv, kolik je jen možné, dokud trávník nezačne vypadat jako koberec, který by klidně mohl být ve vašem obývacím pokoji. Odkud se vzal tento hodnotový systém a jaký je jeho smysl ?  Smysl tohoto hodnotového systému je ten, že někdo vydělal spoustu peněz na nějakém produktu a uspořádal reklamní kampaň, aby mu dodal legitimity, a někdo si ho koupil.    

Komunikujte se Zemí, naslouchejte jí a nechte tuto krásnou planetu, aby vás učila žít v harmonii. Je to pomalý proces - nenaučíte se to přes noc. Poslouchejte, jak Země říká: „Poslyš, jak by se ti líbilo, kdyby ti někdo sypal pesticidy na kůži ?“ Tohle se totiž děje, když je sypete na Zemi. Země je myslící nebo kolektivní bytost. Myslící bytosti, které tvoří Zemi, vstoupily do tohoto kolektivu vědomí z lásky k jednotě vědomí a přejí si být pro vědomí domovem. Je to jako když vy jste domovem pro všechny ty bakterie a všechny bytosti, které žijí na vaší kůži a ve vašem těle. Vy s nimi spolupracujete. Země chápe, že aby byla dobrou matkou, musí nechat své děti, aby se poučily samy. Vaše poučení samozřejmě spočívá v lekci zodpovědnosti. Když něco chcete, plynou z toho jisté důsledky a věci, které musíte udělat, a odpovědnosti, které na sebe musíte vzít, abyste dosáhli svého cíle. Země učí lidské bytosti zodpovědnosti tím, že vás nechá způsobit rozvrat na svém povrchu a ve svém nitru.    

Když je Země v sázce a lidstvo zašlo příliš daleko, Země udělá cokoliv bude třeba, aby naučila lidský rod řádně pečovat o svůj domov, aby se vám jakožto jejím obyvatelům dostalo širšího poučení. V rámci božské lásky k lidstvu a božského srozumění se svou rolí učitele vás Země naučí svým tajemstvím a moci, abyste pochopili, jak máte po Zemi chodit v duchu spolupráce a lásky k ní, nikoli s neúctou.    

To nevyhnutelně vede k vysoké pravděpodobnosti, že Země projde týmiž zásadními změnami, aby upoutala vědomí lidí a ukázala jim, oč přicházejí. Kdyby během jediného odpoledne zmizelo dvacet miliónů lidí v důsledku nějaké proměny Země, možná by se lidstvo probudilo. Možná.    

Znovu a znovu jste slýchali předpovědi o proměnách Země. Někteří z vás je brali poněkud skepticky. Nepomysleli jste si, že se vám něco takového může skutečně stát, i když považujete za možné, že se to stát někomu jinému nebo se o tom bude psát v novinách někde na druhém konci světa. Co když se nějaká změna přihodí na vašem prahu nebo ve vedlejším městě ?  Co když se všechna největší města ve Spojených státech začnou hroutit ?  Jak si myslíte, že se budete cítit, až se jednou ráno probudíte a zjistíte, že se od New Yorku až k Washingtonu táhne ohromná puklina ?  Bude to stačit, aby to vámi trochu otřáslo ?  Natolik, abyste restrukturovali a přehodnotili svůj život ?    

Začínáte si uvědomovat, co se děje, protože vaše noviny teď začínají přinášet různé historky. Ty historky jsou tu ve skutečnosti už delší dobu. Zelení a ochranáři přírody už mluví o změnách životního prostředí dvacet let, ale lidé počítali s tím, že problémy se jaksi vyřeší samy. A kromě toho témata ochrany životního prostředí nezvýší náklad novin a lidé se do jisté míry o svou odpovědnost nezajímali. Tento přístup selhává; většina lidí se bude vymlouvat na nevědomost a bude si myslet, že se problémy vynořily odnikud. Problémy začnou být natolik vážné, že se najdou země, které zakáží používání automobilů.    

Učení či poučení Země v této době souvisí s mnoha věcmi. Spolu se změnou frekvencí se mění všechno. Když se mění frekvence, je to, jako když se stěhujete: Změní se celé prostředí. Tyto změny jsou projektovány tak, aby povznesly život všech. Mají přinést každému větší prostor pro uvolnění a porozumění. Mají vyvázat lidi z paradigmatu, které definovalo váš svět jako pevně daný a velmi omezený.    

Když lidé učiní kvalitu života prioritou svého života tím, že si budou vážit kvality života Země, pak na této planetě nastane jen málo změn. Většinu lidí, zejména na Západě, však zajímá úplně jiná kvalita: Kolik elektronických zařízení mají, kolik šatů mají ve skříni a kolik aut mají v garáži. Vůbec nepociťují účinky své materiální výroby na onu myslící bytost, která je vaším rodičem.    

Pokud se lidé nezmění - pokud neuskuteční posun hodnot a neuvědomí si, že bez Země by tu nemohli být - pak Země, ve své lásce ke své vlastní iniciaci a dosažení vyšší frekvence provede očistu, která uvede vše opět do rovnováhy. Je možné, že mnoho lidí opustí planetu během jediného odpoledne. Možná, že pak se všichni ostatní probudí a začnou chápat, co se děje. Už nějaký čas tu byly události, které vás stimulovaly, povzbuzovaly a přiváděli k uvědomění, že musí nastat globální změna. Zatím jen tráva roste, ale přeroste ve fenomenální změny. Co se stane se Zemí, záleží na tom, nakolik ochotni budou všichni změnit sami sebe.    

Jaká je vaše zodpovědnost v tom všem ?  Nakolik jste ochotni se změnit ?  Přišel čas nejen o tom mluvit, ale UDĚLAT TO. Jakmile se rozhodnete změnit svůj život, automaticky umožníte změnu i pro celou planetu.    

Země bojuje o svou integritu. Planeta se v tuto chvíli cítí zbavena své integrity, zneuctěna a nemilována. Země vás miluje a dává vám prostor pro vaši činnost, je to živý organismus. Země se chystá obnovit svou integritu a dovést vás k pochopení, jak je důležité mít rád sebe tím, že budete mít rádi Zemi. Milujte sami sebe a milujte Zemi, protože je to jedno a totéž.    

Změny Země mohou hrát důležitou roli při rozrušení systému. Přinesou zhroucení pojišťoven, což přivodí zhroucení mnoha dalších systémů. Mnohé banky prodávají své hypotéky pojišťovnám a pojišťovny rozsáhle investovaly do průmyslu bezcenných obligací. Dojde-li k několika dalším velkým neštěstím, jako byl například hurikán Hugo nebo zemětřesní ve zlomu San Andreas, a skombinují-li se s válkou a alternativní ekonomikou - jak dlouho myslíte, že mohou vydržet ?  Papírově se s tím zatím ještě nikdo nevyrovnal. Dosud se to praktikuje tak, že se šeky přesouvají z jedné banky do druhé, takže se všechno udržuje jen tak tak nad vodou. Takže je víc než pravděpodobné, že změny Země budou nějakým způsobem využity, aby přivodily zhroucení. Způsobí také spojení triumfu lidského ducha, protože muži a ženy půjdou na pomoci jiným mužům a ženám, až se tato neštěstí budou dít. Spojuje to lidi.    

Existují technologie, které by tuto planetu mohly bleskově vyčistit, kdyby to bylo v plánu. Ale protože zdejší biologický druh nepřijímá za Zemi zodpovědnost, nemělo by to smysl. Současný druh se musí naučit ctít svá těla, protože bez svých těl byste tu nebyli a bez Země byste tu také nebyli. VAŠE TĚLA A VAŠE PLANETA JSOU DVA NEJVĚTŠÍ DARY A DVĚ NEJCENNĚJŠÍ VĚCI, JAKÉ VLASTNÍTE. Naučíte se vyjadřovat svatost a úctu a lásku k Zemi a ke své fyzické existenci. To pak bude rezonovat ve vašem domově, vašem majetku, v Zemi, s níž jste spojeni, a také v Zemi vašeho těla.    

Země je mnohem houževnatější, než si myslíte. Je zde, aby vás živila a podporovala. Také zvířata jsou tu proto, aby s vámi spolupracovala. Když budete všechno dělat s láskou, bude za vámi stát síla Prvotního Stvořitele. Když budete jednat s láskou, nezpůsobíte žádné škody, nedopustíte se žádného ubližování. Potřebujete-li rádce, který by vám pomohl s rozhodnutími o vašem životě a chování, zeptejte se sami sebe: „Jednám v souladu se svou nejvyšší integritou ?  Jednám s láskou ?  Je láska mým záměrem pro Zemi, pro zvířata, pro všechny lidi, které potkávám, pro všechno, co dělám ?    

Vše na Zemi můžete použít, pokud přitom Zemi projevujete lásku a úctu. Je možná obtížné představit si partu naftařských dělníků, jak se chystají vrtat do země a předtím se vezmou za ruce a poprosí o vedení a dovolení do Země proniknout. A přece kdyby tomu tak bylo, všechno by bylo mnohem harmoničtější. Smějte se, protože vám připadá pošetilé komunikovat s něčím, co neumí mluvit. Ale kdyby se průmysl, učitelé a vůbec všichni nejprve zastavili a oddali se nejvyšší integritě a lásce ke všemu a poprosili, aby Země ani lidé nedošli žádné újmy, mělo by to fenomenální účinek. Tím by se uvedl do chodu plán na vyšší civilizaci. Takové uvědomění začíná přicházet - mnozí lidé teď tyto informace dostávají.    

Mnozí lidé nechtějí riskovat a stát za svou integritou, protože se bojí, že by se dostali do problémů. Říkají si: „Budu se prostě držet své práce a svého bezpečí, a o nic jiného se nestarám.“ Jedna z nejneuvěřitelnějších věcí, jaké se mohou ve společnosti přihodit, nastane, když všichni přijdou o své bezpečí. Odvaha rozkvete jako čerstvě osázená zahrada, protože lidé nebudou mít co ztratit. Začnou se narovnávat.    

Nikdy nemějte pocit, že vaše snaha je zbytečná. Užívejte sílu své mysli a stanovte si jasný záměr, co chcete. Požádejte o pomoc z nefyzických říší a VIZUALIZUJTE si výsledek, jaký byste si přáli. Pochopte, že si sami vytváříte svou realitu a že to dělají i všichni ostatní lidé. Každý má příležitost kdykoli se probudit. Když k něčemu přistupujete, přistupujte k tomu z širší perspektivy.    

Bude-li dostatečné množství lidí tvořit svou realitu - TVOŘIT JI VĚDOMĚ - vytvoříte novu planetu. Dojde doslova k rozštěpení světů. K tomuto rozštěpení velmi pravděpodobně nedojde ještě po dvacet let. Mezitím bude Země velmi pravděpodobně několikrát zpustošena válkami. Prožijete si pár docela matoucích kosmických dramat se svými bratránky z kosmu, kteří si potřebují veřejně vyjasnit, kdo jsou.     

Země sleduje kurs směrem ke střetu dimenzí a v nejbližším desetiletí se protne mnoho dimenzí či možností. Některé z nich budou šokující, podle toho, kolik šoku ten který člověk potřebuje, aby přepnul své vědomí do jiného paradigmatu. Šok nemusí nutně znamenat zničení. Může to prostě být metoda, jak změnit způsob nahlížení reality. Když jste něčím šokováni, nemůžete uchopit realitu stejným způsobem, jako ještě před okamžikem. Přijde nenadálá rána do žaludku a všechno se změní Svět ještě čeká mnoho šoků, a nejen jednoduchých na národní úrovni. Mluvíme tu o globálních protnutích dimenzí, v jejichž důsledku se reality budou zdánlivě hroutit jen těm, kdo potřebují, aby se jejich reality rozpadly.

Koncepce vyhlídek tvrdí, že neexistuje jen jedna realita a že vy sami neustále prostřednictvím svých myšlenek do jiných realit pronikáte. Nejde o to, že byste měnili svět, ale měníte to, který svět obýváte. To opět vede k myšlence, že svět není pevný. Je vystavěn z energie a tato energie nabývá formy skrze myšlenky těch, do se světa účastní.    

Existují a vždycky existovaly pravděpodobné Země a pravděpodobné zkušenosti. Vaše pravděpodobná „já“ vedou úplně jiné životy než já, které znáte. Jste frekvence a energie. Pulzujete do taktu energetického provazce, jenž vás uvádí v existenci a který znáte tak důvěrně, že zůstáváte trvale soustředěni na jeden aspekt své zkušenosti. Zkušenost je získávána z mnoha perspektiv a vy se učíte měnit frekvenci a rytmus, abyste mohli vnímat, co obvykle nevnímáte.    

Jste neustále monitorováni, pokud jde o účinek neurologických změn odehrávajících se ve vašem těle. Tento přepis či restrukturalizace je, jako by vaše nervová soustava přecházela od provozu ve dvou pruzích na systém provozu ve dvanácti pruzích. A se to stane, budete mít vzpomínky na události, které se odehrávaly současně s jinými událostmi. To vás může zpočátku poněkud mást, protože je nebudete mít kam zapojit.    

Například o dva roky zpět si budete pamatovat na večeři na Den díkuvzdání v roce 1989 nebo 1990. Pak se najednou upamatujete na událost, kterou jste si nikdy předtím nevybavili a která je hned vedle a paralelní s onou večeří, kterou jste si pamatovali. Pak si uvědomíte, že jste byli na dvou Díkuvzdáních. To se stane, až vaše nervová soustava nabere novou pulsaci a tělo znovu uspořádá svou knihovnu. Až se světelně zakódovaná vlákna obnoví a začnou vysílat, co mají k dispozici, nervová soustava musí být schopna toto vysílání nést a překládat.    

Dochází k velké polarizaci existujících energií, přičemž je mnoho účastníků i pozorovatelů. Mnozí, kteří přišli pozorovat, přišli současně jako narušitelé, přišli, aby se tentokrát naučili „to svoje“. Jsou tu také účastníci, kteří přišli se záměrem stvořit svět, který bude nádherný. My to vidíme tak, že jak se začínají utvářet pravděpodobné světy, dojde na této planetě k velkým přesunům lidstva. Bude se zdát, že nastává velký chaos a vřava, že národy povstávají proti sobě ve válce a že zemětřesení se vyskytují mnohem častěji. Bude se zdát, jako by se všechno rozpadalo a už nikdy nešlo dát dohromady. Tak jako vy občas požíváte v životě otřesy a zemětřesení, když měníte své staré návyky a přesunujete se do nových energií, Země se otřásá, aby se osvobodila, a je nutno očekávat jisté období adaptace a přeskupování. Bude se rovněž zdát, jako by zvířata a ryby opouštěly Zemi. Tato zvířata se nyní přesouvají do nového světa, který se právě utváří. Neukončují svou existenci, jen odcházejí do nového světa, kde vás budou očekávat, až se k nim připojíte.

To vše je do jisté míry těžké vysvětlit, protože to přesahuje trojrozměrnou zkušenost. V zásadě se přesunujete do čtvrtého rozměru. Až se tento přesun uskuteční, pak doslova utvoříte novu Zemi. Bude se vám zdát, že jste se probudili z nějakého snu do světa, který je původní, čistý a krásný. Vaše obloha je plná pozorovatelů, kteří přihlížejí a vyčkávají, aby viděli, jak to zvládnete, a kteří vám nabízejí pomoc. Mnoha lidem se zdá, jako by tento přesun přesahoval veškeré možnosti. Ne však vám, kteří jste studovali tuto energii jako alchymisté a staří Atlanťané v průběhu chrámového života. Výcvik, kterého se vám dostalo v jiných životech, je zakódován ve vaší bytosti, aby vás na tuto křižovatku připravil.    

Lidé, kteří během změn Země opustí planetu, už se sem nehodí a překážejí její harmonii. Až přijde chvíle, kdy možná dvacet miliónů lidí najednou opustí planetu, dojde k ohromnému posunu ve vědomí těch, kdo zůstanou. Když velká skupina lidí současně zemře, má to ohromný dopad na vědomí těch, kdo zůstávají.     

Expandujete sami sebe. Začněte přebývat i v jiných realitách kromě té, která znamená práci, spánek a jídlo. Když jste vzhůru, nechte svou mysl expandovat a dovolte myšlenkám, aby k vám přicházely. Myšlenky jsou svobodné, jsou všude, na planetu neustále přichází různé vysílání.    

Až Země uskuteční svůj přesun, NE KAŽDÝ ZAŽIJE TOTÉŽ. Ti, kdo potřebují prožít destrukci, zažijí posuv Země nebo rotaci se zkázou, protože se nehodí k nové frekvenci. Ti, kdož jsou připraveni vést vyšší frekvenci, zažijí její posuv. Takže pro někoho to může znamenat konec života, tak jak ho zná, a truchlivou zkázu, zatímco někdo jiný může prožít stav extáze. Jsou tu všechny potenciály. Nezapomínejte, že žijete v symbolické větě, který je výsledkem vašich myšlenek. Vnější svět pro vás představuje, co se s vámi děje uvnitř. Takže když se svět rozpadá, co to znamená ?  Představuje to rozpad nebo zhroucení toho, co je uvnitř, aby mol být vytvořen nový systém a nová energie.    

Je naprosto nezbytné, abyste milovali změny ve společnosti a žehnali jim a neutíkali do strachu nebo úzkosti, pokud jde o to, co se vám předkládá. Vaším úkolem je být ve vibraci vědění, třeba s beze smyslu, že v každé události je příležitost pro Ducha, aby konal svou práci a povznášel. Jste mimořádně líný druh. Zbavujete se své moci ve prospěch kohokoli, kdo pro vás něco udělá, ať už je to váš šéf nebo vaše manželka či manžel. Zas a znovu se vzdáváte své moci. Abyste se obrátili sami k sobě, k tomu potřebujete, aby jisté události způsobily, že budete muset řídit svůj život. Žehnejte těmto na Zemi přicházejícím změnám a důvěřujte, že to, co s jasností chcete, se v těchto událostech projeví. Shledáte, že jste zkoušeni. Řeknete: „Jsem snad tady za oběť ?  Hroutí se svět kolem mě ?  Nebo se kolem mě povznáší, zatímco všechno ostatní se zdánlivě hroutí ?“    

Velice důležité je pro vás přesvědčení, že budete ve správnou chvíli na správném místě dělat, co je třeba. Záměr, že budete ve správnou chvíli na správném místě - a více než záměr, musí to být jistota - způsobí, že budete otevřeni vedení. Možná že získáte kus země nebo příležitost ke spojení s někým jiným, aniž ji budete hledat. A vy pochopíte a řeknete: „To je pro mě. Vezmu si to.    

Věřte tomu nebo ne, přijde čas - nebo řekněme mohl by přijít čas - kdy před životem, jak ho dnes znáte, zabouchnete dveře. Možná se doslova vzdáte svého domu a odejdete z něj jen s několika málo věcmi. V tuto chvíli vám to nepřipadá možné, že ?  Cosi uvnitř vám řekne: „Pane bože, cožpak se svět zbláznil ?  Jaké jsou mé hodnoty ?  Co je teď pro mé přežití nejdůležitější ?“ A Duch přijde a povede vás, aby vám to řekl. Může to znamenat prostě si odvézt na vozíku pár věcí. Někteří z vás budou v tomto životě doslova stát na prahu svých domů, podívají se dovnitř a nebude jim to dávat žádný smysl, protož to nejdůležitější budou vaše duchovní hodnoty a váš život. Všechny ty materiální statky a sbírky věcí neznamenají nic ve světle toho, čím se stáváte. Dokážete si představit události, jichž bude zapotřebí, aby vás pohnuly k takovému jednání ?  Nebudou to zrovna malé události.    

Nezapomínejte, že je osudem lidstva, aby se vyvíjelo. Zaručujeme vám, že život, jak ho dnes znáte, za deset let už nebude. Svět, jak ho znáte, realita, jak ji znáte, výhody projekce a prázdniny a všechno, co děláte, už tu za deset let nebudou. Jste tu kvůli své osobní evoluci. Jak se tato evoluce stane celosvětovou, bude docela zajímavé. Nemluvíme tu o evoluci pár desítek lidí, mluvíme tu o evoluci celého druhu. Bude zapotřebí jistých událostí, aby lidé dospěli k procitnutí. Proto bude pro vás výzvou žít svůj život s odvahou a mít odvahu žít své světlo.    

Doporučujeme vám předsevzít si, aby se k vám dostalo učení domorodých Američanů. Začnete je zkoumat přes šamanské praktiky, bubnování, tančení atd. To ve vás probudí mnoho věcí a naučí vás to hodně o Zemi. Jste zakódováni na rituál, a když jej provádíte, vaše tělo se začne rozpomínat, kdo jste a co víte.    

Jak to vidíme my, komunity budou koncem devadesátých letech velmi vlivné. Budou vznikat na pozemcích, které budou velké od padesáti až po několik stovek akrů, možná dokonce jen pětadvacet akrů, na nichž bude bydlet třicet až sto lidí. Tyto skupiny se dají dohromady, protože jejich členové budou reagovat na vnitřní vědění. Nové technologie, které budou v nadcházejících komunitách používány, budou technologie založené na lásce. Na technice není nic špatného. Hlavní problém techniky, který v současné době brání užívání této planety, spočívá v tom, že je užívána spíše k oddělení, manipulaci a ovládání lidí než k jejich povznesení. Technika s láskou, to je klíč. Mnoho lidí získá velké množství technických informací, které zdánlivě přijdou odnikud. Můžete dostat informace k nějakému vynálezu a přitom nemusíte mít ani potuchy, co vlastně vynalézáte. Možná svůj vynález budete muset předat někomu jinému, aby jej uskutečnil. Lidé budou pracovat společně, aby nové technologie uskutečnili.    

Část evoluce vědomí také znamená sjednocení jednoho vědomí s jiným - nesetrvávat v izolaci. Možná, že někdo přijde s nápadem, někdo jiný se té myšlenky chopí a přivede ji k uskutečnění a další ji prodá. Jak to my vidíme, bude tu ohromný podzemní trh vynálezů. Tyto vynálezy se nikdy nebudou ukazovat na tradičních trzích, protože byste byli vyhlazeni, smeteni, kdyby se vědělo, že takové schopnosti máte. Jednotlivé komunity budou s těmito vynálezy, které za vás udělají všechno možné, obchodovat.    

Možná to bude jedna z nejuspokojivějších událostí života, žít a spolupracovat se skupinou lidí, kteří milují svou Zemi a přimějí svou Zem - Zemi -, aby reagovala. Když budete milovat svou Zem a dáte Zemi vědět, oč vám jde, Země vás bude živit a starat se o vás. To je klíč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář