Jdi na obsah Jdi na menu
 


První řada básní

27. 3. 2008

 

JEDEN

EXISTUJE JENOM JEDEN
                     
     ŘÍKEJ MU BŮH
                                        
    ŘÍKEJ MU BRAHMÁN
                                                  
   ŘÍKEJ MU NEKONEČNO
                                                    
      DOBRO I ZLO

ON JE!

ON JE NĚCO I NIC

ON JE SVĚTLO I TMA
       
NÁŠ VESMÍR EXISTUJE V NĚM, STEJNĚ JAKO NEKONEČNĚ MNOHO DALŠÍCH
       
JE VŠE, CO SI DOVEDEŠ PŘEDSTAVIT
         
JE I NEKONEČNĚ VÍC
                
A MY VŠICHNI JSME JEN JEHO SOUČÁSTÍ
 
 JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ

UBLÍŽÍM-LI TOBĚ, UBLÍŽÍM SOBĚ
  
UBLÍŽÍM-LI SOBĚ,UBLÍŽÍM TOBĚ
          
KDYŽ SE RADUJI JÁ,RADUJEŠ SE I TY
              
KDYŽ SE RADUJEŠ TY, RADUJI SE I JÁ
                  
NEJLEPŠÍ VŠAK MEZI SVĚTY V NÁS,

JE, KDYŽ SE RADUJEME SPOLU !

Padlý anděl

"Padlý anděli, kde je tvůj smích?Obrazek
co je to za bolest, co ukrývá se v očích tvých?
Žalostný anděli, proč tě ovládá strach?
co za utrpení nosíš ve svých temnotách?
Co za démon zmocnil se tvého jasu?
Kdo nutí tě kráčet ve střed lživého času?
Můj anděli, odkud pocházíš jen?
Co tě donutilo upadnout na tvrdou Zem?
Bolestný anděli,proč nedokážeš uvěřit?
že tvojí pravou podobou je hvězdný třpyt?
že já jsem stejná jako ty?
Že není samoty, jen krásné my?
Nešťastný anděli, kde se skrýváš jen?
Co tě ovládá jak děsuplný sen?
Trpící anděli, na křídlech tvých
stále spí tvůj svit i hvězdný sních.
Padlý anděli na tvojích rtech
dlí slova bolestná jak bohů dech
Krásný anděli jak noční sen
 vytratí se i ten bolestivý den.
Ach anděli můj, jak zářivý jsi
 jak třpytíš se pod bahnem šedivým.
Ach anděli můj, proč nevidíš
že jedním z nás jsi, třebaže táhneš kříž?
Ach anděli nádherný, jak slova uvadá
před krásou tvou se všechno šedé zdá.
Ach anděli v temnotách ukrytý
Můj milovaný ranami pobitý
Ach anděli v bolestech zoufalý
Buď se mnou anděli, buď statečný!
Já mám tě zde a v dlaních svých
 držím krásu tvou i šťastný smích.
Ach anděli, co uvadá
Zvedni hlavu svou, ať nepadá!!
Anděli, anděli na stránkách hvězdných knih
budeš psán jak čistý běloskvoucí sníh!
Ach anděli, proč pláčeš dál?
Proč zdá se ti, že zasloužíš si věčný žal?
Nic není takové, jak mohlo by se zdát
nic není horší, než plamen viny, co v sobě stále necháš plát
Nic není skutečnější pravdy té,
že sám jsi nádherný Božský dech!
Jdi v míru anděli.Jsem s tebou dál.
Nic nedonutí mě, opustit tě uprostřed ostrých skal.
Nic nezabrání mi, věřit ti a křičet zas a zas
Že jedním z nás jsi, krásný JAS !!!"

Andělské sdělení


"Andělé noční po stínech se plouží
And
ělé mocní dny své jen celé slouž
í
And
ělé stovek dílů, stovek snů

b
ěží za tebou, utíkají teď
pom
ůžou ti odpojit se od sil temnot
vytasí me
č svůj, když
utkají se spolu
kdy
ž utkají se kvůli tobě
znovu
kdy
ž tobě zle je, když měž

oni budou v tob
ě, jsou tvá stráž
Kdy
ž utkají se spolu zlo a dobro zas
ty budeš jejích st
ředem, pravá tvář

Ty budeš ten,co zaseje zbytky moci
Ty rozhoduješ v téhle hodin
ě noci
Ty jsi st
ředem svého svě
ta
Jsi smích i radost, však té
ž
sketa
Jsi vlastní ú
ž
as, vlastní strach
Jsi vlastním b
ěsem i svů
j vrah
Jsi však sou
časně
mnou i sebou
Jsi hudbou nebeskou, árií skv
ě
lou
Jsi pojem
času, pojem snů

Jsi i v
ěčným vězněm vlastních dnů

 

Však stráž tvá ti cestu najde
cesta tvá u
ž tkví tam ně
kde
tam v dálkách
času, snů
a temna
tam otev
řou se brány nekoneč
na
tv
ůj je klíč od jejích věč
na
tvá je otázka i odpov
ěď

Bu
ď tím, čím jsi
ne tím, kým bláhovost ti nabízí
Bu
ď vším, č
ím chceš
jen pravdu svou u
ž nikdy nezapř

jsi náš, jsi jedním z nás
Tvá je naše Bo
žská tvář

My and
ělé jsme v tobě
Ty jsi v nás
Ty jsi Jedním v dob
ě
kdy otvírá se mnoho krás
V
ěř v nás a my tu zůstaneme
v
ěčně s tebou kráč
et se zavazujeme
My budeme tu
jen nepopírej naši jistotu
že stejně skuteč
ní jsme jako ty
stejn
ě jedineční, stejně
sví
My z
ůstaneme s tebou čas co č
as
My dlíme v tob
ě
zas a zas
My bdíme tu a
č
ekat budeme
na to a
ž
se probudíš
a lhaní zmizí, ustane."

 

 

Světlo:

Do tajemných krajů smolně černýchObrazek

do nejhlubších hlubin bezmezně temných

tam, na dně nekonečného vesmíru

mění se prostor v nehmotnou díru

 

A uvnitř ní, v samotním srdci

se divné světlo mihotá

a blýská se a tluče do nás chtíc říci,

že naše duše zář jeho ovládá

 

Oh! Zdalipak viděl jsi ten nebe svit?

Zdalipak může ho někdo polapit?

Ne.A také jak?

Vždyť je přece v každém z nás!

 

V nitru,

kam nedolétne světa šum,

tam skrývá se,

tam žádný líc a rub

nemůže ho změnit

nemůže ho vlastnit

nemůže ho zabít,

zničit a jít!

 

NE! JE V NÁS, JENOM HO NEVIDÍME!!!!!

 

Za neprůstřelnou černotou

za zdánlivou temnotou

za nehmatatelným zlem

i děsivým chaosem

tam daleko za vším

co svazuje a trápí naši mysl,

tam je veškerého dění smysl.

Tam kam nedolétne lidský zrak

tam světlo jest,

Tam Boha znak!

Tvůj

Tvůj je hvězdný jas i sen
tvá je síla v tuto zem
tvé jsou budoucnost i okamžik
tvé jsou v jeden krátký "Klik!"

Tvůj je šťastný prahů sen
tvůj je symbol v jasný den
tvůj je věků věčný zrak
tvé jsou světlo i stínů mrak

Tvé jsou otázka i odpověď
pro tebe je pár mých krátkých vět
tvá je snová krajina v času tom
 a ty sám jsi krásný hudby tón.

Anděl:

Pozlacený stínObrazek

se sálem vznáší

 perleťový kmín

kapky rosy plaší

a tvůj hlas struny harfy rozezní

harfy odvěké, vodních lyr

 a srdce ztracení…

 

Slyším píseň tvého dechu

slyším šepot hedvábného mechu

zářné vize mám i krásy plné sny

Kdo jsi?

 

Jsi tu pořád…

Jsi semnou, když usínám,

jsi se mnou, když se probouzím,

jsi semnou,když snídám

jsi semnou, když se potácím

 

Mám tvé oči hluboké

v mém srdci tone nekonečný smích

mám jezero bezedné

na jehož konci, v těch temnotách

čeká mě i tebe mat i šach.

 

Anděli, na křídlech tvých

usadil se bledý sníh

anděli, na tvojích rtech

ulpěl nach i Boha dech.

 

Anděli,

 ověnčen zářným třpytem

Anděli,

obklopen nadpozemským svitem

Anděli

se spravedlivým trestajícím mečem

Buď zdráv můj anděli!

Buď věčen!!!

Tam:

 

Tam, kde se křídel šum

 

o obzor opírá

 

tam, kde hněv a rum

 

nekazí těla zbabě

 

tam, na lících hvězdných cest

 

tam prašný poutník nalezen jest

 

tam mezi příbojem vesmírných mlhovin

 

tam nikdo soudcem není lidských vin

 

 

 

Ach, kam kráčíš?

 

kam tě vedou slova ohnivá?

 

koho ztrácíš?

 

kde zbyla vůně vábivá?

 

kam jdeš, ty hledající?

 

po čem tápeš jen?

 

co chceš, co schází ti?

 

že by jen od srdce vzatý sen?

 

 

 

Tam na počátku věků

 

tam spí světlem chráně

 

tam tisícovky božských reků

 

čeká na to, až tě ochrání

 

čeká na to,až ti líce zesvětlí

 

až ze světla Jeho ony celé zbělají

 

 

 

Barvu mají světelného svitu jen

 

barvu křídel, šum božských jmen

 

barvu smíchu, barvu snů

 

ta jediná je vnitřkem božských dnů

 

ta jediná je tvojí pravou podobou

 

ta jediná bude ti věčnou ozdobou.

 

 

 

Tam na kraji hvězdného času

 

tam pochopíš cestu Božího jasu

 

tam v dálavách nekonečna

 

tam čeká tebe pouť ta věčná!

 

tam čeká tebe smích a štěstí veliké

 

štěstí hvězdných nymf a Andělé…!

 

 

Napadlo mě

Napadlo mě, že jiný býti mášObrazek
třeba je ti magie i velký snář
Třeba je ti světla i hudby tak
aby změnil se tvůj lidský zrak
Třeba je ti všeho dost
láska, soucit, mírnost, zlost
do jiných životů se vydat chceš
do jiných světů,kde není lež
Do jiných světů, jiných snů
do krajů jiných dnešním dnům
tvé je snového království moc
tvůj je den i těžká noc
Já jsem s tebou v tento čas
Všechen už od věků je jen v nás
Já jsem tvých časů sten
jsem ti průvodcem, v temnotě den
jasné světlo svítí v nás
jasné světlo v každém zas
rozvlní se jako jarní třpyt
jak slunce svitem budeš opojen a zpit
Já zůstávám a budu dál
tvého světa sen, však ty jsi král
ty jsi posvěcen mocí, mnou
však sudbu zvláštní máš, jinou
nežli já jsem šel
jinou, žel však žel
a co vlastně želit dál?
 
že jiný jsi nežli já?
neb že jiný tebe ovládá sen?
že jiná mlha čeká jen
až odplaví se rudá zem
a ty znovu budeš objeven?
Na počátku znovuzrození čekám já
na jejím konci budeš jen ty sám
Však nezoufej, vždyť víš
že není žádná zlost, ni kříž
že sám jsi celý jasný svět,
však nejdřív najít musíš onen květ
jenž v tobě dlí po všechen čas
a budeš jasný, krásný zas
Vždyť víš to!
ŽE JSI JEDNÍM Z NÁS!!

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář