Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archanděl Zadkiel – Síla slova

12. 4. 2013

Láska, Mír, Transformace a Pravda jsou vibrace, které vám přináším prostřednictvím své andělské přítomnosti, aby obklopily celé vaše bytí. Jsem zde s vámi v tomto okamžiku, abych s vámi sdílel andělské vibrace transformace ze sedmého světelného paprsku a zakotvil tyto vysoké vibrace jako semena vědomí do vaší mysli a pochopení. Chci vás podpořit, abyste se plněji soustředili na váš jazyk a slova, která vysíláte ze svého bytí do své reality.

 

Já jsem Archanděl přinášející andělské vibrace nezištnosti a bezpodmínečné lásky, jsem také ztělesnění sedmého paprsku světla pod dohledem Lady Portie. Sedmý paprsek světla fialové barvy pomáhá a podporuje proces vzestupu na Zemi i celého lidstva. Sedmý paprsek světla v sobě nese vibrace, které pomáhají a podporují novou éru, která se probouzí na Zemi. Osvícení, transformace, magie a probuzení jsou jen některé z vlastností představovaných sedmým paprskem světla. Spolu s předáváním energie sedmého paprsku světla do vašeho bytí, abych podpořil všechny procesy duchovní transformace a probuzení, chci zároveň podpořit i nové možnosti úsvitu, abych urychlil vaši cestu vpřed při prožívání hlubšího spojení s vámi a Stvořitelem. Prosím, dovolte sami sobě otevřít se fialovému světlu spolu s tím, jak hlouběji vdechujete jeho esenci do svého bytí tak, aby vás toto světlo mohlo podpořit tím nejvhodnější způsobem. Až fialové světlo splyne hlouběji s vaším bytím, chci se s vámi podělit o své vědomí.

Je mou snahou zaměřit vaši pozornost na slova, která denně používáte. Slova, která si říkáte ve své mysli, nahlas nebo si je zpíváte, nesou v sobě vibrace, které pulsují jako vlna skrze vaše fyzické tělo a všechna energetická těla. Tato slova, jsou-li vyslovena, mají mocný vliv na vaše bytí. Vaše tělo a energetická těla neustále vibrují spolu s tím, jak světlo vstupuje do vašeho bytí, vibrace vašeho těla a energetických těl se zrychlují a stávají se čistějšími vibracemi více spojenými se Stvořitelem. Jestliže potom ve své mysli nebo nahlas vytváříte negativní slova, může to vést ke snížení vašich energetických vibrací. Jako pracovníci světla byste se měli vždy soustředit na léčení sebe sama, zakotvování více světla a přivolávání božské pomoci, aby to sloužilo vašemu vzestupu. Ale jestliže potom vytváříte slova s nízkými vibracemi, povzbuzujete tím nestabilní energetické vibrace, které nebudou podporovat váš duchovní růst. Vaše slova mají mocný vliv na vaše bytí, protože tento aspekt vašeho bytí je spojen s vaší schopností tvořit a spoluvytvářet společně se Stvořitelem. Vaše slova mají schopnost přetvářet vaši realitu a dokonce i vaše fyzické tělo.

Abyste dosáhli bezpečných a stabilních povznášejících vibrací, je třeba sledovat slova, která denně používáte k hlasitému vyjadřování a ve své mysli, a to nejen pouze slova, ale i tón a způsob, jakým je předáváte ostatním. Je načase, jak věřím, očistit své myšlenky a slovník, abyste mohli vnést větší objem světla a lásky do svého bytí skrze proces myšlení a mluvení. Je důležité, aby každý projev každé formy z vašeho bytí byl hluboce milující směrem k sobě i k ostatním. Dovolte sami sobě myslet ve vzorcích lásky a hovořit nejen s nesmírnou láskou proudící z vašeho srdce, ale aby každé slovo, pečlivě vámi zvolené, bylo také nejvyšší vibrací lásky.

Možná se ptáte, jak poznat, zda slovo má v sobě negativní nebo pozitivní milující vibrace. Po pravdě řečeno, všechna slova a výrazy v sobě nesou vibraci Stvořitele a jsou proto milující vibrací, ale v průběhu času lidstvo kladlo důraz na interpretaci slov buď jako negativní nebo pozitivní, a tím vytvářelo pro každé slovo vibrační úhel pohledu. I když by toto hledisko, vytvářené po celé generace, mohlo být vyléčeno a vyčištěno, je mnohem snazší zaměřit se na svůj vlastní duchovní růst a zajistit, aby negativní slova a vibrace byly eliminovány z vašeho bytí. Zapamatujte si, že myšlenka, která je byť i pouhou vteřinu ve vaší mysli, může přetrvat ve vašem aurickém poli navždy, pokud není vyčištěna nebo uvolněna. Když dovolíte sami sobě otevřít svou srdeční čakru, představujíce si, že vdechujete a vydechujete skrze svou srdeční čakru, zatímco dovolujete slovům s milujícími nebo neutrálními vibracemi, aby se projevily ve vaší mysli a prostřednictvím vašeho hlasu, potom budete vždy udržovat a rozvíjet své energetické vibrace.

Když mluvím o negativních slovech, mám na mysli slova, která v sobě nesou negativní, hodnotící, bázlivé nebo destruktivní zabarvení. Taková slova a dokonce i posuzování sebe sama a ostatních, může být běžným a můžeme se na ně dívat jako na určitý způsob vyjádření, ale po pravdě řečeno, je možné vyjádřit vše, co chcete s vibracemi lásky a pravdy. Čím více bude láska vyjádřena myslí a hlasem při komunikaci, potom si lidstvo všimne projevu většího množství lásky na Zemi. Aby se dosáhlo lásky v mysli a skrze hlas, je jednoduše třeba nejprve sledovat své myšlenky, vibrace a povahu toho, co vytváříte, co si nesete ve své mysli a vyjadřujete svým hlasem. Potom dovolte sami sobě bezpodmínečně se milovat, oprostit se od jakéhokoliv posuzování; Porozumějte nebo si uvědomte, jak můžete změnit svůj slovník, jazyk nebo zabarvení hlasu, abyste obdrželi vyšší a rychlejší vibrace. Je důležité neomezovat svůj projev, i když se může zdát, že byste s tím měli začít jako s první věcí, ale vy nastoupíte nádhernou a novou cestu sebevyjádření a přitom budete také léčit staré negativní návyky mentálního posuzování či zneužívání sebe sama nebo ostatních.

Spolu se soustředěním na vaše slova, která v sobě nesou sílu vašich vibrací, fyzického bytí a reality, vás chci zavést do jedné komnaty na vnitřních pláních v ašrámu sedmého paprsku, který má v sobě sílu zmnožování. Je to Komnata Sedmého Paprsku Zmnožování. Mnozí Nanebevzatí Mistři a světelné bytosti navštěvují tuto komnatu, aby dosáhli zmnožení svých energií, léčení a čehokoliv na co se v té době soustřeďují. Chci vás povzbudit, abyste během meditace navštívili tuto Komnatu Zmnožování. Radím vám, abyste pronášeli slova s milujícími vibracemi, ať už se jedná o jednotlivá slova nebo o celé věty, zatímco jste v této komnatě, za účelem zmnožení vibraci slov, abyste mohli opravdu cítit, vidět a uvědomit si jak reálně ovlivňují vaše bytí.

Nejen že zažijete vibrace slov, ale také zvýšíte svou energetickou vibraci a zaznamenáte vibraci slov mnohem silněji ve svém bytí a realitě. Je to nádherná zkušenost rozšířit porozumění vibracím slov, ale může to být i nástroj, který umožní a pomůže vám ve zmnožení energií ve vašem bytí, aby se pomohlo projevení. Například, jestliže máte něco, co si přejete manifestovat ve svém bytí nebo realitě, můžete navštívit tuto komnatu a říkat v duchu nebo nahlas, že už máte, co jste si přáli realizovat, a přitom se soustředili na klíčová slova, která označují kvalitu, kterou chcete ztělesňovat, abyste mohli realizovat své přání. To potom obohatí sílu vašeho projevu a dovolí vám zažít a zakotvit všechno, co jste chtěli promítnout do svého fyzického těla tak, abyste se stali tou vibrací a tím ji promítli do své reality, abyste ji mohli plně prožívat.
Klidně seďte, soustřeďte se na svůj dech a vstupte do hluboké meditace.

Řekněte nahlas nebo v duchu, “prosím milující vibrace, podporu a přítomnost Archanděla Zadkiela a Lady Portie, aby přistoupili k mému bytí, podělili se a zakotvili svou lásku, andělský a sedmý paprsek do mého bytí.“

Představujte si, prociťujte nebo vezměte na vědomí naše světlo, které vás obklopuje, a přitom zhluboka dýchejte.
Řekněte nahlas nebo v duchu, “prosím Archanděla Zadkiela a Lady Portii, aby mě přenesli do Komnaty Zmnožení v Ašrámu Sedmého Paprsku, děkuji vám.”

Představujte si, berte na vědomí nebo prociťujte vaši přítomnost v této komnatě. Je důležité, abyste dýchali energie této komnaty a uvědomovali si, že každý aspekt vašeho bytí včetně vašich myšlenek bude zmnožen.
S pozorností upřenou na své myšlenky vyjadřujte jasná, přesná slova s vysokými vibracemi nebo věty, které v sobě nesou podstatu toho, co chcete vyjádřit.

(Pro svou první návštěvu můžete shledat užitečným zapsat si některá slova, která chcete použít v komnatě nebo si zvolit jedno slovo, na které se soustředíte po celou dobu v komnatě)

Jednoduše se soustřeďte na dech při energii zmnožování, abyste naplnili celé své bytí a přitom sledujte vliv vašich slov na vaše energetické vibrace, na vaše fyzické a energetická těla.

Toto je nádherné místo k experimentování a sledování vlivu různých slov na vaše energetické vibrace.
Až budete chtít opustit komnatu, jen požádejte Lady Portii a mě, abychom vás přenesli zpátky do vaší fyzické reality.
Dovolte svým slovům, aby se stala silou při vašem procesu vzestupu.

S andělskou Láskou,
Archanděl Zadkiel

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář