Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhá řada básní

27. 3. 2008

Není

Není dole a není nahoře

není světlo a není tma

je jen číslo vzaté ode dna

je jen slovo vzaté od slova

Není skutečnosti jiné nežli ty

Není místa jiného nežli tvé sny

není jména tvého jiného nežli jsi ty sám

není světla jiného, než to co v sobe máš

Není strachu jiného, než v tobě vězí

není černi jiné, nežli v tvém těle leží

není boje, než že bojem svým jsi ty sám

A není bolesti nežli strachu tvého v tobě

a není utrpení jediného než to, co trpíš ty sám v sobě

a není síly jiné nežli ta, co v sobě chováš

a není štěstí dalšího než to, co sám před sebou skrýváš.

Krajina světla

Hluboko v kraji, kde zášť není

hluboko v oblacích plných snění

tam na dně tvého bdění

člověk v anděla se mění

A krása nebeských dnů

pod proudy světla vstupuje

a tvých očí, jejích snů

zářná oblaka si kupuje

A hle ty po čem šlapeš

po čirém svitu,

po nebeském citu

do bran jinozemě vstupuješ

do nehmotného květu

z něhož sladký nektar piješ

A nádherný divů vzdech

a jejích šeptavý mech

do tvých úst slova vkládá

slova nádherná

kráse samotné je snad ukrádá

a dává je tobě…tak si ber!

 

Jasný svět

Do světa jasných jemných dnů

 

 

do světa králů a jejích snů

chci jít 

do světa vede šťastný štít do světa vede jeden  kmit!

 

Být mnou ty, kam bys šel?

Být mnou ty,co bys dělat chtěl? Být mnou…tak proč už nejdeš dál?

Být mnou… ty sám byl bys král.

 

Já v krásu vejít ráno chci

v světlo jasných hebkých chvil a v nitru vím, že kým jsem já

ty tím jsi též má krásná ranní hvězdo

jen žiješ v lež!

 

Žiješ v lež místa toho, kde už jsi

kde tvůj mír se ztratil v návrší. Kde tvůj hněv je jen zbabělostí pozdvižen

kde názor ostatních je ti vždy a všude podvržen.

 

Zde mizí krásy jasný tón

zde chybí mi můj oximorón já vejít chci zas v šťastný onen let

v krásy chvějivé, kde sídlí jasný svět.

 

Modlitba

Ach, kam míří cesta má? Kam jít, kde pravda spočívá?

Ach kůže v zádech zpocená, ach krev má jak ve válce zbrocená

jak shnilá, na hnoji ztracená jak krvavá a odhozená černá tma.

 

Ach Bože můj, ty v nás jsi zas,

ach Bože můj, chraň lidi, dej jim jas! Ach Bože můj, kde spočinul můj čas?

Ach Bože, vrať mi sílu, ať stihnu tohle včas! Ach Bože můj, Ve mně stůj!

 

Při mně buď! Skrze mě lidi ciť!!

 

Ach Bože můj, jak kapka nachu

páchne ve mně louže strachu. Ach Bože můj, prosím nenech je padnout!

Nenech je jen tak jít a chřadnout!!

Ach Andělé velicí, všechny zvu vás,

prosím buďte s lidstvem,stůjte při nás! Buďte s lidmi, se všemi!!!

 

Ach Andělé, prosím nastokrát,

Buďte tu, neb já nezvládnu je všechny znát. Ach andělé moudří, bděte u nás v onen den.

Ach andělé moudří……PROSÍM JEN!!!  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář