Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.Marciniak: Poslové úsvitu - část 3.

14. 5. 2009

(7)

SEDM

MULTIDIMENZIONÁLNÍ SPLYNUTÍ

Být účastníkem události života je pro vás prospěšné. Už jen tím, že fyzicky jste u toho, získáváte zkušenosti a vlastnosti, které nemůžete získat nikde jinde. Být součástí fyzična na Zemi, obzvláště v této době a během posledních 200 000 či 300 000 let, je skutečně velmi silný zážitek, protože to znamená, že jste přišli na místo, kde vládla temnota. Museli jste bojovat, abyste dokázali otevřít oči, ať už jste byli čímkoli, a naučili se vnímat radost a povznesení. Když si v duchu procházíte moderní historii, zjistíte, že pro většinu lidí bylo opravdu vzácnou událostí, když měli povznášející život. Proto musíte sami sobě přinést duchovní povznesení a musíte přesvědčit sami sebe, že to dokážete.

    

Povaha existence na Zemi byla po celé věky bojem mezi světlem a temnotou. Někdo by to nazval bojem mezi dobrem a zlem nebo duchovním povznesením a zlem. My jenom říkáme, že je to událost a místo, kde platí jistá pravidla, a že Země není jediné existující místo, které se potýká s tímto druhem problémů.

    

Jste unikátní v tom, že biogenetická struktura, v níž působíte, má takové kapacity, o jakých se vám NIKDY NESNILO. Je velice zajímavé pozorovat vás, jak se s těmito problémy potýkáte, protože jste byli přesvědčeni, že můžete používat jen malé procento svého potenciálu. Ve skutečnosti jste velkolepé bytosti, stvořené k obrazu bohů. S tímto neuvěřitelným potenciálem jste však byli ovládáni do takové míry, že vašemu potenciálu byla upírána existence. Většina lidí užívá jen asi 3 až 4 procenta svých schopností. Ti vyspělejší možná 12 až 15 procent. Co to pro většinu lidí znamená ?  Kde je oněch zbývajících 80 či 90 procent ?  Co může těchto 90 procent schopností dokázat ?  Těchto 90 procent se právě probouzí, a prastaré oči se začnou rozpomínat a uvidí, čím je já schopno být. Až se prastaré oči otevřou a vy rozpoznáte svůj skutečný potenciál, přestanete se sami se sebou hádat. Přestanete se hádat o limitacích a začnete se dostávat za věci, které jste si nedali vymluvit a které vám brání v rozvoji.

    

Ve starověkém Egyptě trvalo adeptům kněžství mnoho životů, než úplně otevřeli oči vůči jiným realitám. Byli cvičeni, aby se inkarnovali v jistých rodinách a aby se upamatovali, kdo jsou. Matky a otcové chápali, kdo se jim narodí, protože se to dozvěděli ve snu. Věděli, kdo vstupuje do jejich těla, ještě než přikročili k početí. Oči byly tehdy mnohem více otevřené a dokázaly nahlížet do mnoha různých realit. Byly nazývány očima Horovýma, protože nahlížely do mnoha různých světů - do světa bdění a do světa spánku, do světa smrti a do světa snění.

   

Vy, kdo chcete otevřít své pradávné oči a kdo jste probouzejícími se mistry, jste v mnoha životech prošli výcvikem. Teď nastal váš čas, abyste svůj výcvik integrovali do těla - do něčeho, co nečeká, aby vám dalo místo pro vaše schopnosti. Jste odpadlíci, takže vaše společnost nečeká, až přinesete své dary, jako to bylo ve starém Egyptě. Pro tato nadání není v oficiálních strukturách místo, žádná sekta uvnitř společnosti. Takhle doposud nežijete. Takže budete pokračovat tempem, které vaše tělo a duše a mysl uznají za vhodné pro využití vašeho nadání.

    

Nekárejte sami sebe, když neurychlíte vše na tempo, které vaše ego považuje za vhodné. Ego má oči, které vidí jen jednu část vaší osobnosti. Duše neboli oči Horovy, které hledí skrze vás, mají úplně jiný pohled na to, co je vhodné. Protože zná vaši konstituci a váš technický projekt, budete jednat tempem, které vás nepoškodí. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, kteří otevřeli prastaré oči a nedokázali se v tom všem vyznat, nemohli najít svou domovskou stanici. Bez místa, kam byste se mohl zapojit, je jemná rovnováha nervové soustavy narušena.

    

Váš nervový systém se rychle vyvíjí a existují způsoby, jak to rozpoznat. Občas jste schopni zachytit puls, který vás odvádí z fyzické reality, jak ji znáte - z frekvence, která je trojrozměrnou identitou. Pak se můžete dostat do jiné vibrace a vidět, cítit a vnímat, že se děje něco neobvyklého - něco ne obvyklého. Pak se obvykle dostaví popření, protože když logická mysl nedokáže něco vysvětlit a zmocnit se toho, prostě celý zážitek popřete nebo zablokujete vzpomínku na něj.

    

Bude nejlépe, když zůstanete ve své intuici - když se budete spoléhat na to, co cítíte, a přestože to nemusí dávat logický smysl, jednat s důvěrou. Netrpělivost je past pro mnohé, protože cítíte, že se musíte někam posunout. Nepopírejte ctnosti želvy, která se pohybuje velice pomalu, zastavuje se, aby se uchýlila dovnitř ke kontemplaci, má blízko k zemi a velmi dobře vidí.

    

Když si přejete zrychlit toto otevírání prastarých očí, prohlaste svou odhodlanost. Myšlenka je. Myšlení tvoří. Bude-li vaší myšlenkou, že se chcete posunout do urychlení s největším růstem a schopností, přesně to také uděláte. Když pochybujete, tato pochybnost je také myšlenka a stvoří sama sebe. Když se objeví pochybnost, zastaví proces expanze, protože popíráte subtilnost toho, co k vám přichází.

    

Jste v desetiletí, které jsme označili jako „bezejmenná dekáda“ - v devadesátých letech. Právě v této době se na Zemi začnou dít všechny velké věci. Mnoho událostí se již stalo, ale bylo skryto před veřejností v úhledných přihrádkách oficiálních struktur. Oficiální struktury už přerůstají svou vlastní organizaci, už se nevejdou do vymezených hranic, protože nepostihují realitu tak, jak se skutečně vyvíjí.

    

Ti z vás, kdo jste prastaří - kdo jste probouzejícími se mistry - až se probudíte, chtěli bychom, abyste byli schopni vidět prastarýma očima a abyste probudili něco, co znáte, něco, co si pamatujete, něco skrytého hluboko ve vás. Budete muset důvěřovat sami sobě a spoléhat se na sebe. Musíte být schopni vidět, chápat, co vidíte, a přetlumočit tuto velkou vizi ostatním. Dojdete k pochopení nebo k velké implozi vědomí, která vámi pohne natolik, že budete vědět, kým jste odjakživa byli.

    

Záleží jen a jen na vás, jestli otevřete zámky a dovolíte sami sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti sobě vykročit vpřed. Mluvili jsme o vaší víře a o důležitosti myšlenek. Zdůrazňujeme opět a znovu, že jste produktem myšlenky, že myšlenka je, a že toto je podstata pochopení, podstata manipulace a práce s vaším světem. Když začnete k tomuto procesu přistupovat intelektuálně a pak ho integrujete do těla a když začnete být odhodláni takto žít, pak starodávné oči začnou skutečně vidět.

    

Až začnete vidět historii své duše, vaše identita v tomto konkrétním těle - vaše „já“ - vám možná bude připadat nedůležitá. Měli jste úžasně velkolepou podstatu, vyjádřenou na této planetě ve velmi dávných dobách, a děje se toto mnohem víc, než můžete v současné době postřehnout. Je to, jako by existence byla metr tlustá kniha a vy jste na prvních několika stránkách na této planetě s probouzením Nového věku. Během svých životů projdete celou knihou.

    

Až zpracujete všechny informace, příběh zaplaví vaše vědomí a vy začnete rušit hranice toho, odkud si myslíte, že vy a civilizace pocházíte. Až začnete rozebírat svou identitu a opatrovat, ctít a milovat nejrůznější identity, jež jsou TAKÉ VY, nebude vám připadat, že by některé z nich byly nevýznamné. Ctěte každou z nich, ať už sbíráte jahody na polích nebo cigaretové špačky na rohu ulice. Dovolte aspektu vašeho já, který nese prapůvodní oheň, aby se skrze vás vyjádřil. Přesto všechno můžete stále být „já“, když být „já“ je na místě. A pak, když si nesmírnost energie přeje použít váš fyzický „nosič“ v rámci plánu, jak ovlivnit realitu, vaše „já“ nebude zničeno. Naopak, „já“ bude včleněno: Toto znamená stát se multidimenzionální. Toto znamená schopnost postupovat.

    

Každý z vás ví, že jste zde v době, která je velice hluboká. Věk, o němž se psalo, šeptalo a mluvilo, na vás dolehl. Je to doba, kdy lidstvo fyzicky mutuje před vašima očima a doslova se mění v něco, čím ještě před chvílí nebylo. V co se lidské bytosti mění ?  Je to úplně jednoduché: Lidé se mění v multidimenzionální bytosti.

    

To je velké slovo a velká myšlenka. Je to však něco, co pro vás bude tak všední, jako zavázat si boty. MULTIDIMENZIONÁLNÍ LIDÉ JSOU LIDÉ, KTEŘÍ VĚDOMĚ EXISTUJÍ NA MNOHA RŮZNÝCH MÍSTECH SOUČASNĚ. Lidé mutují nebo se vyvíjejí v bytosti se schopností přeskakovat od jedné stanice ke druhé a chápat velikost toho, kým jsou - že nekončí tam, kde končí jejich kůže. Lidské bytosti nekončí tam, kde končí jejich aura neboli éterické tělo, existují v mnoha různých realitách.

    

Toto je věk multidimenzionálního já: Já, které se může pohybovat s uvědoměním v mnoha různých realitách, já, které se nakonec dokáže bilokovat a zmizet, já, které dokáže vstoupit do čtyřrozměrného vědomí - vnímatel, nikoli myslitel. Je to věk já, které chápe, že myslící část já je velmi důležitá, ale že nebude ředitelem fyzického těla, bude jen jeho poradcem.

    

Intuice je cesta, na kterou jste teď naváděni, abyste dokonali sňatek vědomí. Je to sňatek mužského aspektu, který je logický, s ženským aspektem, jímž je cítění. Znamená to spojit je v jedno.

    

Je na čase pokročit. Jste ve velmi závažném okamžiku a je čas na obrovskou změnu, obrovský skok, čas vzdát se všeho, uvolnit mysl a nechat to být. Je čas dovolit světlu a duchu, aby se pohybovali vaší existencí, čas být zajedno s multidimenzionálním aspektem já, o jehož existenci nemáte ani tušení. Tyto aspekty vaší osobnosti skutečně existují. Jsou spojeny s vámi a používají vás, praporečníka vaší duše, jako nosič pohybu ke světlu v tomto vesmíru a v této době.

    

Ti z naší skupiny, kteří vypočítali pravděpodobnosti Prvotního Stvořitele, měli pravdu ve většině svého cestování v čase a v tom, co předjímali. Prvotní Stvořitel skutečně vysílá změnu vibrace do této oblasti existence, do této zóny svobodné vůle vědomí. Děje se to právě teď na Zemi. Začíná to tady, v tomto koutě vaší Galaxie, na okrajích, na tomto konci Vesmíru.

    

Jde o rozsáhlý experiment, a každý z vás sem přišel s velikým nadšením a s touhou, aby se ho zúčastnil. Mějte odvahu. Nemůžeme to nikdy dost zdůraznit: MĚJTE ODVAHU. Jděte za svým vnitřním průvodcem a důvěřujte sami sobě. Povolejte energii do svých fyzických těl a využijte jí. Překračujte zákony lidstva, protože právě proto jste sem přišli. Jste odpadlíci, stejně jako my.

    

Někdo nedokáže touto cestou vědomí jít, a to je v pořádku. Cesta, jíž posunujeme své vědomí, není snadná. Tato cesta vám dá odměnu, po níž touží vaše duše, i když této odměny možná dosáhnete bitvami. Klestíte cestu vědomím a přijdete na místo, kde budou překrásné vyhlídky a kde budete mít úplně své možnosti volby, kam na této planetě i mimo ni jít. Ti, kdo jdou s vámi, zjistí, že i oni mají nové možnosti. Veškeré vědomí, které je v tuto chvíli přitahováno k vaší planetě, vykřeše jiskru evoluce, která změní strukturu vesmíru. Myslete velkoryse. Myslete opravdu velkoryse a uskutečněte to.

    

Kdo jsou multidimenzionální (MDB) „já“ ?  Mnohokrát vám říkali, že máte věřit, že existují ještě jiné části vaší osobnosti, které dohromady znamenají a vědí mnohem více než vy. Do jisté míry to byla pravda a do jisté míry to stále pravda je. Zjistíte však, že jste-li praporečníkem své duše, začnete aktivovat data uložená ve vašem těle, jež nese celou vaši historii.

Jak to poznáte, když se tyto další aspekty vašeho já začnou projevovat ?  Může to být sotva patrné nebo to může být, jako byste dostali něčím do hlavy. Mírně řečeno, možná že půjdete po ulici, podíváte se do výlohy a v tom panna za výlohou nebo nějaký obraz ve vás něco spustí, na okamžik se ztratíte a uvidíte jasný obraz vaší simultánní identity - existující v témže čase jako vy.

    

Začnete objevovat aspekty sebe sama, které existují nefyzicky, nebo části osobnosti existující jako bytosti působící v kosmu, které jsou skutečnými kosmickými stvořeními. Duše se probudí. Bude znát každý aspekt sebe sama a každý aspekt podstaty duše bude současně znát svůj celistvý obraz.

    

Budete si realit vědomi ihned, jakmile se naučíte pohybovat se na vibrační frekvenci a stát se čtyřrozměrnými. Rozvinete tuto schopnost nejprve vyvažováním tří nebo čtyř realit, pak pěti nebo šesti, a tak dále. Probouzíte schopnosti Prvotního Stvořitele a stáváte se svým vlastním Prvotním Stvořitelem. Cílem vašeho Prvotního Stvořitele, když tvořil tento vesmír a všechny ostatní vesmíry, bylo rozvinout sebe sama do takové míry a otevřít si tolik multidimenzionálních kanálů, aby si ten, jehož vědomí je ve všech věcech, na něž pomyslíte, mohl uvědomit sám sebe ve všech věcech, uvědomit každou událost, která se těchto věcí týká a zpracovat to vše, aniž by se zbláznil.

    

Vy tuto schopnost v sobě rozvíjíte. V zásadě je to, čím dnes procházíte, nejtěžší částí celého procesu, protože vás trápí pochybnosti a ptáte se, jestli je to všechno skutečné. Tělo vám říká jedno a mysl druhé. Tělo říká jedno a společnost druhé. Vědět znamená růst, vědět, co se ve vás probouzí.

    

Musíte být neustále odhodláni. Když zmíněné dary a schopnosti začnete zakoušet na vlastní kůže, musíte se s nimi naučit pracovat za každou cenu. Začněte si uvědomovat, že jste vedeni božskou rukou a že všechny děje vás potkávají pro vaše povznesení, ať způsobí jakékoli zvraty ve vašem životě. V konečné sumě vás tyto události obohatí. Současná situace je, jako by vám někdo házel sudy zlata na dvorek a vy jste říkali: „Zatracená práce, to zlato mi ničí trávník !“ Připadá vám, že trávník už není tak hezký, jako býval, kvůli všemu tomu zlatu.

    

Kdykoli získáte nějakou zkušenost, naučte se aktivně se jí účastnit, být stoprocentním účastníkem ve svém fyzickém těle. Užívejte si je, bavte se sním dobře a naučte se současně pozorovat své zkušenosti, jejich dopad, účinek vaší zkušenosti na jiné lidi i na vás samotné, zjistěte, jaké výsledky vaše zkušenosti přinášejí. Když se pak přihodí něco mimořádného můžete si říci: „Fajn, fajn - máme to tu zas. Co se z toho můžu naučit ?“

    

Pokud takové zkušenosti nemáte, začněte pracovat s fantazií, abyste převzali kormidlo svého života, a dělejte jako byste mohli takovou zkušenost ovládat, až se příště přikrade. Můžete se to naučit stejně, jako jste se možná naučili probudit se uprostřed snu a řídit ho, takže vás už nepronásledují padouši nebo necháte zazvonit zvonek v okamžiku, kdy máte dostat pětku. Jako jedinci i jako celý druh se musíte naučit kultivovat danou víru nebo záměr ve všech životních situacích.

    

Mezi vašimi já má na této planetě dojít ke sbližování. Ona já, a s nimiž se seznámíte, přicházejí odevšad z vesmíru. Jsou já, z kterých jste celí zkoprnělí, když na ně myslíte, a já, ze kterých byste mohli dostat infarkt, a jakmile se na ně podíváte. Všechna tato já jste vy.

    

Země v této době prochází iniciací. Vy jí procházíte také, protože jste součástí Země a nemůžete sami sebe od zdejšího systému oddělit. Země sama sebe transformuje a má záměr působit ve vaší Sluneční soustavě jako domino. Má záměr spojit mnohočetné světy v jeden, mít dostatečné základy, aby všechny tyto světy mohly existovat a interpretovat danou zkušenost. To má Země v úmyslu. A tak i vy všichni musíte mít v úmyslu totéž.

    

Trojrozměrný svět čeká srážka dimenzí - nikoli srážka světů, ale srážka dimenzí. Mnohé dimenze narazí jedna na druhou. Některé se mohou zdát hrozné a děsivé. Této zkoušce, této iniciaci - a iniciace vždycky znamená pohybovat se jinou realitou, abyste ji dobyli a přeměnili - musíte čelit i s energiemi a entitami, které zdánlivě patří k neuvěřitelné temnotě, a musíte chápat, že přicházejí, aby s vámi splynuly, protože i ony jsou vy. Jsou součástí vaší multidimenzionální osobnosti a vy jste praporečníky, vy jste světlo. Temnota se stane světlem. Vyjadřujte se velmi jasně, když máte se zmíněnými věcmi co do činění. Když nad něčím váháte, nedělejte to.

    

My definujeme světlo jako propagování, distribuování a sdílení informací. Tma je jejich ovládání a zadržování. Promýšlejte to a prociťujte. Přišli jste na planetu se zakódovanou dispozicí nést světlo a přivodit ohromnou planetární transformaci. Přišli jste, abyste byli praporečníky své duše, té části své duše, která bude vést. Tato část vaší duše praví: „Udávám tady tón, a ten tón, to je světlo a informace, už nikdy žádná tma.“

    

Už jste někdy pomysleli na to, že jsou některé části vás samých, které jsou ve tmě a nevědí, jak jinak nalézt světlo než skrze vás ?  Ony také chtějí světlo. Chtějí řešení a odpovědi. To, co možná cítíte, nemusí nutné být záměr temných sil, ale jejich emoční make-up - strach, který vibruje z nedostatku informací. Části vás samých, které jsou neinformované, přicházejí k vám, aby byly informovány. Jak se informujete ?  Vydáváte světlo, sdílíte světlo. Říkáte: „Mám záměr, aby se mé ostatní osobnosti také zúčastnily cesty a aby se jim také dostalo světla.“ Je to úplně jednoduché.

    

Boj mezi světlem a tmou vám nutně neposouží. Je součástí historie odloučení, která vás udržuje ve zmatku. Ve skutečnosti prostě existují různé aspekty individuálních duší, které na sebe berou různé převleky v konfliktu se sebou samými. Bojujete sami se sebou. Boj mezi světlem a tmou a dobrem a zlem je boj mezi jednotlivými stránkami vás samých. Tyto části jsou multidimenzionálním prodloužením či reinkarnací téže kolektivní energie, jejíž součástí jako jedinci jste. Protože něčemu nerozumíte, bojíte se toho. Jako oddělené části vědomí, které jsou součástí hry Prvotního Stvořitele, se nacházíte ve vesmíru, který je složen z dualit. Prvotní Stvořitel vytvořil tento vesmír z prvků svobodné vůle, aby svobodná vůle vedla k chaosu a poté k novému uspořádání energií a k uvědomění Stvořitele ve všech věcech.

    

V rámci svobodné vůle je všechno dovoleno a dochází k opozicím. Tyto opoziční síly se oddělily od já, tak jako je Prvotní Stvořitel ve všem a dovoluje všechno. To, s čím se setkáváte a čeho se bojíte, jste vy. A tak když se soustředíte na příběh dobra a zla a snažíte se v měn vyznat, vše, co si potřebujete uvědomit, je, že hrajete proti jinému aspektu sebe sama, který vám dovoluje hrát ze svého úhlu pohledu.

    

Takzvané zlo slouží velkému cíli. Vy ho soudíte jen proto, že vypadá špatné. Jako členové Světelné rodiny, když existujete na jiných místech, vstupujete do různých aspektů sebe sama a hrajete tu roli dokonale. Když přijdete sem, vstoupíte do hustoty planety a pracujete s dvojitou šroubovicí, která jen tak tak funguje, takže jste zapomněli mnoho věcí. Teď, když se probouzíte a uvědomujete si, čím se můžete stát, vedete sami sebe k uvědomění, že vy jste svůj vlastní nepřítel.

    

Jako členové Světelné rodiny máte přístup k obrovskému množství vědění, který ostatní nemají. Přišli jste s ním, je vám připomínáno a dnes se o něm dozvídáte a přijímáte je. Součástí vašeho úkolu je nechat splynout sebe sama s jinými svými osobnostmi, které jsou zdánlivě vašimi nepřáteli a jsou od vás odděleny. Tyto osobnosti jsou roztroušeny po nejrůznějších typech existence. Vaším úkolem je rovněž nést frekvenci lásky, která je frekvencí tvoření a světla, která je frekvencí informace v celém rozsahu vaší duše. Musíte se sjednotit jako duše, abyste získali zkušenosti a obohatili Prvotního Stvořitele. Když se oddělíte, jdete si po svých a jednáte se svobodnou vůlí, ať se rozhodnete k čemukoli, bez odsudku, abyste mohli získat správné informace a přivést se k plnosti.

    

Tento problém dobra a zla je něco, co vás může uvěznit, pokud se přes to nedostanete. Jste sbírkou neuvěřitelného bohatství osobností, které se inkarnují v mnoha různých systémech reality. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do této reality, abyste přinesli světlo, a činíte tak v mnoha různých systémech. Existují verze vás samých, které dělají totéž v komunitách ještěrů, hmyzu a ptáků. Jste sbírkou osobností. Vzhledem k tomu, že jste členy Světelné rodiny, vaše reinkarnační zkušenosti zahrnují i jiné než lidské formy.

    

Společnou charakteristikou členů Světelné rodiny je jejich účast v mnoha verzích inteligentní neboli složené reality. Mnohé z forem, které jste si zvolili k inkarnaci, vám budou připadat velmi cizí a mohou pro vás být děsivé, a přece i tak jste rozvíjeli svou duši. Neinkarnujete se jen v rámci jednoho druhu, jste cestovatelé. Tak jako jste zamaskováni jako lidé, můžete být převlečeni za ještěry nebo něco jiného. Děláte to proto, abyste mohli sjednotit sami sebe k pochopení podstaty Prvotního Stvořitele prostřednictvím nejrůznějších druhů, které zdánlivě nemají nic společného.

    

Jako členové Světelné rodiny znáte vnitřní zisk. Přicházíte jako vyslanci, aby mohly reality splynout a stát se informovanějšími, aby se všichni zúčastnění mohli zbavit strachu a inhibicí. Součástí vaší práce je seznámit se s jinými osobnostmi, splynout s nimi a procítit, jaké to je. V ideálním případě se stanete multidimenzionálními cestovateli a budete schopni čerpat sílu ze svého těla. Pracujete třeba na poli, na zahrádce nebo si s někým povídáte nebo sbíráte jahody a vtom vás něco zarazí - nějaký zvuk. Omluvíte se a řeknete: „Volají mě. Vrátím se později.“ Půjdete se a sednete si a necháte svou současnou osobnost odejít. S vědomým uvědoměním pak zavedete zmíněnou osobnost tam, kde jej jí právě třeba, aby přispěla svými schopnostmi Světelné rodině v dané realitě. Budete to vědět.

    

Vy všichni se stanete multidimenzionálními hráči. Nebude vám vůbec vadit, když se jeden z vás omluví ostatním, když uslyšíte tón a jste voláni. Budete cestovat s vědomým uvědoměním a zábava bude plynout z osobnosti. Nebudete mít chuť číst knihy nebo poslouchat pásky, ani chodit do kina protože budete takové věci prožívat. Protože přinášíte na tuto planetu schopnosti Světelné rodiny, druzí nebudou chtít, abyste tu byli, protože se nehodíte k jejich bohům.

    

Ne každý chce být svobodný. Vy jako členové Světelné rodiny vytvoříte novou Zemi, která bude svobodná. Ti, kdo nebudou chtít být svobodní, budou také mít svou Zemi. Dojde k rozštěpu a nastane čas oddělení. Členové Světelné rodiny vědí, že není třeba nic lámat přes koleno. Máte prostě pracovat společně v souladu, podporovat jeden druhého, a vyhledávat se navzájem, abyste cítili klid v tom, co děláte, protože některé věci, které budete dělat, budou velice provokativní.

    

Všichni jste souhlasili s tím, že sem v tuto dobu přijdete, abyste nesli frekvenci. V této době je danou frekvencí světlo, ale nakonec se naučíte nést frekvenci lásky. Velká většina z vás nemá ani tušení, co může frekvence lásky být. Mluvíte o lásce a světle, ale vůbec nechápete jejich důsledky a skutečný význam. Světlo je informace, Láska je tvoření. Než můžete začít tvořit, musíte být informováni. Chápete to ?

    

Jak rostete a vstupujete do těchto vyšších říší pochopení, propracujete se něčím, co vypadá jako betonové bloky - vrstvy sebe samých, které jste potlačovali. Myslete na frekvenci, která omezila pozemský experiment na radiovou stanici. Pozemský experiment má zapnutou radiostanici už tři sta tisíc let. Stará písnička !  Lidstvo v experimentu nebylo schopno vytočit číslo a poslouchat pořady v jiném pásmu, takže byla vysílána stále stejná frekvence. To vytvořilo jakousi karanténu - neprodyšné uzavření planety.

   

Tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem a Původními plánovateli frekvenčním štítem pronikají. Bombardují Zemi. Musí tu ale být někdo, kdo je dokáže přijímat. Bez přijímače tyto tvořivé kosmické paprsky způsobí jen chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do systému, abyste přijímali paprsky vědění. Pak budete znalosti šířit, spolu s novým životním stylem a novou frekvencí, mezi zbytkem populace, abyste změnili celou planetu.

    

Jako členové Světelné rodiny jste zde, abyste v sobě zakotvili frekvenci a nechali ve svém těle proběhnout proces mutace, abyste ji zpřístupnili celé planetě. Vy zmíněný proces žijete, a pak ho vysíláte planetě. Co to znamená ?  Znamená to, že nakonec se vaše realita změní a změní se i váš způsob jejího zvládání. Přestanete být sebou, tak jak se znáte, a budete více spojeni se všemi ostatními svými osobnostmi, aby prošly týmž skokem ve vědomí jako vaše zdejší já.

    

Celý proces znamená poznat své multidimenzionální já, splynout s ním a užívat je. Až dospějete k vyššímu vědění, uvědomíte si, že nejste sami a že jsou celé zástupy já, a je vaším úkolem to pochopit. Není možné dosáhnout vyššího vědění, aniž byste prošli svou multidimenzionální osobností. Znamená to plně si uvědomovat a prožívat kolektivní inteligenci existující v neustále expandující přítomnosti, mimo čas a prostor, seznámit se s ní a splynout s ní.

    

Věřte nám, když vám říkáme, že jako členové Světelné rodiny jste do hloubky studovali historickou manipulaci, která probíhá na této planetě, tak jako někdo pověřený jistým úkolem by procházel dlouhodobým výcvikem, než bude vyslán do akce. Každý z vás výcvikem prošel a kdesi uvnitř o tom víte. Naším úkolem je zahrát klíčové akordy a rozehrát vaše vědomí do plné aktivity, abyste mohli pokračovat a zahrát celou melodii či píseň nebo tanec, pro něž jste připraveni. Své vědění si nosíte v sobě, a až přivolíte k tomu, abyste je objevili, bude se probouzet na stále hlubších úrovních. Ti z vás, kdo k tomu přivolí, se stanou velmi soběstačnými. Stanete se také neuvěřitelně vědoucími, a to ti z vás, kdo se nezastaví, protože se bojí.

    

Říkáme vám velmi otevřeně, že strach bude ve vašem evolučním procesu vždy hrát jistou roli, tak si na něj zvykněte. Nemějte pocit, že strach je špatný. Když podlehnete svému strachu a propadnete se do něj, pak musíte procházet jeho cyklem a prožít všechno, co cítíte, abyste ho mohli překonat. Začněte si říkat: „Transmutuji ten strach. Pochopím, že je součástí plánu. Pochopím, že mi může posloužit.“ Nezapomínejte, že vaše moc a vaše schopnost vytvářet realitu svou vůlí končí tam, kde začíná váš strach. A my říkáme - život je setkání se strachem. Začněte pohlížet na události svého života a na to, jak je vytváříte. Pochopte, že je vždy vytváříte, aby vám sloužily. Jste k tomu vyškoleni. Jste k tomu naprogramováni.

 

(8)

OSM

MIMO NEJZAŠŠÍ TYRANII

Nejzazší tyranie ve společnosti není ovládání stanným právem. Je to ovládání psychologickou manipulací vědomí, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř, si ani NEUVĚDOMUJÍ, že jsou ve vězení. Neuvědomují si ani, že existuje něco jiného mimo to, v čem jsou. My představujeme to, co je mimo to, o čem vás učili, že jedině existuje. Jsme tam, kam se občas odvažujete vydat, tam, kde bychom chtěli, abyste přebývali - mimo místo, o němž vám společnost řekla, že tam můžete žít.

     

Byli jste ovládáni jako ovce v ohradě těmi, kdo si myslí, že vás vlastní - počínaje vládou, přes Světový řídící tým, až po ty v kosmu. Bylo vám odepřeno vědění pomocí ovládání frekvence. Myslete na frekvenci jako na individuální vysílání a příjem, jehož pomocí si můžete naladit libovolnou stanici. Je to vysílání nosných vln inteligence. Frekvenční pásmo je neomezené a rozsah vysílané inteligentní hmoty je rovněž neomezený.

Ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Jako členové světelné rodiny musíte ukotvit nové frekvence přes statický chaos a vnést je do fyzického světa. Frekvenční pásmo dostupné na této planetě bylo po velmi dlouhou dobu nepatrné v důsledku věcí, které si naprosto zoufale potřebujete uvědomit. Zatímco se dozvídáte o své osobní historii a objevujete stereotypy neúčinného chování, které musíte zlomit a změnit, planeta pulzuje vlastními stereotypy chování. Vy jako planeta máte zopakovat velice dramatickým způsobem historii.

    

Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení a vnesli sem frekvenci informace. Až budete informovaní, pokročíte na nutnost mít strach. Když si připadáte, že jste neinformovaní a nemáte kontrolu nad situací, nemůžete porozumět věcem z širší perspektivy. Každý z vás sem přišel, aby v sobě cosi probudil - ve vašem genetickém kódu, v DNA - a každý z vás na to reaguje. Proto neustále hledáte ve všech směrech vašeho života.

    

Vy množství ostatních jste na této planetě započali mutační proces. Současně se svou elektromagnetickou mutací měníte svou frekvenci neboli melodii, kterou vysíláte. Nakonec frekvenci, která vás spoutává a naplňuje chaosem a zmatkem, přerostete. Až se konečně proměníte a ponesete svou vlastní frekvenci a budete ji udržovat, budete vibrovat jinak, a tak ovlivníte všechny kolem sebe. I oni pocítí možnost změny frekvence, která pak jako vlna proběhne po celé planetě. Až planeta přijme novou frekvenci, na jejímž získání jste tvrdě pracovali, přijmou ji i ti na konci dominového efektu. Tato nová frekvence se nazývá vědění, světlo a informace. Nazývá se osvobození z pout. Jste osvobozováni z dezinformace a nesprávné informace a jste informováni, vstupujete do světla.

    

Protože každý z vás dostal úkol, aby byl informován a přivodil změnu frekvence na této planetě, musíte se naučit stát se Strážci frekvence. Musíte se pozvednout na jistou úroveň vědění a setrvat tam. Musíte se naučit ovládat své tělo, abyste ho mohli vůlí přimět k nečinnosti nebo k aktivitě. Musíte být schopni jít do sebe a zhojit, co je třeba zhojit emočně i fyzicky. Musíte se prodrat džunglí osobnosti a najít světlinu, abyste mohli ukazovat cestu ostatním. Někdy jim budete ukazovat cestu beze slov jen tím, že budete udržovat svou frekvenci, pracovat na ní a mít k tomu odvahu.

    

Jakožto narušitelé systémů a potenciální Strážci frekvence jistě půjdete do oblastí, kde je vaší specializace nejvíce třeba. Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože to je země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domě statečných (USA – pozn. zpracovatele), a přece žijete v NEJSYSTEMATIČNĚJI ovládané experimentální společnosti na planetě. Tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí. Jako země a kolektivní vědomí Spojené státy dosud nedospěly k uvědomění, že něco není v pořádku. Život ve Spojených státech je ve skutečnosti mnohem více pod kontrolou než v bývalém Sovětském svazu, kde šlo o ovládání zjevné.

    

Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země. To je podstatou věci. Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to při svém krachu nadělá hodně rámusu.

    

Vědomí se musí změnit. Je to součástí Božského plánu, a tuto příležitost a plán je nutno nepromeškat. Vládlo tu příliš velké zaujetí materiálním světem a naprosté nepochopení nefyzického světa, který existuje všude kolem vás, takže je nutno přehodnotit priority, co je v životě nejdůležitější. Jakmile ztratí vše, povstanou i lidé, které nikdy nenapadlo povstat, dokud měli všechno. Lidé se probudí a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál.

    

V příštích několika letech se v této zemi začne šířit pocit propojenosti a spolupráce v rámci komunit, takže se budete moci přestat separovat, pokud jde o politickou ideologii. Tato separace byla naplánována. Kdykoliv se lidé separují a soustřeďují se na to, co nemají společné nebo se označují tak, aby se lišili od ostatních, je to dokonalý pláštík, aby neobjevili, co mají společného. Tato separace brání lidem, aby se sdružovali a byli silní.

     

Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Vidíte, jak se separuje New Age ?  Říká se ledacos, aby vám to zabránilo objevit, co máte společného. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit. Až vám bude postupně odhalováno stále více a více metod ovládání a separace, bude ve spojených státech narůstat hněv. Dojde k událostem, které budou budit dojem, jako by se země rozpadala, a přece poslouží k tomu, aby se lidé dali dohromady. Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

    

Říše materiálna je oblast, k níž se vztahuje každý. Život ve Spojených státech se omezuje na to, kolik peněz máte v kapse a kolik z toho, co máte v kapse, chce vláda. Daně budou tématem, které ve Spojených státech způsobí největší pozdvižení a současně přinese největší míru sjednocení, protože daně jsou pro vás všechny společné. Nemusíte všichni vyznávat téhož Boha, ale daně máte společné.

    

Jediným chytrým tahem získala vláda díky krizi na Středním východě to, co chtěla, aniž by se musela namáhat žádat vás o dovolení zvýšit daně z benzínu. Vidíte, jak chytře je to vymyšlené ?  Když se sejde ještě pár dalších daní, lidé začnou přehodnocovat kvalitu svého života. Uvidíte, že se v této zemi nashromáždí spousta hněvu, protože lidé si budou připadat bezmocní. Hněv bude jedna z prvních emocí, které se projeví, až lidé konečně pochopí, že tu docházelo k manipulaci, a až začnou navazovat kontakt se svými pocity.

    

Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Byla vám prodána různá zařízení pro vaše pohodlí a zábavu a VŠECHNA se týkají kontroly frekvence. Velmi vám doporučujeme, abyste se ZBAVILI SVÝCH TELEVIZORŮ. Jsou to primární nástroje k manipulaci vašeho vědomí na každodenní bázi. Tento experiment je tak rafinovaný, že podprahově reagujete na nemoc prostřednictvím televizorů. Takž tu máme celou jednu generaci, která se sama zabíjí sledováním televize - čímž současně podporuje lékařskou profesi.

    

Někdy jsou vysílány také osvobozující informace - třeba dokonce i pořad New Age. Jenže zatímco se díváte na televizní pořad o tom, jakého povznesení můžete dosáhnout a jak se můžete zbavit limitací, SOUČASNĚ do vás podprahově pálí frekvence, která vám brání v originálním myšlení. Tyto podprahové podněty vás podporují v nečinnosti a drží vás ve společnosti, která se řídí pouze heslem: „Přežij, doraž, choď včas, buď zticha a běž do práce“. Televize také obecně podporuje nečinnost a životní styl vedoucí k obezitě. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Probuďte se, lidé !

    

Většina podprahových informací v televizi je vysílána pomocí technologií, které byly vyvinuty v součinnosti s mimozemskými bytostmi. Užívání podprahových podnětů k narušení lidského vědomí se stalo celosvětovým programem. Když pomyslíte na domácnosti, kde mají dvě, tři nebo čtyři televize, musíte uznat, že to byl velmi úspěšný marketingový program. Někteří lidé, kteří vědí o podprahovém vysílání v televizi, si myslí, že jsou vůči němu imunní. Účinky televize jsou však tak pronikavé, že ač si řeknete, že budete úplně čistí, nemůžete zabránit tomu, co technika v současné době dělá s vaší vibrační frekvencí.

    

Řekli jsme, že existují entity, které se živí vašimi emocionálními těly. Pomyslete, jak chytrým nástrojem je pro ně televize. Miliardy lidí po celém světě vylučují emoční šťávy do atmosféry v závislosti na tom, co sledují na obrazovce. Není třeba vyvolávat přehnaně mnoho válek, aby vás vyždímali - stačí natočit film !

    

Lidé, kteří se potřebují dívat na televizi, se nenapojují na bohatství informací ve své mysli a všude kolem sebe. Pokud se vůbec chcete vyvíjet, nečtěte noviny, neposlouchejte rádio a nedívejte se na televizi. Pokud jste schopni být nějaký čas bez médií a odpojit se od frekvence chaosu, úzkosti, stresu, všelikého pobíhání a pokušení, které nepotřebujete, začnete se pročišťovat. Začnete naslouchat tomu, co se děje ve vás, a žít ve světě a nebýt v něm nutně ztraceni. Nemůžeme to nikdy dostatečně zdůraznit.

    

Elektronika může rušit vaši frekvenci rovněž. Dokonce i spotřebiče, které nejsou speciálně navrženy, aby ji rušily, protože někdy prostě může nastat nesoulad mezi frekvencí stroje a vaším kmitočtem. Jak jsme navíc říkali, mnohé přístroje jsou zkonstruovány, aby vytvářely hodně statické elektřiny, abyste navždy zůstali na jisté vibrační úrovni, což vás mění v neškodný, neaktivní, produktivní dobytek.

    

A co počítače ?  Druhé nejrozšířenější elektronické zařízení ve Spojených státech je počítač. Kolik z vás pracuje v zaměstnání na počítači a končí s bolestmi hlavy, zvláště pracujete-li pro velké společnosti a jste připojeni na síť ?  Velké společnosti se zabývají různými aspekty ovládání mysli - používají vaši mysl ke generování energie, aby získali něco pro sebe. Osobní počítače nejsou tak silné a výkonné.

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

Pokud pracujete na PC pro Světlo, tj. pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech, jsou škodlivé účinky několikerým způsobem eliminovány – pak ještě záleží na stupni a intenzitě, na kolik % pro Něj pracujete. Jednak světelné texty a obrázky vyzařují vysokovibrační energii, jednak vám po určité době (po zvládnutí některých zkoušek) může být provedena Vesmírnými přáteli technická úprava PC, aby nevyzařovala škodlivé energie.

V devadesátých letech se objeví některé nové vynálezy - velmi alternativní vynálezy, protože nikdy nezískají patent, aby mohly být propagovány prodávány na trhu. Vznikne celá alternativní ekonomika založená na směně, v jejímž rámci si lidé budou vyměňovat jisté vynálezy. Budou vyvinuty technologie, které dokážou vyrušit značnou část ovládání frekvence - tyto technologie mohou změnit kvalitu vašeho vzduchu a vody a také mohou eliminovat váš byt či dům a odizolovat ho, takže budete integrálem energie a ni vás nebude moci bombardovat. Existují technologie, které umějí fantastické věci. Chápete, že technika byla použita proti vám ?  Nebyla užívána ve váš prospěch. Televize není sama o sobě špatná, ale byla zneužita pro špatnou věc. Na technice není nic špatného. Záleží na tom, jak je technika užívána, a taková je potom celková bilance.

    

Vzdělávací systém je další oblastí, kde jste ovládáni. Většina toho, co se učíte, je hromada nesmyslů. Pilně pracujete, berete si půjčky a platíte za to, abyste se naučili něco, co je zastaralé, ještě než vykročíte ze dveří, zvláště v oblasti přírodovědných, matematických, psychologických a medicínských výzkumů.

    

Co máte dělat ve společnosti, která vás odměňuje za tituly ?  Začnete tím, že si říkáte: „Věřím, že si vytvářím svůj svět. Věřím, že nepotřebuji žádné diplomy k definování své existence. Dokážu být jedinečný, umím být pánem svého světa.“ Vymyslete metodu nebo způsob, jak zkoumat svět bez titulů. Vzdělání je ve skutečnosti cesta za věděním, a vědění může přijít po jediné procházce v poušti. Nemusí pocházet z listování v knihách. Trocha vzdělání neškodí, ale nedělejte si  iluze, že to, co vás učí, odpovídá pravdě.

    

Jste ovládáni a separováni problémy, které do hloubky zasahují vaše emoce. Například otázka potratů není globálním problémem, je to národní záležitost. Někdy to vypadá, jako by byly nevinné oběti převálcovány událostmi, které s nimi nemají nic společného. Ovšem, tak vás to přece učili - že jste bezmocní a můžete být zachráněni rozmarem bohů, což nikdy nebyla pravda. Ti, kdo přijdou o život v důsledku nehody nebo násilí, si to sami zvolili.

    

Debata o potratech byla ve Spojených státech záměrně naaranžována různými frakcemi uvnitř vlády, aby vznikl dojem nesouladu. Rozděl a panuj, a máš lidi v hrsti. Ponechej lidem možnost volby, svobodu a schopnost neustále zlepšovat svůj život, a už je nikdy nemůžeš vlastnit. Kdykoli jsou lidé proti lidem, mají z toho prospěch ti, kdo je ovládají, dokonce i v záležitosti s potraty.

    

Jaký prospěch z toho mají ?  Tady ve Spojených státech brání ženám i mužům, aby se sjednotili. Udržují lidi ve strachu. Přesvědčí vás tím, že vám tyhle otázky neustále předkládají, že žena nemá žádnou kontrolu nad procesem zrodu, který probíhá v jejím těle. Nepotřebujete potrat - nemusíte vůbec otěhotnět, když si to nepřejete. Jak to provést ?  Vůlí. Žena si může říci: „V tuto chvíli nejsem na dítě připravena.“ Nebo naopak: „Jsem připravena přijmout dítě.Jste-li svým vlastním pánem, nepotřebujete svolení vlády k tomu, co chcete dělat se svým tělem.

    

Násilí v ulicích velkých měst je dalším rafinovaným nástrojem ovládání. Velká města ve Spojených státech - Los Angeles, New York, Washington, atd. - jsou nádobami či jímkami na energii, kudy na severoamerický kontinent proudí energie - nebo alespoň doposud proudila. Násilí v těchto městech vzrostlo, protože je známo, že pokud dokážete podněcovat nepokoje a podávat o nich zprávy, může to být vhodným nástrojem k manipulaci celého národa. Tyto problémy jsou uměle spouštěny na fyzické úrovni a podporovány na úrovni éterické, protože čím více strachu se generuje, tím lépe se jím ti, kdo vládnou, mohou živit.

    

Když nějaká žena jde na procházku se svou rodinou a je napadena a její mladistvý syn, zdánlivě nevinná oběť, bojuje s útočníky a je probodnut nožem, nečekaně zemře o svých prázdninách, potom strach, šířící se zástupy lidí, může uživit mnohé. Strach, který vyvolal válka na Středním východě, byl přímo fantastický.

Byli jste oloupeni o svou životní sílu. Jestli vy, lidé, máte jako biologický druh něco společného, je to skutečnost, že jste byli oloupeni o své emoce. Jiní hráli na vaše emoce, jako by to byly hudební nástroje, a nikdy nedovolí, abyste se dozvěděli, jakou moc máte, když jste vyzbrojeni svými emocemi.

Emocemi vždy všechno začíná i končí. Emoce jsou jako lístky, které vám mohou získat místo a zapojit vás. Jste neuvěřitelně bohatí. Jen kdybyste si uvědomili, jak bohatí se svými emocemi jste. Nízkovibrační bytosti, jestli můžeme být tak smělí a nazývat je tak, se živí emocemi ve velmi malém frekvenčním rozsahu - emocemi, které jsou založeny na strachu, chaosu a násilí.

Schopnost použít lidskou vůli k ovládnutí lidské mysli je váš nejdůležitější zdroj. Schopnost zvládnout tělo vůlí je přesně to, na co vládci planety nechtějí, abyste přišli. Teď, když se stále více z vás stává vlastními pány a ovládá svou frekvenci, ti, kdo novou frekvenci nechtějí, sem vnesou frekvenci opačnou, aby vyvolali chaos, zmatek a polarizaci. Vždy, když je nějaká společnost na prahu nějakého velkého skoku, vyskytují se v ní přímo protichůdné aktivity.

Na všechno se vždy dívejte z perspektivy většího obrazu, abyste byli neutrální, protože obraz se neustále zvětšuje. Planetu čeká obrovská konfrontace s jistými entitami. My na to jen poukazujeme, nejsme zde proto, abychom šířili strach. Strach je přesně to, co ten druhý tým chce, abyste cítili. Chceme, abyste pochopili, že můžete změnit cokoliv, co chcete, aby se změnilo. V budoucnosti se to stane záležitostí počtu, protože budete spolupracovat, abyste se dostali do místa, kde získáte sílu.

    

Žádáme lidi, aby začali naplno fungovat jako členové Světelné rodiny tím, že si budou představovat a energetizovat světelný sloup a budou ho vtahovat do svého těla. Ovládněte ho. Učiňte svým záměrem pracovat každý den se světelným kordónem, protože světelná frekvence vás spojuje a naplňuje vás pocitem bezpečí a informacemi. Pociťujte, jak se přesunuje do konce vaší páteře, klouže dolů vaším tělem a vstupuje do Země, a zase vyvěrá z vašeho solárního plexu jako pramen a vytváří kolem vás zlatavý štít světla. Když budete užívat svůj solární plexus, abyste zjistili, co se děje, naučíte se rozlišovat pocitově.

    

Vlastníci Země nechtěli, aby lidé pochopili, že emoce jsou jako úroda, stejně jako pšenice, kterou je možno sklízet. Jste-li pánem své úrody, pak vás jiní nemohou využívat a používat, pokud jim to nedovolíte. Když jednáte s jistou frekvencí a suverenitou, ti, kdo vás chtějí ovládat, o vás nemají zájem. Chtějí chaotickou frekvenci plnou strachu, která je jejich potravou. Strach a chaos převládaly na této planetě proto, že tyto entity je rozdmýchávaly. Rozdělily a ovládly vše, jen aby zmíněnou frekvenci vytvořili. Když budete jednat v míru a lásce a s informacemi, drasticky změníte strukturu tohoto místa - vnesete sem opět možnost volby frekvence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář