Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barbara Marciniak; Země: část 6.

19. 6. 2008

INICIACE ZEMĚ

      Epocha dnešních dnů zahrnuje pád celkové civilizace a znovuprobuzení druhu nové formy vědomí. Tento děj nemá ve Vaší historii obdoby.

Zdůraznili jsme vaší cenu stejně jako cenu Země. Je vaší matkou, cítí Vás a zná vaše jméno. V jejím hledání jak Vám porozumět Vám dovolila rozsáhlé zneužívání energie a dokonce dovolila sama sobě aby díky lidem ztratila svou pravou identitu, tím že je lidmi znásilňována a zneužívána. Proto aby Země mohla udělat nezbytný skok který bude působit na celý vesmír, musí začít s čištěním a léčením - s iniciací.

V iniciaci musíte projít pekelnými vnitřnostmi - bude se to jevit jako když Vás to chce omezit a zničit. Ve skutečnosti se obrátíte tváří v tvář tomu čeho se bojíte. Jestli zjistíte že jste až po uši ve svém strachu, udržujte představu toho kdo jste jako docela šťastná bytost a přeměňte energii strachu v sebe-vyučování. Dáváte energii myšlenkovým formám plným strachu a uvádíte je tím do bytí. Když vaše energetické pole už nezaznamenává strach, to čeho jste se báli již nemá sílu aby Vás zničilo. Iniciace zahrnuje sérii zkoušek, které Vám přinesou dokonalé ovládání nějaké části existence. Země prochází iniciací a bude Vás tímto procesem také provádět.

Země je v problémech identifikačních krizí. Pořádají se konference a setkání oblastních organizací, které jednají jako kdyby měla banda AIDSů v této době organizovat svět. Ne. Hráz není pevná když jsou cihly rozbité, drobí se a padají. Jaká je to potom hráz? Všechno jsou to představy, struktury a systémy víry, které udržují vody vědomí pohromadě. Jste uděláni z vody, drazí přátelé.

Země bude procházet hřmotnými změnami. Když jsme prostudovali záznamy Země a mnoha světů, vidíme tuto možnost jako nevyhnutelnou, protože polarita na vaší planetě je značně rozsáhlá. Je zaručené že čím více znečišťujete a ničíte Zemi, tím více energie půjde do posunu a do otřesů, aby se věci vyčistily. Lidé kteří nechovají lásku k sobě ani k planetě budou ve velkém množství velmi rychle odsunuti, poté co budou vystaveni paprskům přicházejícím na Zemi. Je to součástí elektromagnetické přeměny civilizace. Ve smrti lidského vozítka se konkrétní vědomí přesune do jiné říše.

Musíte si být vědomi sami sebe jako duchovních bytostí a přenést toto poznání do praxe ve svém teď. Až Země půjde vstříc svým vlastním prožitkům, začne značná tlačenice v jejích etherických "prádelnách" bez fyzických těl, aby každý viděl jak působí zákony příčiny a následku. To je jediný způsob jak dostat lekce aby si lidé vážili sami sebe a planetární existence. Ti kteří si budou prát své prádlo budou cítit kolektivní emoce lidí na Zemi. Tímto způsobem budete účastni všeho dění a možná budete zaplaveni soucítěním nad svými kamarády kteří v tom jedou dál.

Někteří z Vás chtějí třeba namítat, že se žádné pozemské změny nedějí. Avšak ony se dějí a není čeho se bát, neboť jsou součástí procesu velkého posunu. Každý z Vás si vytváří svou vlastní realitu a možnost se vyvíjet. Na některé hladině uvědomění, všichni kteří jste nyní na planetě, znáte plán pro každý den, protože možnosti pozemského dění jsou uloženy v Plánech Vás všech. Avšak mnozí z Vás budou překvapeni až se budou nacházet uprostřed vřavy a transformace a budou zvědaví jak to zde zvládnou. Všichni jste si svůj pobyt zde vybrali. Jestli zůstáváte na planetě a měníte svoji vibraci, nebo odcházíte si vyprat svoje prádlo do etherické prádelny a odsud se budete dívat na místní šou, na tom opravdu nezáleží. Na některé hladině, v některé části existence stejně zůstanete a budete se učit.

Udržujte v sobě soucítění a neutralitu a chápejte že bolest může být posilující učitel. Jestliže Vás něco bolí dnes, nemusí Vás to bolet zítra. Jistě nepotřebujete aby Vás bolest trápila za týden nebo dva, protože buňky ve vašem těle se přeměňují. Jste to VY kdo svým buňkám říká jak a kdy se mají měnit. Jste to vy, kdo čas od času vyrábí svou vlastní kopii prostřednictvím myšlenek, vašich vír a svých představ.

Právě začaly léčící krize a horečka je to co pomáhá stavět nové. Mezi rokem 1994 a 1999 se přesouváte až k vrcholku chaosu. Během této doby bude na planetě velký pohyb aby se vytvořil strach a zmatek. Současně bude probíhat rozsáhlé splývání multidimenzionálního já, protože budou otevřena energetická pole z kosmu, což umožní inteligentním silám aby docela volně po těchto stezkách cestovaly. Projdou jimi k Vám a vstoupí do vaší oblasti.

Epocha dnešních dnů zahrnuje pád celkové civilizace a nové probuzení nového druhu formy vědomí. To ve vaší historii nemá obdoby. Na povrchu planety a v paměti některých lidí je zaznamenáno masové posunování půdy - vynořování toho co nazýváte Atlantským kontinentem, kterýžto proces bude doprovázen potopou. Ve svém čase byla tato pozemská masa zvaná Atlantida svou vlastní entitou.

Stav celkové společnosti v dnešní době a celkového jejího působení je velmi odlišný od toho když existovala Atlantida. Samozřejmě se všechny společnosti z potopení Atlantidy tím nebo oním způsobem mohly poučit. Ačkoliv, dnešní proces bude daleko odlišný. Máte telekomunikační sítě, dálkové cestování, vzájemné vyměňování idejí, migraci lidí z jedné části planety na druhou a skrze sňatky spojování různých kultur a kontinentů. Tyto věci budou vytvářet daleko rozsáhlejší změny, nežli budou ty co způsobí vynořování Atlantského kontinentu. Atlantis nebyla kompletně propojena s ostatními částmi planety, tak jak jsou nyní propojeny všechny kontinenty. Nyní zde existuje mnohem méně izolace, takže jeden na druhého neustále působíte.

Nebude existovat kontinent kterého by se změny nedotkly a nebude člověka který by se nepohnul ze svého místa. Bude jen málo těch, kteří se nepřesunete, protože v základě všichni se přemístíte v jednom momentě. Některým z Vás to připadá neslýchané. Ještě, při svém vlastním přemisťování zde nastane hlavní posun vědomí.

Jen nemnozí z Vás se v příštích deseti letech přemístí jenom jednou. Někdo nám nedávno řekl : "To mě šokuje. Doopravdy mne zneklidňujete." A my na to : "Ano, chceme Vás zneklidnit." A on řekl : "Mám tucet opic, kozy.. co s tím mám dělat? Nevím co mám uchránit, co mám zabalit a co vyhodit." A my jsme odpověděli : "Poprvé až se budete stěhovat, vezměte si velký náklaďák naložte do něj všechny věci, zachraňte všechno co můžete a jeďte. Příště můžete mít čas nacpat to co uvezete do osobáku a jet. A příště už si stihnete vzít jen to co unesete na svých zádech. A, až se budete přemisťovat naposledy, půjdete jen s tím co udržíte ve svých dlaních." Berete to? Je potřeba aby jste se mentálně zbavili všech vazeb, byli v klidu a byli si jisti touto chvílí. Možná i to jsou pro Vás velké pohyby.

Nakonec, vaše lpění na materiálních potřebách přestane mít smysl. Budete chtít pečovat o svůj život, ne o své potřeby. Budete se učit vážit si svého citového centra a dovolíte aby Vás, je-li to potřeba, váš duch vedl do nového domova. Aby jste dodali energii svému novému stěhování můžete říci : "V pořádku, budu následovat svůj impuls k pohybu. Já nevím kam mám jít." Je mnoho způsobů jak dodávat energii tomu aby jste šli správným směrem. Pokaždé nežli jdete spát, můžete si říci : "Přeji si ve svých snech aktivovat místo mého nového domova. Mám v úmyslu snít o svém novém domově. Mám v úmyslu vzpomínat na svůj nový domov a přeji si abych jej ve třetí dimenzi s jistotou poznal."

Použití kyvadla a virgule jsou další způsoby jimiž si můžete ověřit a nalézt své nové místo. Někteří jedinci dokáží docela jasně vylíčit, z pozice své profese, kde jsou bezpečnější místa. Je řada způsobů kterými to můžete dělat sami. Vaše životy se zjednoduší, nebudete toho tolik potřebovat. Čím více se na tuto jednoduchost připravíte, tím Vám pak bude lépe. Nezmatkujte tím že začnete zahazovat nepotřebné věci, což může srazit dolů vaši zodpovědnost. Rozjasněte se. Sedněte si na zem, ciťte Zemi, komunikujte se Zemí a važte si Země. Važte si toho že se Země hýbe, budete se s ní pohybovat v souladu. Věřte že Vás Země bude milovat, varovat Vás a nějakým způsobem informovat. Věřte že k Vám bude mluvit hmyz zároveň s kočkami, se psy a s ptáky. Jestliže takto komunikujete a máte v sobě hlubokou lásku a pochopení pro energii Země, Země bude s Vámi pracovat. Chápejte, Země Vás zná. Ať jste kdekoliv, zná vaše city a zájmy a v souladu s nimi Vám odpovídá.

Když začnete věřit že Země s Vámi pracuje, prohloubíte víru v sama sebe. Jestliže v některém bodě shledáte že jste bez jídla, navrhujeme Vám aby jste si vzpomněli na něco co máte udělat, skrze svůj nejcennější zdroj - vaši představivost. Je vyzkoušeno, že si lidé mohou představit jídlo a tím se cítit nasycenými. Můžete tuto myšlenku přijmout? Chtělo by to velkou disciplínu, avšak můžete si před sebou představit jídlo a sebe jak je jíte. Představujte si jak prochází vaším zažíváním, jak Vám chutná a jak se cítíte plní. Toto je návrh pro případ že budete opravdu tlačeni ke svým hranicím.

Až se začnou dít přeměny, planetu opustí mnoho pozemských zvířat. Vibrace které tento proces budou doprovázet se budou docela lišit od toho jak lidé cítí bolest. V nitru každého je uskladněna kolektivní bolest a ta musí být vyzdvižena na povrch aby jste se zbavili svých jedů.

Vaše okolí je natolik jedovaté, že tomu nemůžete uniknout. Nemáte o tom žádnou představu. Ještě, mnozí z Vás cítí jak každý den je významný a bude to tak pokračovat, protože tvoříte to co dělají vaše buňky. Ostatní pro Vás mohou vytvářet jedovaté situace. Můžete těmto situacím podlehnout a půjdete po spirále dolů. Nebo můžete říci : "Tvořím svoji skutečnost. A když tvořím svoji skutečnost učím se co všechno kolem sebe tvořím."

Pozemské přeměny jsou považovány za rovnocenné se smrtí, ano? Na vaší planetě o smrti mnoho nevíte, nebo spíše nic. Při všech těchto změnách bude obrovská příležitost se o smrti učit. Jeví se Vám to tak, že lidé žijí a umírají a že umřít je vlastně neštěstí. Vidíte to jako neúspěch a že něco bylo uděláno špatně. Vidíme to obráceně. Díváme se na lidi žijící na planetě z nového bodu pohledu. Jsou tolik obdařeni, protože mnozí z Vás mají otevřená srdce a vyzařují spojení s účelem, umožňujíce ostatním aby poznali a uvědomili si proč sem přišli. Ne každý sem přišel aby viděl novou Zemi. Můžete si představit že někteří lidé přišli na tuto planetu v klidu umřít, bez muk a bolesti, umřít s osvobozeným vědomím?

V této době je na této planetě mnoho těch, budeme jim říkat chodci smrti. Jsou schopni a ochotni následovat smrt do neznámých říší. Tvoří klid pro ty kteří překračují tuto hranici. Začne ožívat velké navštěvování mezi živými a mrtvými. Ti kteří překročí smrt se nebudou ztrácet. Dosáhnou vědomí. Někdo z nich může říci : "Ukončil jsem cyklus. Dál již nepotřebuji nosit tělo plné bolestí a již nebudu potřebovat znovu se strachem umírat." Mnoho lidí nyní přichází na Zemi proto, aby byla smrt chápána. Byli zadržováni v nižších astrálních pastích a frekvencí kontroly.

Pro každého z Vás je výzvou aby jste pomáhali ostatním opouštět planetu. Neznamená to že je budete vracet životu. Životní síla kterou jste, má svoje odůvodnění a svůj denní řád a čím více se věnujete svému tělu a komunikujete s ním, tím snadněji z něj budete odcházet. V ideálním případě se naučíte jak vědomě zemřít a umlčet své tělesné funkce. Není proč se smrti bát, kromě věcí které si o ní představujete. Všechno je postaveno na tom čemu věříte, nebo na víře těch které jste se rozhodli následovat. Věřte sobě a určíte si své vlastní prožitky. Pokuste se je vytvořit ideální.

Když se bojíte smrti nebo bolesti a máte příležitost pomoci někomu přejít, vaše srdce se může chtít zavřít. Můžete si myslet : "Nemohu to udělat. Nemohu se dívat na smrt. Je to příliš strašné." Otevřete svoje srdce. Dovolte Bohyni ať to udělá a shledáte že existuje dozrávání a včasnost v odchodu každé osoby. Ano, události jsou řízeny. Avšak nemohou být řízeny tak aby nepadly. Když čistíte poslední nánosy strachu a nepochopení, mnozí z Vás budou zavoláni aby pracovali se smrtí a pomáhali ji usnadnit. Když se to děje ve velkém měřítku, shledáte že ti kteří překročili se budou periodicky vracet.

Když se stanete chodcem smrti, jste schopni překročit hranice smrti s druhým a vrátit se zpět - přejdete na druhou stranu a vrátíte se. Shledáte že je mnoho různých energií, které doprovázejí každého na jeho cestě smrtí. Žádejte o schopnost poznání, povznesení, moudrosti a laskavosti aby se s Vámi spojily a pomohly Vám co nejlépe pochopit jak vytvářet nejlepší způsob jak pomáhat ve smrti. Požádejte aby jste měli schopnost procházet prožitkem smrti a vidět lidi na druhé straně, jako to dokázali ve starém Egyptě. Vezmete ty co odcházejí s sebou na druhou stranu, pak se vrátíte a řeknete ostatním kam šli. Pro někoho z Vás je to to nejvyšší čeho máte v tomto desetiletí dosáhnout na této planetě.

Když někomu pomáháte zemřít, dovolte sami sobě se stát velkým pláštěm a následovat své molekuly aby se rozčlenily. Když se tímto velikým pláštěm stanete, stáváte se jedním s tou bytostí která umírá a jdete s ním, nebo s ní. Vytvářejte pilíř světla, ať se světlo pohybuje vzhůru, pak jděte s ním a dívejte se co se děje. Bude to velmi, velmi hluboké. V posledních patnácti, dvaceti letech toho bylo hodně pochopeno o prožitcích týkajících se mrti. Poznání těch kteří přešli na druhou stranu a vrátili se, je základem k nastolení míru na vaší planetě. Čas od času se ti kteří zemřeli vracejí ke svým milovaným zpět a vyprávějí o tom kde jsou. Také bude mnoho těch, kteří budou vypadat jako že zemřeli, prožijí bránu smrti a pak se vrátí aby žili, avšak změněni. Toto je známé jako prožitek blízký smrti.

Když se lidé pohybují z jedné dimenze do druhé - když zemřou, jak to nazýváte na této pozemské pláni - může být tento proces použitím zvuku velmi ulehčen. Můžete chtít s různými druhy zvuku experimentovat. Můžete chtít znít, hrát na hudební nástroje nebo zpívat. Budete hledat to co je nejvhodnější. Žádejte o vedení a o impulsy. To bude vaše těla chránit. Když dostanete impuls který říká : "Odejdi", něco Vám říká aby jste sebou hnuli, něco Vám říká aby jste šli, tak to udělejte. Učte se rozpoznat své impulsy a odpovídat na ně.

Jedním z největších darů který můžete dát svým rodičům je že jim pomůžete při jejich odchodu z pozemské pláně, více nežli oni pomáhali Vám při vašem příchodu na Zemi tím že Vám dali život. Oni Vám umožnili vejít do bytí a nastane doba aby jste jim něco vrátili. Chápejte to tak, že karma je uvolněná a nechte všechno být. Oni Vám tehdy řekli : "Tady jsi, dávám ti život." Vy jim odpovězte : "Tady jsi, pomohu ti odejít ze života." Lidé mají děti aby se ukončil a naplnil nějaký cyklus. Hledejte radost ve všech fázích existence.

Mnozí z Vás mohou přijít do styku s umírajícími lidmi kteří uvízli a potřebují pomoci přejít na druhou stranu. Mohou umírat řadu měsíců nebo let. Znamená to jiný druh přechodu do smrti. Můžete říci : "Jděte ke světlu. Jděte a najděte nějaké přátele." Budete se učit jak to udělat, protože je to uloženo ve vašich buňkách. Není to něco na co musíte nezbytně projít kurzy. Vzpomenete si na to jak to udělat.

Může to znamenat přednost, být s lidmi kteří opouštějí pozemskou pláň. Ve své vědomé mysli nemůžete být schopni s nimi cestovat do smrti, protože to chce určitou schopnost. A také, jestliže jste k lidem příliš připoutáni, nemusí Vám být dovoleno aby jste je doprovodili, protože by jste se nemuseli chtít vrátit zpět. Avšak, jestli si představujete že se vyhnete smrti protože je to to, o co zdravotnictví neustále usiluje, máme pro Vás nějaké novinky. V letech které přicházejí nebude žádné vyhýbání se smrti. Je to výsadou - chápejte to po celý čas - je to výsadou, pomáhat lidem zemřít.

Zaměstnání chodců smrtí je aby pomáhali lidem na místo odpuštění, umožňujíce lidem aby uvolnili své tělo aniž by kohokoliv obviňovali, posuzovali nebo nenáviděli. Je to druh umění, protože lidé se často ve své poslední chvíli otevírají svému odpouštění. Když umírající lidé přicházejí blíže ke svému Stvořiteli, čas vchází do kolapsu, chvíle se prodlužuje do ostrých životních lekcí a po ruce je velká příležitost. Nejvyšším aktem odpuštění je beze sporu odpuštění sama sobě, protože VY jste procházeli vším tím posuzováním a odpustit si je nezbytné.

Můžete pomoci umírajícím aby nalezli mír ve svých životech, aby odešli v klidu a lásce, s úsměvem na tvářích. Pomozte jim tím, že je požádáte aby se poohlédli po přátelích nebo příbuzných, nebo někom jiném, kdo jim bude kývat vstříc. Toto je stěžejní bod při pomáhání a odchodu do smrti.

Součástí tohoto prožitku je aby jste byli schopni umírající osobě říci : "Jsi milován. Jsi nádherný. Jsi jako dítě které se znovu rodí, odcházejíce do jiného světa. Odpoutej se ode všech a ode všeho co tě tíží. Odpoutej se ode všeho a věz že jsi svůj život žil naplno. Nikdo tě neposuzuje. Odejdi v klidu, usmívej se a už nikoho neposuzuj. Uvolni se a dovol svému životu aby měl smysl, až se nalodíš na loď své příští identity."

Ve smrti je léčení, protože na druhé straně smrti je život. Když posíláte energii těm kdo přecházejí, energie přechází rovněž k Zemi. Podporujte Zemi v jejím procesu a dejte jí vědět že se zde chcete zúčastnit transformace. Když se odevzdáte procesu a umožníte Zemi aby dělala to co je potřeba, je to ta správná forma.

* * * * * * *

Jak bude Země pokračovat ve svém očistném tanci, otřásat se a intensivněji se pohybovat, dostanete impuls aby jste se semkli dohromady v již stávajících komunitách, nebo aby jste tvořili nové. Každá komunita bude růst a kvést, založena na schopnostech svých členů jak cítit a tvořit společné myšlenkové formy. Každá komunita bude potřebovat dávat energii společnému ustanovení, tak aby každý mohl přijít a přispět potravou, přístřeším, muzikou, pohybem a zvukem. V těchto komunitách se budete vracet ke starému způsobu života, ve kterém potřebuje jeden druhého. Obnoví se starodávný Plán přátelských vztahů, díky kterému budete prožívat vzájemně propojené žití. Nastane nesouhlas, avšak, všeobecně musíte všichni pracovat na tvoření vzájemně si podobných myšlenkových forem. Tyto myšlenkové formy budou tvořit kolem oblasti kde budete žít energetická pole, a ti kteří přijdou k vašim dveřím k nim budou přitaženi. Vaše myšlenkové formy budou působit jako magnety. Jestliže jsou vaše myšlenkové formy a vaše komunita silná, vaše vzájemná pouta jsou pevná a posilována energií, budete k sobě přitahovat lidi se stejným záměrem. Nebudete zvědaví kdo tyto stovky lidí kteří se chtějí k Vám připojit jsou. Budete vědět že když byla stovka lidí přivedena do vaší komunity, vaše myšlenkové formy byly takové že je přitáhly k Vám, spíše nežli do nějaké jiné komunity.

Když je vaše komunita v nerovnováze a ve velkém rozkolu, budete vytvářet všechny druhy chaotické energie. Musíte se učit pracovat společně a když někdo nemůže ve skupině pracovat a vytváří v komunitě sestupnou sílu, pak bude komunita hledat jak tuto osobu léčit. Osoba by měla být ochotna se nechat léčit a být odpovědna za to že vytváří disharmonii. Protože když osoba ve tvoření disharmonie pokračuje, on nebo ona musí komunitu opustit. Ve dnech které přicházejí nebudete schopni mít upozorňovací politické strany. Mnoho vaší práce bude znamenat léčení, toleranci, soucítění a čtení znaků a symbolů. Budete potřebovat sledovat ostatní lidi a sami sebe aby jste mohli sjednávat cokoliv je potřeba k dosažení hluboké realizace a k jejímu zdolání.

Každá osoba která je součástí komunity musí přispívat k celku této komunity, takže každý přidá svůj talent. Komunity se budou specializovat v různých produktech, talentech a schopnostech, které budou určeny kolektivním vědomím jejích lidí. Smíte se zeptat : "Jak poznám s jakou kolekcí vědomí lidí skončím?" Povede Vás neviditelná ruka do komunity které můžete sloužit a která poslouží Vám, v souladu s vašimi zájmy, vírami a touhami.

Budete cítit kontrast až budete patřit ke komunitě a žít sepjati se zemí, dýchat čerstvý vzduch a cítit se svěže. I v potravě bude nová životní síla. Váš smích bude hlubší a také vzájemné vztahy a větší oceňování každé chvíle života. Nakonec nabudete přesvědčení že život je pro to aby se hrál, a že jenom když si se životem hrajete můžete být úspěšní v práci. Práce vždycky potřebuje podporu společenství. Na řadu přijde mnoho léčení. Komunity budou inspirovány aby stavěly a obnovovaly kulturu chrámů, která přijde na řadu. Na všech územích budou označena památná místa a cenné stavby plné krásy vyjdou do popředí. Pozemské přeměny otevřou mnohá tajemství v hloubce samotné Země. Budou odkryty pyramidy kterými je Země poseta a jenž jsou pohřbeny pod zemí a mnoho trhlin a štěrbin odhalí starodávné památky, nyní rovněž přikryté půdou.

Komunita která dokáže rozpustit své myšlenkové formy, která se posune za boje osobního ega a povstane s životaschopným důvodem a kvalitou života, bude úspěšná. V některých společenstvích může být vegetace pěstována při meditaci, použitím zvuku a vědomého zájmu, jako nadcházející způsob pěstování plodin prostřednictvím komunikace s přírodou. Členové komunit mohou společně vydávat zvuky, tvořit sny a společnou hudbu. Nejvyhledávanější komunity budou ty které nejlépe hrají. Neznamená to že se přesunete do hedonismu ve kterém se ztratíte, budete jen jíst, drogovat, pít aby jste zapomněli a myslet si že je to hra. Když si hrajete, tak si vědomě hrajete s energií, uvolňujíce ji a řídíce, jako hrající si děti. Potom máte povinnost, odpovědnost a je Vám jasné že chcete ze své komunity udělat úžasné místo. Při vzájemném působení ve skupině je ohromná síla.

O mnohých svých talentech, které budou podporovat vaši komunitu ještě nevíte. Tyto talenty přijdou z vašeho nitra.

Vaše energetická pole budou mít základ ve společném ustanovení, se kterým bude jádro společenství souhlasit. Jádro skupiny nebude pracovat v tajnosti, protože nebudou žádná tajemství, dny tajností budou pryč. Určité zásady chování budou potřebné a každý kdo bude v komunitě žít na ně bude skládat přísahu. Každého budou obklopovat energetická pole vytvářející moudrost a krásu. Každý, od nejmenšího miminka po nejstaršího člena a každé zvíře bude v těchto polích žít. Jako trosečníkům Vám musí být naprosto jasné na čem chcete nebo s čím chcete pracovat. Jestliže přijmete základní dokonalé představy jak harmonizovat, společně snít a spolupracovat, budete mít úspěch. Snění se musí stát základní částí společenského života, protože prostřednictvím snění lidé odhalují kdo jsou. Prostřednictvím snění můžete přijít na to, proč nejste v energetické rovnováze a nalézt jak se do ní vrátit. Ti kteří mají problémy v bdělém životě, přehrávají si je i ve snovém životě. Ti kteří mají vážné těžkosti v bdělém světě, mají ještě více těžkostí ve snovém světě. Nasloucháním, když lidé vyprávějí své sny, dostanete představu kdo tito lidé jsou. Učte se naslouchat a pozorovat bez posuzování a umožníte své intuici aby Vás vedla.

Budete se podílet na celkové práci, sdělovat si své představy o potravě, výchově, výměnném obchodě, volném čase a místech meditací. Jistě souhlasíte že silné společenství jde všem příkladem, vědouce že každý jednotlivec je cenným přínosem pro celou komunitu. Když takto jednáte, připravujete pole představ, nebo myšlenkové pole. Budete vytvářet kolem komunity množství myšlenkových forem. Ti kteří mají předpoklady číst myšlenkové formy, budou schopni čtením energie myšlenkových forem poznat kdo jste a jak to u Vás chodí. Vaše myšlenkové formy budou novým druhem etherického telegrafu.

Žádná osoba nebude mít nad vaší komunitou dohled. Všichni budete přispívat svým vlastním společným citem, svými impulsy a svojí spontaneitou. Nemůžete nechat jednu osobu aby vystupovala se všemi myšlenkami a návrhy. Je základem aby jste si na této cestě všichni cenili sami sebe.

Když plánujete svoji komunitu, nebo místo kde budete žít, musíte být schopni mluvit s rostlinami a zvířaty. To je základem. Zní Vám to trochu vzdáleně, ale není to tak, protože určitě právě teď nemáte čas to dělat. Kdy jste naposledy seděli se svou kočkou nebo psem a povídali si s nimi? Rozvíjíte tak svoji citlivost a posunujete se na novou hladinu kde můžete přijímat rady, protože zvířata a rostliny dostávají vědění přímo od Země. Jsou obráceni do svého nitra a trpělivě čekají až poznáte že Vám mohou pomoci a poradit. Mohou Vám vyprávět všechna svá léčivá tajemství a ukázat Vám kde jsou všechna energetická místa. Mohou Vám ukázat všechno. Oni vědí. Víte proč vědí? Protože nevykořisťují přírodu a Zemi. Protože to vy lidé děláte, všechno je před Vámi skrýváno.

Zvířata a rostliny budou vašimi ukazovateli cesty do dévických a elementárních říší, říší přírody které jsou ovládány těmi silami, jejichž skutečnost je Vám neznámá. věnujte čas tomu aby jste nalezli inteligenci v chryzantémách, v kobylkách, v plošticích - ve všech těchto věcech. Odevšad k Vám bude přicházet nějaká zkušenost, pro každého kdo se chce spojit se Zemí. Zároveň se bude Země léčit, protože všichni pozemští obyvatelé budou vzájemně konverzovat a měnit se.

Také se budou měnit pravdy o zrození. Hodnota zrození a žena přivádějící na svět dítě bude požívat nejvyšší úctu. Muž si bude cenit že může zůstávat v blízkosti matky a dítěte a bude říkat : "To je mé dítě," projevujíce hrdost a odpovědnost která vychází z otcovství. Ženy se nebudou stydět za své rození dětí. Proč tolik žen nemá pro své děti otce? Protože se za tento proces stydí a nemají úctu k tomu co dělají. Přijde čas kdy bude muž opravdu vyhledávat přízeň ženy. Bude chtít být v její vibraci více nežli kdekoliv jinde, být součástí zázraku života a pečovat o děti. Všechno se kompletně změní. Vaše současná éra bude vypadat jako nejbarbarštější období, kdy zde vládly nejtemnější temnoty a kdy samotné ženy nevěděly že hrají patriarchální hru zrození.

Vaše komunity budou orientovány k dětem - k tomu co můžete pro děti dělat aby jste jim vytvořili bezpečné, milující a vyživující prostředí. Budete se učit od dětí, stanou se vašimi učiteli. Budou Vás učit a říkat Vám o tom co vědí, o tom jak to vidí ze svého pohledu. V tomto desetiletí se narodí série dětí, které nazýváme Rodinou Lásky. Budou Vás učit o energii Bohyně a o lásce jako síle tvoření. Ponesou výtah tvořivé energie. Narodí se těm kteří vědí jak si vážit své sexuality. Když se pár spojí v nejvyšší vibraci duchovní energie s kompletním otevřením čaker a s přáním přivést energii do života, umožní tak jednotlivcům Rodiny Lásky se narodit.

Mnohé z těchto dětí budou vysoce rozvinutí, výřeční již v několika dnech nebo měsících po svém narození. Budou vědět a chápat mnoho věcí, třeba řeknou : "Vrátil jsem se." Budou chodit, mluvit, řešit úkoly a mluvit jinými jazyky. Budou vypadat jinak. Budete tyto děti nosit kratší dobu. Všechno ve vašich tělech se urychlí, takže období těhotenství bude kratší. Tyto děti budou prožívat extatické zrození a budou na své matky přenášet stejný prožitek vylučující porodní bolesti. Nebudou své matky vysávat, budou je zušlechťovat. Jejich vědomí bude záležet na vědomí jejich otců a na tom jak vysoce je na planetě vyvinutá mužská vibrace aby mohla demonstrovat sama sebe do bytí. Jaký druh vibrace může přijít z vesmíru, to je v dnešní době na této planetě vloženo do rukou mužů.

Tyto děti budou přijímány jako cenní členové každého společenství, jako šťastné znamení. Všechny budou mít vzájemné telepatické spojení na celé planetě. Kamkoliv přijdou, budou schopny udržovat stálý proud tvoření plynoucí z jejich srdcí, protože jejich přítomnost bude vylazovat a pozvedat vibrace všech kdo s nimi přijdou do styku. Nebudou velké svojí postavou. Budou mít modrou pleť. Budou vytvořeny z modrých paprsků protože budou plejádským vědomím a budou mít zvláštní pověření. Budou součástí každé komunity, narodí se na každém kontinentu, v každé třídě lidí. Přijdou sem aby přinesly vibraci lásky a aby Vás učily.

Tyto děti budou telepaticky spojeny s Bohyní. Budou v přímé komunikaci s Bohyní, protože ponesou frekvenci tvoření lásky. Všem urychlí telepatickou komunikaci, takže budete slyšet a cítit co ostatní lidé myslí. To Vás povede k disciplíně a k tomu aby jste byli vybíravější v tom na co myslíte. Toto je největší výzvou planetě v této době. Potřebujete pochopit že to jak myslíte působí na realitu. Nyní již mnozí z Vás tomuto pravdivému pojmu věří. Ačkoliv, bude předvedena krátká živá zkouška a všichni lidé to uvidí.

Tyto děti budou ojedinělé. Budou chráněny protože jejich vědomí bude velmi cenné. Budou mezi Vámi jako chodící zlato. Budou měnit vibraci všech lidí a tím se změní proud tvořivosti. Protože budou tolik cennými členy rodin a společností, všechny komunity si budou přát aby měly to největší štěstí a měly je ve svém středu. Tito poslové lásky se vrátí. Povedou Vás a spojí Vás se všemi komunitami na celém světě.

Tyto děti budou telepaticky spojeny se svými potenciálními rodiči, takže si je budou moci vybrat. Přejeme si aby jste věděli, že máte všichni šanci. Zkusíte tuto šanci? A nebo oslabujete sami sebe myšlenkou že nemáte vliv na to co může vaše tělo dělat? Toto učení je ve dnech které přicházejí důležité. Každý z Vás, jak muž tak žena, kteří jste vtělenými energiemi Bohyně nebo Boha ve všech možných fázích, potřebujete s láskou přijmout myšlenku že vládnete svému tělu, pokud se týče procesu který dává život, prostřednictvím aktivování vaší kundalini a toho že se rozhodnete kdy může skrze Vás na planetu vstoupit nový život.

Ne každý z Vás bude mít tyto jedinečné děti. Tyto děti budou vyhledávat rodiče s vhodným vědomím a pokrevní linií. Narodí se v každé vesnici a v každé komunitě. Pomohou změnit planetární vibraci a narodí se rodičům kteří mají duchovní a fyzické prožitky sexuality. Tyto děti budou vtělením vibrace lásky a budou ochotně přijímat znaky své odlišnosti od ostatních. Budou sestrojeny s dokonalou DNA lidského těla a s dokonalým krevním oběhem.

V současné době má velmi mnoho míst šanci aby již dále neexistovala, záleží na vědomí které na nich sídlí. Budete chtít své děti chránit, spíše nežli sebe, a duch bude shromažďovat děti z celého světa. Děti jsou skutečně vaším cenným zdrojem, potomstvo vaší formy hledající život v živém světě. Ať je pro Vás přednostní opatřit jim svět který je bude chránit. V pozdějších letech tohoto desetiletí se bude mnoho vaší práce týkat dětí.

Brzy život na této planetě nepoznáte, protože to co nyní prožíváte jako rutinu a berete jako samozřejmost už zde nebude. Není se však čeho obávat. Mnozí z Vás budete procházet zkušenostmi aby jste přišli na to kde leží vaše síla a vaše energie a přijdete na to, že to všechno leží ve Vás. Všichni máte kvalifikaci aby jste těmito obdobími která přicházejí propluli - aby jste propluli těmito vlnami a přenesli se přes peřeje a spodní proudy. Všichni máte tolik poznání aby jste mohli zůstat na hřebenech těchto vln, takže se nepotřebujete bát ničeho co přichází.

Chceme Vás o něco požádat. Ať jste kdekoliv, ať cokoliv přichází, ať se Vám zdají být události jakkoliv rozdvojující, chceme aby jste nám slíbili že budete stále kolem sebe šířit radost, lásku a smích, v každém dni svého života. Nechte čas plynout se slovy : "Halo, poslouchejte, jsme v tom až po uši. Trochu se tomu zasmějeme ne? Zastavíme se a dáme si čaj. Pojďme dát energii frekvenci radosti."

Tato období jsou nejzářivější a nejpovznášenější. Jsou úžasná. Je to proto že si na nic podobného nevzpomínáte. Jsou zde jedinečné zvukové a světelné technologie které dodávají energii novým příležitostem pro práci bez úsilí a vzájemnou spolupráci. Bude se rodit velmi mnoho nových řešení.

Nové civilizace si někdy přejí dosáhnout vyššího stupně technologických dovedností a experimentů. Jsou však úspěšné jenom tehdy, když jsou jejich stvoření ovládána myslí která je spojena s jejich srdci a duchem. Když stvořením, nebo bytostem, společně vládne mysl i srdce, stávají se živou technologií.Různost kterou nyní vytváříme je, že se technologie stane živou. Bude to uvedeno do pohybu ve spolupráci s myslemi těch kteří to vytvořili. Pak se to může objevit jako železné zboží nebo jinak říkáme hardware, ale bude to živé železné zboží. Je to fáze do které jdete. Chápejte, všechno co tvoříte a dáváte tomu život, to děláte svojí myslí. To co děláte svojí myslí a jak to investujete, je klíčem k vašemu přežití a k přežití Země.

     

                               Energetické cvičení.

Uveďte své tělo do klidu. Prociťujte pilíř světla, jeho energii která čistí a upomíná vaše tělo na jeho ideální funkci. Pilíř světla plní vaše tělo, léčí je a uklidňuje, pulzujíce vašimi buňkami a celou vaší podstatou bytí.

Cítíte jak tato energie prochází vaším tělem a odevzdáváte se všemu co je pro Vás užitečné. Uvolněte se , sledujte paprsky světla jak dosahují oblasti vašeho solár plexu, je to místo vaší vůle, pocitů a síly. Představujte si jak odsud něco vyndáváte ven, kousek zlata, diamant, nebo drahokam nepopsatelné ceny. Držíte v ruce předmět bezmezné hodnoty, který byl ve vašem nitru. Žasnete nad vznešenou krásou svého pokladu.

Nyní si představte že jste ve velké skupině lidí z nichž každý drží v ruce nějaký svůj vnitřní drahokam. Před Vámi je stůl pokrytý zeleno-zlatým suknem. Jeden po druhém přistupujete k tomuto stolu a s velkou pečlivostí a úctou pokládáte na sukno svůj poklad. Je to symbol vaší vnitřní hodnoty, kterou jste ochotni odevzdat, aby celé lidstvo mohlo prospívat. Váš dar může být tak velký nebo malý jak si vyberete. Když všichni své dary položíte na sukno, utvořte kolem něj kruh a dívejte se na poklady které Vás representují. Prociťujte v této chvíli svoji přítomnost. Prociťujte jak na Vás působí toto kolektivní odevzdání svých vnitřních pokladů.

Nyní si začněte vybavovat jak chcete aby tento soubor bohatství přispěl Zemi, stejně jako vaší největší touze. Při této představě cítíte jak Vámi proudí pilíř světla. Jaká je vaše představa o tom co je pro Zemi důležité?

Udržujte svoji vizi co nejjasnější. Prociťujte pohyb energie v kruhu vědomí. Ať energie vytváří spirálu, točí se a krouží od jedné osoby ke druhé upomínajíce Vás na to aby jste vložili sami sebe, svoji mysl a své srdce do budoucnosti Země.

PROBUĎTE SE, DRAZÍ PŘÁTELÉ, Z TOHOTO SNU.

 Jako části života jste v této chvíli, kdy je na Vás požadováno, aby jste udělali skok ve své víře, dáváni do rovnováhy.

Vyprávíme Vám příběhy jejichž prostřednictvím se máte vyvíjet. Můžete si vybrat jestli jim budete věřit nebo ne. Avšak, jestli jim věříte, buďte ochotni je nechat být a poznat chvíli kdy již Vám nebudou moci sloužit. Náš celkový přístup a účel proč Vám v tomto bodě povídáme právě toto je ten, abychom Vás překvapili až do průzračnosti a vytvářeli neřešitelné protiklady ve vzorech které Vám diktuje vaše mysl, okupující buňky vaší bytosti.Tím že budete nad našimi slovy uvažovat, změníte se. Budete plněni úžasnou nádherou, stejně jako když Vám váš fyzický svět kdysi nabídl starodávné krásy aby jste je začali prozkoumávat. Vytváříte příležitost k překročení třídimenzionální skutečnosti a ke vstoupení do koridorů času, kde mají světy a reality více druhů a jsou pružnější. Vaším úkolem je aby jste léčili sami sebe a střežili revír v koridorech času. Sdělili jsme Vám mnohé klíče a mnohé zůstalo neoznámeno. Musíte sami sebe přetvořit jako celkovou sumu síly existence, vyváženou ve vašem stále se rozpínajícím teď.

Mluvíme k Vám jako k vyvíjejícím se lidem - jako k poslům světla. V této době jste zatíženi nezbytným nalézáním. Uháníte skrze své vlastní odhalování a skrze hledání sama sebe, aby jste mohli učinit volbu. Když cestujeme do vaší reality, učíme se jak se dívat na proces jímž se prodíráte, učíte a tvoříte život. Můžete si takto uvědomit sami sebe, v tomto časovém momentě, v souhrnném bodě své životní cesty. Kdykoliv dosáhnete tohoto dokonalého momentu který Vás přitahuje do vašeho světa, oznamuje Vám to že končíte.

Všechno co jsme Vám sdělili v průběhu minulých jedenácti kapitol bylo zamýšleno aby Vás nasměrovalo hluboko do vašeho nitra. Prohlédli jste si víry a ideje které vytvořilo vaše já - svým výběrem, zjevnými i skrytými vlivy Země a pomocí nebes. Co to znamená? Nenechávejte si skutečnost pro sebe. Nyní máte vytvořenou příležitost. Končíce by jste měli vzdát dík za to co víte a do čeho jste cestovali. V příběhu dvanácti jste se naučili více o tom kdo jste.

Idea dvanácti je zapuštěna a vložena hluboko ve vaší fyzické bytosti. Dvanáctka je kód, který je používán řadou citových bytostí aby mohly vstoupit do vaší reality. Dnes žijete ve vašem světě v souladu s jistými matematickými dohodami o realitě. Existují řady matematických bází, skrze které mohou být sledována čísla a výklady. Většina z Vás se prostě shodla na jedničce která je nejvíce učena a používána a vy věříte že existuje jen tento jediný matematický základ. Myšlenka dvanácti se nejvíce shoduje stouto nejužívanější matematickou bází a bodem pohledu. Příběh dvanácti je rozsáhlejší nežli tato vaše báze, i když s ní dobře padne dohromady. Skrze tuto strukturu můžete být ovlivňováni a může být stanovena cesta, takže můžete být vedeni aby jste se přiblížili skutečnosti.

Můžete si představit že když procházíte životem a celou existencí, ať cestujete kamkoliv, je v ní stále předepsaná cesta? Řekněme že jedete v automobilu po pozemské dálnici, nikdy se neotočíte nebo nevystoupíte aby jste si razili sami cestu. Můžete vidět co je venku po stranách silnice, ale váš vůz je držen jenom na silnici, takže jste schopni jet jenom tam kde je silnice a nikdy jste nevystoupili aby jste se prošli. Chápejte, vštípení dvanáctky je jako silnice - ať je to dvanáct znaků zvěrokruhu, dvanáct hodin na budíku, dvanáct kapitol v této knize, nebo dvanáct otisků vaší identity jako vláken DNA , nebo energetických center čaker. Všechny tyto věci jsou silnicemi v kosmu, po kterých jako inteligentní bytosti cestujete.

Naším zájmem je aby jste si více uvědomili že jste na dálnici dvanácti energetických forem. Jestli opravdu dokážete pojmout toto veliké mapování dvanáctky, potom možná můžete mít nějakou představu o tom kam Vás kosmické silnice dovedou. Jste sestrojeni aby jste zapadali do dvanácti silnic jako do modelů univerzální myšlenky. Toto je součástí učení které je v průběhu této knihy kódováno. V pochopení dvanácti silnic energie je hluboké tvoření které Vás dovede na oddělená místa v existenci, která Vás sjednotí. Jestli chápete že Vás tyto silnice vedou k velkému posunu vědomí, které nyní akumulujete a prožíváte jako masové vědomí, bude to znamenat že tato realita jak ji běžně znáte, končí. Avšak ukončení jsou konečné momenty kdy se shromažďujete, když jste se předtím zastavili, před novým nevídaným začátkem. Jako části života jste, před tím nežli se na Vás bude požadovat aby jste udělali skok ve své víře, vyvažováni.

Můžete se zeptat sami sebe : "Jaká je pointa toho co vím? Co dobrého mi přináší poznání že jsem členem Rodiny Světla? Že jsem třeba Plejáďan? Že Země je cenná, že já jsem cenný a že když chodím po Zemi a dívám se kolem, mohu nalézt tajemství v jejích neodkrytých krásách, její posvátná místa a symfonie jejích tiše promlouvajících úrodných kruhů? Co potřebuji znát o Lenoších, Bohyni o svém těle? A jak to přijde že mé tělo může s tím vším být v klidu, dovolí aby se mnou ostatní splývali a vykukovali z mých očí? A když ostatní se mnou splývají, vidí stejný svět jako já? Nebo jenom díky tomu že splývají s mou bytostí já vnímám jak se ostatní světy vynořují a že i já sám se vynořuji do těchto ostatních světů? Co je vlastnictví? Co je splývání a vynořování se v posledních letech dvacátého století na Zemi? Co s tím mají společného mé žlázy a co mají společného s mým tělem? A kam mne tím vším vede sex?" Když uvažujete nad těmito body, na oplátku se Vás zeptáme zase my: Jak hluboce budete překvapeni až se naučíte otevírat svá osobní chráněná místa v tajemných zátočinách svého vědomí? Co naleznete až se vyrovnáte s cihlovými zdmi ve vašem nitru a poznáte nejhlubší tajemství sama sebe?

Jestli se chcete naučit měnit energii a být za posuzováním, dostanete se do rovnováhy která Vás posune za tento moment do širšího časového aspektu - do času který je Vámi strukturován jiným způsobem. Vašemu času vládnou čísla. Opět tam naleznete příběh dvanácti zakuklený v čase, definující Vám to kdo jste v kruhu. Takže až ukončíte příběh dvanácti v této knize, uvažujte o novém způsobu kterým se dívejte na čas. Uvědomte si že čas je struktura, skrze kterou používají jiné formy existence matematické dědictví, jako jazyk kterým mohou vyjadřovat geometrii.

Vezměte v úvahu geometrii času, která spojuje cykly o kterých věříte že existují vně Vás - rotace planet a měsíce. Je měsíc computer? Oko na obloze? Matka Bohyně? Je domovem tajemných základen? Čerpací stanicí? Kosmickou knihovnou, skladištěm starodávných poznání? Měsíc je magický tvůrce a cyklický otáčeč, energetizér vašich vlastních vnitřních přílivů a vodních božstev Velké Matky.Co je měsíc ve vztahu ke slunci? Toto musíte na své cestě za sebepoznáním prozkoumat.

Slunce je velký mistr vládce, vládce vašeho slunečního systému - takže kdo jste beze světla? Kdo vlastní světlo? A kdo doopravdy jsou světlo? A kdo jsou okolní energetické formy, vznešené planety o kterých věříte že existují ve vašem slunečním systému, který je rozestřen jako perutě v kosmickém prostoru - šperky stejně krásné jako sama Země? Někteří se mohou ušklíbat myšlence, že každá z těchto forem třpytících se ve vesmíru má inteligenci. Naopak, my kteří často pobýváme na těchto třpytících se skaliscích v prostoru, žasneme nad těmi kdo se uzavírají před úžasnými idejemi které v této době bombardují vaši planetu. Nepodléhejte bláhově těm autoritám které Vás udržují v omezenosti. Buďte povznesení, buďte nad věcí. Nad věcí budete až se rozhodnete si vybrat tu širší verzi skutečnosti. Dostanete ve svém životě všechno, větší úlohu a naleznete sami sebe ve vnitřním jádru své vlastní autority.

Na cestě k tomuto bodu, který je souhrnem toho kdo jste, vědouce všechny tyto věci, přijde chvíle kdy nastane čas sdílet toto poznání s vaší rodinou, společností a kulturou. Mnozí z Vás jsou v této chvíli vyvážováni. Máte povinnost sdělovat to co znáte - neznamená to kázat, nebo rozsévat semena strachu, nebo pěstovat pole za jiné, znamená to vibrovat celistvostí kterou jste. Je potřeba aby jste chápali a přijímali všechny věci které vytváří společnost - život, smrt, zrození, děti a členy veškerého společenství, mladé i staré, nejen ty o kterých předpokládáte že budou produktivní. Bude se dít radikální změna. Mějte soucítění až se věci začnou dít, naučí Vás to s nimi pracovat.

Jako masové vědomí prožíváte na konci Věku Ryb celkovou kolektivní karmu. Karma která je nyní hrána je určována univerzálními zákony příčiny a následku. S rozsáhlým velkodušným gestem je karmou umožňováno všem stvořením existence aby se mohla vrátit ke svému tvůrci. To znamená k Vám. Stojíte tváří v tvář osobnímu návratu toho koho jste stvořili. Nyní je to to nejhlavnější co se máte naučit. Na samém začátku tohoto zápisníku jsme uvedli že jsme zde a prožíváme Zemi, protože je to naše karma. Svým vlastním způsobem jste v tom stejně. Takže je potřeba aby jste se podívali na své životy, postavili se vně sebe a stali se svými pozorovateli, velkými pozorovateli svého cestování skrze dvanáctku. Kdo je to vy, a jak zaměstnáváte své vlastní já když cestujete na palubě tohoto vědomí já - této dvanácticyklové hry života, nebo dvanácti vlivech které stále chodí kolem a kolem a uzavírají kruh stále znova a znova..? Můžete vystoupit z kruhu? Co o tom víte? A co budete dělat s tím co víte?

Existujeme na místě v čase které je za tím kde můžete v tomto okamžiku být, a přesto místo kde existujeme je posazeno ve stejném okamžiku ve kterém jste vy. Začínáte se učit jak jít hlouběji do svého časového okamžiku a jak odhalit že tam je nikdy nekončící, neohraná melodie která Vás láká kupředu. Chceme aby jste pochopili, že to co jste nějakým způsobem nalezli je vždycky právě před Vámi. Nezatěžujte se touto představou. Chápejte, že v hledání zapalujete sami sebe a inspirujete sami sebe svými vlastními představami. Máme v úmyslu Vám nabídnout představu o vašem účelu, aby Vás dále inspiroval jak žít. Nemůžeme vytvářet to jak máte žít. To můžete jenom vy sami.

Použitím síly své kundalini a řízením této síly do stále se rozpínající představy ráje a do vibrace extáze jste vedeni kupředu, pohybujíce se z jednoho okamžiku do druhého. Ráj existuje. Opravdu je to tak. Všichni ho hledáte a víceméně jej naleznete. Poznáte jej jako okamžik blaha. Není to nějaké místo kde budete dlít navěky a nudit se, je to okamžik blaha. Často jej hledáte před sebou, stále doufajíce že přijde. Když jste zcela v přítomném okamžiku, můžete si uvědomit že jste v okamžiku blaha. Nebo se můžete ohlédnout zpět a odrážet k sobě mnoho blažených okamžiků. Můžete ve frekvenci blaha prodlévat, vědouce že s každým okamžikem znova tvoříte tento stále se rozpínající, spontánní, synchronní moment, který se stále vrací aby se pohyboval dále.

Když dosáhnete bodu semknutosti a ukončení ve dvanácti sektorech, ocitáte se vskutku na místě karmy. Je to nahromadění lekcí, kdy součet toho co jste uvedli do pohybu se Vám vrací jako ukončení cyklu. Je několik způsobů jak dosáhnout této realizace. Můžete cítit že jste tím polapeni nebo zotročeni a vytvářet pocity trpění : " Já nemám sílu. Nemůžu s tím nic dělat. Jsem v pasti. Nemám nejmenší ponětí jak se mi to mohlo stát." Jestli je váš postoj takovýto, můžete věřit že se Vám to stane znovu. Nebo můžete použít souhrn cesty dvanácti a říci : " Co jsem se naučil na této cestě dvanácti? Mám za všechno ve svém životě sám zodpovědnost, takže všechno byl můj vlastní plán a má vlastní tvorba. Podíváme se proč jsem si na cestě tímto životem vybral jisté věci, dokonce i když si toho nejsem vědom. Slouží mi tím, že mi ukazují jak mé myšlenky tvoří mou realitu a nyní chápu jak mi cesta dvanácti posloužila. Z toho co jsem zjistil nejsem smutný ani zaskočený. Mohu se nyní osvobodit."

Všichni v tomto konkrétním hledisku kličkujete, prožívajíce zakončování Věku Ryb, stanoveného jako událost v kosmickém kalendáři. V blízké budoucnosti zmizí základ. Jste v bodě ukončení, zpracovávání a uvědomování si kliček skrze které cestujete, jako vzorů a představ, které spojují všechny aspekty bytí. Někteří z Vás kteří prošli smyčkami vnějšího systému nyní chápou smyčky ve svých vlastních systémech, hluboko uvnitř vašich těl. Někteří z Vás zjišťujete že jste jako vězni polapení ve svých vlastních Eiffelovkách. Vyřešte svoji samovazbu. Až půjdete dnes večer spát představujte si jak na zdech věží ve kterých jste lapeni visí klíče. Když si sami sebe představujete jako vězně, ať už si vyberete jakkoliv izolované části své skutečnosti, můžete si představovat že jsou tam klíče aby jste mohli odejít a dokonce i nová výbava šatů na cestu. Buďte nad věcí a vězte že můžete vždycky znova vyřešit i to co se jeví jako karmická zátěž.

Jestli Vás v této době karma ždímá, je to proto, že se potřebujete osvobodit z vězení, která jste si vytvořili svou vlastní potřebou se trestat, nebo se stydět či obviňovat. V úžasném okamžiku kdy necháte všechno jít, budete vyváženi. Představte si že jste poslové světla cítíce v sobě prostor a vibrování, vědouce že vaše myšlenky plánují energii která Vámi pohybuje. Očekávají Vás nové hranice a nový pohled na svět, jestliže si jej tak budete představovat a vizualizovat. Musíte si představovat že okamžik blaha nemůže existovat bez Vás.

Iniciace je zkouška, skrze kterou se učíte věřit, nechat věci jít a měnit se. Když jste velmi mladí a máte malé nožky, učíte se řídit tříkolku. Když na ní dokážete sedět bez cizí pomoci, jste hrdí. A když začnete s těmito malými nožkami pohybovat, aby mohly chodit a učíte se jak na nich stát, dovršil jste celých tří, čtyř nebo pěti let. Pak nastává iniciace. Vaše nohy trochu vyrostly a už se ke trojkolce nehodíte. Dnešní svět je plný těch, kteří jsou v pozici své autority na tříkolce. Nikdy se nepohnuli dál za okamžik momentálního poznání. Ženou se realitou a jejich dlouhé nohy se hodí jenom do toho jednoho okamžiku. Iniciace je to, když dovolíte sami sobě vejít do stále se rozpínajícího okamžiku - sednout si na větší kolo a pohybovat tělem tak jak to ten nový dopravní prostředek potřebuje. Pochopte, že vaše tělo roste více nežli fyzicky. Roste mentálně, duchovně a emocionálně do multidimenzionální existence. Klíčem je abyste procesům růstu a změny věřili, že existují ve všech dimenzích reality, se všemi verzemi sama sebe. Krize, kterým čelíte jsou následkem toho, že vaši světoví vůdcové a autority jsou stále ještě na tříkolkách, objíždějíce domovní bloky jsou ztraceni v osidlech svých anachronistických vír.

Iniciace je to, že se dostanete do styku s něčím rozsáhlým a neznámým a stanete se v tom mistry. Nahromaďováním všeho co se na stupních průchodu dvanáctkou naučíte, Vás často přivádí na místo krizí. Protože jste tvrdohlavé bytosti. Protože rádi říkáte : " Rozpínám se. Jsem nad věcí. Jsem otevřený. Vytvářím ve svém těle prostor. Jsem připraven na změnu." A potom přijdou zvraty : " Takhle ne, duchu. Ach ne. Tady ne, duchu. Já se neměním. Jsem pořád stejný." Nevytváříte prostor pro energii která Vámi prochází a ucpáváte své vlastní řešeto. Pak se objeví velká zpětná rána.

Jestli jste někdy viděli prolomenou hráz, víte že nadělá hodně svinstva. Brzy to uvidíte. Některé hráze ve vašem světě se prolomí, protože, jako lidé, máte přehrazené vědomí. Nežli by jste prošli iniciací, zůstáváte na svých tříkolkách. Bojíte se posadit na bicykly protože jsou vysoké a padají. Nechte to být. Uvědomte si že, ve Vás existuje velká láska k tomu kdo jste. Realita je plánována Vámi a vy ji můžete plánovat tak aby jste si prospívali. Síla existence se pohybuje vaším směrem, když ji zavoláte. Takže tvořte velkou, nádhernou symfonii toho jak chcete aby svět vypadal. Nemáte žádné omezení a to je to, co Vás iniciace učí. Můžete slézt z tříkolek a nasednout na větší kola, jet s nimi dál a vidět jiný svět. Nyní jako kolektiv rostete aby jste řídili něco většího, vozidlo které si právě začínáte představovat. Ciťte s těmi kteří se bojí slézt z tříkolek svého života. Ciťte s nimi, otevřete jim svá srdce a pozvěte je dál. Ukažte jim cestu, ti z Vás kteří mají odvahu být poslové světla, protože vy cestujete na neviditelných vozidlech.

Nelpěte na tom co Vám sdělujeme. Necitujte nové bible pravdy, které by jste si vytvořili z našich příběhů. Jsme zde proto abychom Vás bavili a jak již jsme řekli, vytvářeli pro Vás nové představy, abychom Vám přistavili žebřík k výhledu na to co je jinde. Vesmír je gigantický, takže neomezujte sami sebe a nežeňte všechno skrze jeden recept na pečení koláče. Je mnoho způsobů jak se dívat na život.

Vtělíte-li se do dvanáctky, dá Vám to celkovou sumu Vás samotných. Přijměte to a uvědomte si, že s ukončením dvanáctky začíná celá nová cesta. Je to tento okamžik, kvůli kterému jste nyní vyvažováni. Radujte se z každého okamžiku jako z okamžiku blaženosti. Udržujte se ve stále se rozpínající možnosti, že se bohyně a bohové a všechny verze Vás samých pohybují vaší cestou. Přijměte plášť svého vlastního stvoření.

Celkový souhrn dvanáctky se rovněž vztahuje k myšlence dvanácti knihoven. V tomto časovém okamžiku to nemůžete pojmout. Ačkoliv, když Vám nabízíme představu a myšlenku, někteří z Vás začnou tvořit tyto knihovny ve svých vlastních uměleckých formách, nejprve ve své představivosti a potom skrze různé prostředky na vaší planetě. Vždyť uvádění těchto představ do formy je vaše svobodná volba. Chceme aby jste udržovali představu, že dvanáct unikátních center, včetně Země, se oživuje. Tento dokonalý okamžik, který se vydává do všech směrů když s láskou přijímáte své teď a zkoumáte je a máte odvahu slézat nové vrcholky existence - trvajíce na tom že je tam toho více - se rovněž odráží do všech aspektů dvanáctky.

Když je těchto dvanáct center poznání zase jednou propojených jako energetická laserová síť světla, objeví se nová mandala - nová vesmírná dálnice na které najdete sami sebe. Příběh dvanácti zapadá do kruhu a jak se realita roztahuje aby naplnila více okamžiků, zapadá to také do spirály. Když končíte cyklus dvanáctky, vytvoří to větší sféru nebo kruh vědomí, do kterého se vyvíjíte. Jestli máte potíže s představou že jste neomezení, svažte se s kruhem. Rozdělte tento kruh na dvanáct dílů, ať jej nazýváte zvěrokruhem, kalendářem nebo hodinami. Shledáte že se na to díváte s hlediska geometrie, protože jste s ní spokojeni. Můžete se hýbat bez tohoto hlediska, avšak v tomto stavu vašeho vývoje je to to, na čem se učíte o svých cyklech a tak Vás učíme v této oblasti. Celá geometrie je zahrnuta v kruhu a kruh je klíčem ke spirále. Dobytí tohoto okamžiku pomůže spirále aby pochopila sama sebe.

Chceme Vám připomenout že jste ve dvou světech. Dokonce i když řídíte svoje auto, jste v koupelně, spíte, jíte a děláte věci které dělají všichni lidé, neprodléváte ve stejném světě. Sídlíte ve světě poznání a získali jste přístup ke směrnicím jak oba tyto světy přemostit.

Také chceme aby jste si vzpomněli že máte energetizovat myšlenku bezpečného světa. Bude se toho hodně dít, co bude přinášet změny skrze hřmotné, šokující a překvapující události, začnou se dít věci které byly profesionálně předvídány. Bylo by od Vás moudré aby jste hledali moudrost starších, prostých lidí ve všech kulturách a naslouchali jejich učení. Oni vyprávějíz těchto dob a jejich učitelé jsou našimi učiteli. Oni rozumějí řeči Země.

Jsme přátelé z mnoha a mnoha stvoření v existenci, připomínající Vám že se Mistři Hry dobře baví splétáním a dirigováním realit, které tvoří z velké dálky a přebývají v nich. Probuďte se z tohoto snu, drazí přátelé a uvědomte si že je vaší povinností a odpovědností, pokud jste lidskými bytostmi, stavět na tom co nyní znáte, představovat si a vizualizovat bezpečný svět. Bude to jako vaše osvědčení a vaše vlastní prožitky se k Vám budou odrážet.

Smekáme před Vámi že máte odvahu rozžehnout plamen boje jako jiskru života v jádru vaší bytosti a překonáváte hranice k blaženému životu, kde rozkvétá smysl a účel. Dívejte se jak plamen roste a dovolte mu aby sloužil jako palivo pro bezpečné a jedinečné dobrodružství na cestě do velkých prostorů prožívání.

                       Energetické cvičení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představte si sami sebe jak stojíte pod širou oblohou. Vzduch je čerstvý, vane lehký vítr a země pod vašimi chodidly se zdá být pevná a solidní. Zhluboka se nadechněte a řekněte si : " Jsem živý." Zaměřte se na svojí životní sílu a přeneste se do okamžiku své vize, tak jako se malíř vžívá do svého obrazu který je nejprve namalován v jeho nitru.

Vymalujte si ve své představě kruh z dvanácti kamenných megalitů a na pár okamžiků se otevřete vibracím těchto dvanácti skvělých kamenů, které stojí a jsou uctívány pod baldachýnem času. Jste odevzdáni svému vědomí a cítíte jak kameny mluví, vedeny tímto vědomím. Kameny jsou živé a vědomé si velkých epoch existence, epoch které jsou uzavřeny v Zemi jako její kostra. Přistupte k jednomu kameni, položte ruce na jeho povrch a svými buňkami naslouchejte jak skrze kámen tančí ven zlaté spirály do vašeho teď. Jděte od jednoho obra ke druhému, prožívejte dvanáctku a vnímejte úkol a momentální energii, kterou každý megalit v sobě uchovává. Vezměte tuto energii a přeneste ji do sebe tak, aby se kostra vaší bytosti naplnila zlatými spirálami.

Nyní se postavte do středu tohoto kamenného kruhu a zasaďte do něj semeno, které v sobě nese skvělou a zářivou verzi Země ve které je svými lidmi ctěna a ověnčována. Použijte svého vědění o světle a svou vůli a vytvořte k aktivaci tohoto seménka živou záři. Vidíte jak se střed kruhu rozšiřuje, semeno roste jako zlaté spirály a vytáčí se do všech směrů, procházejíce cestami dvanáctky a osévajíce novou Zemi.

Nyní se ozývá hlas, příjemný svým tonem i formou, který říká : " Jsme s Vámi na zlatých spirálách času, kroužíme epochami existence, voláme sami k sobě. Buďte povznesení. AŤ se obnoví vaše cestování. Buďte sami sebou."

.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Děkuji

Julie,20. 6. 2008 12:20

Děkuji ze srdce všem, jejichž úsilím se za moje brýle dostal tento text. Jsem přesvědčena, že je třeba se k některým úsekům vrátit. Prozatím přeju nám všem, kteří jsme na tuto cestu vykročili, spoustu síly, lásky, víry a naděje :-)