Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kiesha Crowther: Poselství pro Kmen mnoha barev

25. 4. 2012

Milí přátelé,

záměrem knihy Poselství  pro Kmen mnoha barev od Malé Babičky (Kiesha Crowther) je vzkřísit v nás hluboce uloženou vzpomínku na to, kdo skutečně jsme – jsme božskou bytostí, která může změnit svou současnou realitu a tím i budoucnost  a to nejen svoji, ale celé planety. Podstatou poselství Malé Babičky je, že se můžeme stát Láskou, v Lásce žít a takto vyléčit sebe, druhé i Matku Zemi.

Lidská společnost stojí na prahu nesmírné duchovní transformace, kterou pro tuto dobu předpověděly téměř všechny pradávné a domorodé kmeny. Tato dlouho očekávaná a mimořádná kniha – napsaná jedním z nejinspirativnějších ženských hlasů, volajících po změně na této planetě – vám otevře srdce a zrak a povede vás k odhalení dávných mystérií naší existence. Skrze sdílení zážitků z vlastního života a pradávných poselství, předává Malá Babička nauku a ukazuje vize, které jsou jí zprostředkovávány duchovními průvodci stejně jako Matkou Zemí. Zároveň odhaluje pravdu o tom, že klíč k poznání, jak postoupit do vyšších světů společně s Matkou Zemí, se ukrývá v našich srdcích spolu s rozpomenutím, kým doopravdy jsme. Na stránkách knihy najdete jednoduché, ale velmi mocné návody na vlastní duchovní posun, stejně jako vize hlubokých změn, které budou přicházet a dotknou se celé planety Země a jejich obyvatel v následujících letech.
Jakmile si vzpomeneme na to, co jsme kdysi dávno jako lidské bytosti již znali, a jakmile se vrátíme do svých srdcí, bude možné změnit budoucnost a posunout se do reality mnohem
krásnější, než bychom si kdy dovedli představit.

Ukázka z knihy:

Jste velkým Já Jsem

Poté, co jsem se stala Malou Babičkou, prošla jsem několika zvláštními lekcemi o tom, co musíme pochopit a na co si vzpomenout, abychom naplno začali využívat potenciál nás, lidských bytoatí na planetě Zemi. Jedno z prvních poučení, kterého se mi dostalo, se týkalo pochopení podstaty Vyššího Já. Označení, které pro ně Duch použil, bylo pro mě nové. Bla jsem vyzvána: “Vzpomeň si, že jsi velké Já Jsem.” Pro sdělení myšlenky o Vyšším Já a jeho propojení s Univerzem, s božským zdrojem, můžete použít různé jazyky, ale toto jsou slova Ducha, která adresoval přímo mně. Jinak řečeno, jsme jiskrami božského Světla a Lásky, která nás vytváří. Bylo mi ukázáno, že každá lidská bytost je skutečnou božskou jiskrou a že jsme bohům a bohyním mnohem podobnější, než si myslíme. Máme mnohem větší tvůrčí a duchovní potenciál, než si uvědomujeme. Kdybychom věděli, jak se máme dostat ke svému Vyššímu Já a neomezené moudrosti, která je v něm obsažena, dokázali bychom zázraky a zcela bychom změnili způsob, jakým zažíváme realitu na Zemi.

Nejvíce nás omezuje naše mylná představa, že máme vady, jsme hříšní a nedokonalí. Jte dokonalí takoví, jací jste. Vaše Vyšší Já je božské a to, jak zažíváte sebe sama, je pouhou malou jiskrou božství, kterým ve skutečnosti jste. Božská jiskra, kterou jste, přišla na zem, aby se naučila určité věci a zažila konkrétní zkušenosti. Cesta, po které jdete, je přesně to, co jste se potřebovali a chtěli naučit. Neexistují chyby. Vaše Vyšší Já vás miluje, řídí vás a vede tam, kam musíte jít. Každý z nás žije na jiné úrovni nebo v jiném spektru lidských zkušeností a není to proto, že bychom byli na vyšší nebo nižší úrovni, příčina tkví v účelu, s jakým jsme sem přišli. Vyzařujeme určité vibrace a rozměry bytí. Nemá smysl soudit sebe nebo souseda, protože všichni jdeme svou vlastní cestou. Stezka, po které kráčíme, je pro nás ta pravá; vybrali jsme si ji dříve, než jsme sem přišli. Jak bychom mohli s tímto vědomím soudit sebe nebo druhého za to, kým nebo čím je?

Tím ovšem není řečeno, že lidé nedělají špatné věci nebo nevyberou špatnou možnost.  Lidská zkušenost je celá o dualitě a svobodné volbě. Trpěla jsem špatnou volbou druhých, když jsem byla v mládí týrána několika dospělými. Rozhodnutí ublížit druhé lidské bytosti je vždy špatnou volbou – to je kosmický zákon. Přesto jsem už pochopila, že tyto rané bolestné zkušenosti sehrály zásadní roli na mé cestě a významně ovlivnily i to, kým jsem v současnosti. Vše, co zažíváme, spoluvytváří to, kým jsme a jak e vyvíjíme. Prostřednictvím velké bolesti a vnitřních bojů jsem zjistila, že někdy přesně ty věci, které se nám stávají a připadají nám zcela negativní a škodlivé, mohou v sobě skrývat velké požehnání.

Každopádně je na každém člověku, aby se rozhodl, jak si vyloží vše, co se mu v životě děje. I když nikdy nedokážu ospravedlnit týrání, kterým jsem prošla, dokážu spatřovat božství i v lidech, kterí mě zneužívali, vidím jejich vyšší Já i to, že pocházejí z božského zdroje. Rozhodla jsem se přijmout fakt, že mé týrání mělo svůj význam a smysl. Přesto nebudu schopná někomu, kdo byl nějak utlačován, nikdy říct: “Určitě sis to vybral.” a ani bych se nepokoušela mu vysvětlit, co toto týrání znamená – něco takového by bylo bezcitné a nemilosrdné. Ten, kdo si tím neprošel, těžko může podle vlastního uvážení hodnotit jinou osobu nebo jí říkat, jak by se měla z těchto zkušeností poučit. Uznávám, že může být skryt duchovní záměr v tom, že se nedokážeme zbavit pocitu křivdy nebo zloby a bolesti z toho, že se člověk stal obětí. Můžeme zároveň přijmout skutečnost, že tento zážitek nebyl nesmyslný z perspektivy Vyššího Já. Třeba si velké Já Jsem zvolilo zážitek týrání, aby se poučilo a určitým způsobem vyrowstlo. Ale nedá se říct, že jsem si to vybrala sama. Jen z kosmické perspektivy duše si dokážu představit, že utrpení dětí má hlubší smysl. Mé Vyšší Já si to možná zvolilo, ale já ne. To je důležitý rozdíl.

Klíčem k uzdravení je zažít svobodu vědomí, že jsme mnohem větší a neomezenější, bež si uvědomujeme, a vždy jít směrem, který slouží našemu nejvyššímu dobru, naší celistvosti. Je důležité si uvědomit, že máme na výběr, jak se budeme chovat ke svým zkušenostem a co s nimi uděláme. Můžeme se jimi nechat srážet, ničit a pronásledovat, nebo je můžeme využít jako příležitost k růstu, abychom se stalli většími, láskyplnějšími, soucitnějšími a moudřejšími. Můžete se ze všech sil odpoutat od posuzování, přijmout smysl tajemství a uvažovat o naší zkušenosti. Pouze díky vědomí, že zdaleka nejsme těmi omezenými bytostmi, za které se považujeme, přerosteme své zkušenosti. nejsme jen to, co zažíváme, nejsme ani svými povahovými vlastnostmi, ani svými identitami – jsme jiskrou Boha, božské Lásky a Světla a těch úžasných bytostí, kterými jsme, se vůbec nedotýká to, co se nám děje zde.

Jestliže přestaneme vše tolik posuzovat, uvolní se hodně místa pro existenci milujících bytostí, kterými jsme. Pokud se  nebudu zabývat posuzováním vás a vaší životní cesty, budu vás moci milovat takové, jakými jste. Mohu milovat velké Já Jsem, kterým jste, s vědomím, že zde procházíte zvláštní cestou, abyste se naučili určité věci a zažili život pod drobnohledem. Nemám vás měnit a vy nemáte měnit mě. Mohu ocenit vzrušující rozmanitost projevů lidství, které existují na naší planetě; mohu se osvobodit ze způsobů myšlení, že jsem lepší, a proto se mi vy musíte podobat, nebo že vy jste leší a já se musím podobat vám. Tento druh posuzování pochází ze způsobů uvažování, že nejsme dostatečně dobří. Většinou hodnotíme lidi podle vzhledu, vytváříme si na ně různé názory a přitom zapomínáme, že také oni jsou božskými jiskrami a mají zde na planetě vyzařovat určitou vibraci – všichni jako součást velké kosmické mozaiky života na planetě Zemi.”

Milí moji, nechť ve vás poselství této knihy probudí či posílí touhu uzdravit Zemi a naučit se žít ze srdce, v hamonii s přírodou.

S láskou,

Sofie

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář