Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie bojových mistrů

1. 1. 2009

Jelikož jsem sama bojovníkem, musím vám sem dát jeden strašně zajímavý článek o léčivých účincích bojových umění. Sama z vlastní zkušenosti vím, že je na 100% pravdivý. První bojová umění vlastně vznikla proto, aby se lidé vakonávající sedavé a monotonní povolání mohli udržet v dostatečném zdraví (např. chrámoví písaři). I dnes na východě lidé cvičí ne proto, aby se s někým rvali, jak nám to ukazují v televizi, ale proto aby si udrželi vlastní tělesnou kondici.Takže tady to je:

               BOJOVÁ   UMĚNÍ   A   LÉČITELSTVÍ 

 Ve steré Číně a dalších oblastech jihovýchodní Asie bylo častým jevem, že mistři bojového umění byli zároveň lékaři a léčiteli vzdělaní v medicínckých oborech, které se dnes označují jako orientální medicína, nebo také tradiční čínská medicína. Mnozí z mistrů bojového umění, i když nebyli přímo lékaři či léčiteli, měli veliké znalosti o lidském těle a uměli napravovat lecjakou zlomeninu, či jiná poranění a věděli jak na lecjaké neduhy. Samozřejmě že spojitost medicínckých znalostí a bojového umění není žádnou nutností a existovala řada vynikajících bojovníků, kteří žádné medicíncké znalosti neměli, přesto tu určitá návaznost mezi bojovým uměním a medicínckými znalostmi je. Pokusíme-li se vystopovat původ této vazby, nalezneme celou řadu důvodů pro které šla leckdy výuka bojového umění a léčitelství ruku v ruce. Hlavní vazby mezi bojovým uměním a medicínou jsou tyto:

1.      Trénink bojového umění je tréninkem lidského těla. Znalost určitých anatomických a fyziologických zákonitostí o tom jak lidské tělo pracuje při zátěži, jakou trénink bojových umění je, umožňuje tento trénink provádět maximálně efektivně. Tato spojitost mezi biomedicínckými  obory a tréninkem bojových umění, se netýká pouze bojového umění, ale tréninku jekéhokoli tělesného cvičení či sportu. Proto také alespoň základní znalosti z biomedicínckých oborů dnes patří do vzdělání sportovních trenérů a instruktorů, tedy i instruktorů bojového umění a bojových sportů.

2.      Znalost bojového umění primárně sloužila k boji s protivníkem, tedy k dovednosti učinit protivníka neschopným boje, jinými slovy k tomu, jak jej poškodit takovým způsobem, aby již nemohl v boji pokračovat. Určitá znalost stavby a funkce lidského těla, napomáhala adeptovy bojových umění znát slabá a snadno zranitelná místa na lidském těle a na takováto slabá místa potom při boji zaútočit.

3.      Bojovník v bojích a válkách, často utrpěl rozličná zranění a poškození. V déle trvajících bitvách též musel bojovník čelit vyčerpání a často též zhoršeným hygienickým podmínkám což byla živná půda pro rozličné infekce a další nemoci. V takovýchto podmínkách často nebyl dostupný žádný lékař a proto byli bojovníci nezřídka nuceni léčit si své zranění z bojů a další nemoci vlastními silami. Právě toto je možná ze všech důvodů nejvýznamnějším důvodem vazby mezi bojovým uměním a medicínou.

4.      Vhodně zvolené tělesné cvičení otužuje, posiluje a dále rozvíjí lidské tělo, čímž působí proti řadě nemocí a oslabení. Toho se v dnešní době využívá od nejrůznějších kondičních fitnes cvičení, až po léčebnou tělesnou výchovu. Takovýmto tělesným cvičením s pozitivními zdravotními účinky, může být i trénink bojových umění. Tento zdravotní účinek je obzvláště významný u tak zvaných vnitřních stylů bojového umění, ve kterých je silně kultivována a rozvíjena tak zvaná vnitřní energie, čínsky nazývaná čchi, japonsky ki. Tento zdravotní účinek je například u tchaj ti čchuan, dnes nejznámějšího bojového umění z rodiny vnitřních stylů, natolik silný, že je dnes tchaj ti čchuan řadou lidí považováno za zdravotní cvičení, přesto že jeho původ je v bojovém umění. Využívání tréninku bojového umění ke zdravotním účelům, bylo pravděpodobně používáno již v dřívějších dobách. Stačí si jen připomenout legendu, podle které Bodhidharma zavedl trénink bojových umění v Shaolinském klášteře za účelem ozdravění a posílení tamějších mnichů. Tato vazba mezi bojovým uměním a medicínou rovněž hraje významnou úlohu.

Obrazek

 

 Jak bylo ukázáno, existuje celá řada spojitostí mezi výukou bojových umění a medicínskými znalostmi.

zdroj:www.estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář