Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poutníku

16. 3. 2010

Pozn.: báseň je psána jako automatický text v polomeditativním stavu, pod textem jsou vysvětlivky

Kvadriliony vesmírných poutí ušel jsi, poutníče, než nadešel tento den.

Kvadriliony hvězdných přívrženců bdí nad tebou v jeden svět.

Ach, ano v jsoucnost tebe obdivuje jediný tvého svit.

Ach, jsoucnost tobě dána jest v jeden dech beroucí kmit.

Shaen rain, v tebe uchová se řád.

Shaen rain, v tebe jsoucnost, z tebe řád.

Z tebe nový svět se rodí. 

V tobě uvadá starého jsoucnost, ta v nic se hroutí.

Jen všechno co je v Jediném, se uchová.

Nač čekáš?

Nač jsoucnost nejvyšších v sobě zakódovanou držíš v těch mnoha chvílích soucítění s temnými?

Nač?

Však otázka ta není rmoutící, odpověď v sobě chováš jen ty sám.

Rain daen nach Shan. Snít s tebou je mi dáno, Země má.

Snít s tebou, v jeden dech se spojujeme.

Snít s tebou, v jeden kmit spolu světem jdeme.

Snít či bdít? Co vybrat z mnoha hvězdných pokolení?

Snít či bdít? Toť otázka v hvězdném bdění.

Že vše je v pokolení uchováno, že vše jsouce v sobě zvěstováno dává princip Bytí všeho v nás.

Toť krásný v tobě hlas.

Ano, jdi a běž do hvězdných pokolení.

Ano, v tobě Jednoho je s Jedním v souznění.

Však kdo řekl by, že malý klas žita spustí lavinu světa?

Kdo řekl by, že svět zachrání člověk jediný?

A kdo by tvrdil, že konání tvého psáti se má „veta“?

Hej, jdi tam!

Hej, a poraž zlých duchů sen!

Hej, jdi tam!

Hej, sraž zlu jeho moc a den.

Hej, jdi tam, do nejtemnější z nočních můr.

Hej, jdi tam a zachraň je, lidi osvoboď od jejich chmúr.

Hej, jsi tam!

Jsi na tom rozcestí všech cest!

Hej, jsi tam, do největších tajů´s pronikla, do jejich snů a gest.

Hej, však na co čekáš, duše jediná?

Hej, vždyť ty jsi silná, silnější než všechno zlo a strach.

Má slova vyjádřením Jednoho jsou v tobě.

Má slova, nechť hřejí v hrdle, v psaní ruku pohladí.

Má slova, dej jim nebe věčnou slávu, pomohou, kde nestačí jen myslet, kde cit je třeba víc.

Však chtíc, či nechtíc, já v tobě jsem.

S tebou se spojuji jak dech beroucí sen.

Já v tobě uchovávám sebe, ty ve mně jsi.

Já v tobě semeno jsem světla, ty ve mně Jedním jsi.

Tak spojuj sebe s mnoha dalšími, jenž touží pochopit a cítit, že Nejvyššího netřeba je venku hledati, však v srdci svém ho každý obdrží.

Jdi a nezapomeň plakat, kdykoli tebe něco zabolí, neb jinak by tvá duše nemohla se kát, za všechny hříchy, prokletí.

Klatbu v sobě uchováš-li, počítat s ní v Bytí musíš též.

Však odpustíš-li, pustíš sílu jejího prokletí a klíč k branám nebe obdržíš.

Jdi, jdi do nebe toho. Jdi.

Tam čeká tebe nové jsoucno, jenž v tobě hnízdí, tam nad tebou bdí.

Jdi, reku, synu reka člověčího.

Jdi, jsi z hvězdné síly ukován, ze semen času vyrobený jsi.

Jdi, jsi světla posel, tobě čas je dán, abys sám sebe našel a pomohl i mnoha dalším, nám.

Jdi, proč stydět by ses měl?

Proč proklínat ten života úděl?

Proč?

Ze sebe sama jsi ho stvořil, ze sebe sama jsi vyrobil svou člověčinu.

Jsi.

Jsi z hvězd a jejich síly.

Jsi slunce v odpolední chvíli.

Jsi a bdíš nad sebou sám, v mnoha andělech jsi uchován.

Jsi. Nač potřebuješ stále sám sebe přesvědčit, že jsi i nadále?

Jsi a existuješ, toť je otázka jediná a její odpověď.

Toť tvá síla, toť tvůj jed.

Jdi, zkušenost se v tobě násobí se zkušeností mnoha ostatních.

Jdi a uč se.

Nad životem svým bdi.

Jdi, protože existuješ.

Jdi, protože jsi!

Amen.

§§

Vysvětlivky:

Shaen rain - je oslovění čtenáře

Jeden - je ekvivalentem Boha, název pro něho

Bdět nad životem - znamená, být si vědom svého konání

Snít - znamená, žít nevědomky své duše a konání

Jed - výtažek vlastní energie, negativně to myšleno není

Jsoucno - znamená realita, život v nějaké realitě

Jsoucí - znamená reálný, používané pro žití ve všech dimenzích Universa... i tam, kde se nedá umřít - proto se nemluví o životě, ale o jsoucnu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

anděl

anna,9. 10. 2016 10:27

je to dlouhé