Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duša a Boh

28. 3. 2010


Boh je večná nemenná láska,
zároveň i tvorca večne meniaceho sveta.
Duša je večná nemenná láska,
je i tvorcom večne sa vyvíjajúceho svojho sveta.
Duša v nemennom stave je taká istá ako nemenná láska Boha,
dospejme k Vedomiu Lásky Duše, ochutnáme lásku Boha,
podstata človeka a sveta je večná Láska Boha.

Boh v sebe obsahuje stály základ a stálu činnosť,
vedomie človeka obsahuje stálu lásku a stálu činnosť.
Podstata Boha a Duše nie je rozdielna,
Duša človeka pochádza z Večnosti Podstaty Boha.

Boh vytvára, udržuje a riadi vesmír a svet,
Duša umožnená Bohom tvorí, umožňuje si svoj svet,
jej prejavy a stavy podliehajú zákonitosťami,
ktorými žije Bohom vytváraný svet,
vidí Boha skrz Duše, svoj i jeho veľkolepý svet.

Boh si všetko neustále vytvára,
v ňom to ožíva, existuje a mizne,
večne z nadčasového stavu pozoruje,
svoju nezničiteľnú tvár si trvalo zachováva,
zo seba nemenného večného nič nestráca,
nikdy nepodlieha časovej zmene,
nie je vo svojom vytvorenom priestore,
aj keď všetko to v ňom prestupuje.

Duša človeka svoju individualitu vytvára,
telo, zmysli, pocity, myšlienky používa,
vznik, žitie a zánik im v sebe dáva,
vo svojej činnosti a tele nie je uzavretá,
jej večná láska nimi nie je dotknutá a zastretá,
stále si svoju nemennú Božkosť zachováva,
tá nikdy nemizne, nehynie a nestráca.

Boh sa v svojich výtvorov zabáva,
raduje sa z toho čo vytvára,
Duša človeka v svojich výtvoroch sa zabáva,
raduje sa z toho, čo vytvára.

U Boha nachádzame silu prejavenú a neprejavenú,
silu vesmíru prejavenú, hynúcu a večne obnovujúcu,
sila lásky neprejavenú a nehynúcu, stále vyžarujúcu,
obe sú trvalo prítomné nielen v Bohu ale aj v človeku.

Človek úsilím dospel k Božskému v sebe,
stále usiluje tvoriť a rásť individualitu v sebe,
Boh je večne, trvalo stále v sebe,
človek nemôže vytvoriť Boha v sebe.

Neoddelené Vedomie od Duši seba,
svoju činnosť i svet zažíva,
tá je prejavom seba Svetla,
vesmírnemu zákonu podlieha,
večné svetlo zmenám a zániku nepodlieha.

Pozornosť k svetle večnej Duši,
zahrňuje pozornosť k činnostiam Duši,
všetky prejavy sú činnosťami Duši,
preto sa nič nepotlačuje a neničí,
stále sú to Božskou Dušou vytvárané činy,
telo, zmysel, pocit, myslenie, aktivity,
sú to stále Dušou vyvíjajúce večné sily.

Duša je si vedomá týchto síl, zároveň aj seba,
neprechádza zmenou, nie je k nim pripútaná,
jej činnosť neustále v podmienenom čase prebieha,
vôbec seba, nemennosti lásky sa činnosť nedotýka.

Duša zahŕňa oba večné stavy,
stále radosťou a svetlom lásky žiari,
individualitu buduje a prejavuje,
spánok, snenie, bdenie, umožňuje,
všetko nepretržite prebieha v nej,
nekonečne je rozvíjaná osobnosť v nej,
stála Božská nemennosť večne je v nej.

Vedomie uvedomuje si svoju podstatu v sebe,
zároveň prežíva svoju činnosť v sebe,
tá vzniká a zaniká, je to rast a hra,
ale to, čo sa tvorí a mizne zo seba,
nemôže spoznať, svoju večnosť seba.

Vedomie si uvedomuje Dušu, seba i činnosť zo seba,
činnosť a rast osobnosti sa večne vyvíja,
po zániku tela, vedomie sa nerozplýva,
prechádza stavmi, nemôže to vidieť malé ja.

Všetky činnosti Duše zo všetkých úrovní,
sú Božskými prejavmi stále vyvíjajúcej osobnosti,
zvyšujeme silu a schopnosť byť vo svetle poznaní,
na prejavy budeme stále nazerať z Duševnej úrovni.

Vedomie nemá len svoju láskyplnú nemennú cnosť,
telo, myseľ, nekonečný rast to je jej kreatívna schopnosť,
inteligentná je tá Večná Absolútna Božská Skutočnosť.

Potrebujeme toto uvedomenie Božskej Duše v nás,
doba hľadania je daná našim správnym úsilím v nás.

Zdroj: http://gnosis9.net

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář