Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světelná mřížka a dimenze záměrů

1. 1. 2009
Světelná mřížka je energetická struktura vytvořená v dimenzi hara. V dimenzi hara neboli dimenzi záměru, jsou energie, které jsou uloženy hloub než energetická pole (aury, čakry). Z této dimenze, ze světa "světelné mřížky", vychází naše síla, která ovládá nebo kontroluje svět energetických polí, čili svět konání, myšlenek a pocitů, které svým pohybem tvoří realitu. V dimenzi hara jsou uloženy odpovědi na naše otázky o smyslu života, o tom co chceme dělat, zde pramení i nejkrásnější představy o našem životě. Jsou zde záměry jak každého z nás, tak i skupin, ve kterých jsme, a také lidstva jako celku. S těmito záměry pak můžeme pracovat jak na individuální tak skupinové úrovni a Projekt světelné mřížky jednoty je příležitost pracovat s nimi na globální úrovni.         
Vesmír je stroj na záměry, nejsnadněji a nejlehčeji funguje tehdy, když v něm energie proudí podél linií světelné mřížky. Když člověk je v souladu se světelnou mřížkou, jeho život je nejsnadnější a jeho záměry se plní. V tuto chvíli většina lidí v takovém souladu není a jejich život je proto strastiplný, chtějí od vesmíru věci, které se nesnadno tvoří, protože nejsou v souladu se záměry lidí kolem nebo celého lidstva. Ten nesoulad je způsobem tím, že se neřídíme svými autentickými záměry, ale přejímáme je od lidí kolem nás, už rodiče nám říkají, co máme chtít od života, pokračuje to ve škole, přidávají se kamarádi, média i celá společnost a my zapomínáme, co jsme vlastně chtěli dělat, jaký smysl jsme chtěli dát svému životu.

Teď nastala chvíle se k tomuto záměru uloženému hluboko v nás vrátit. To je výzva Projektu světelné mřížky jednoty. Jejím prvotním cílem je pomoci každému z nás se napojit na svůj vlastní záměr, srovnat sám sebe se svým záměrem, se smyslem života, se kterým jsme se inkarnovali na Zemi. Tím, jak si uvědomujeme své nejhlubší záměry, se rovnáme se záměrem celé Země a právě v té chvíli se zapojujeme do světelné mřížky, uvědomujeme si, že tam máme své místo.

Při meditacích v Projektu světelné mřížky jednoty se každý z nás energeticky srovná se svým záměrem nebo životním úkolem, který je vždy v souladu se záměrem celého lidstva nebo planety. A tím nacházíme v té mřížce své jedinečné místo, které je pro každého z nás vytvořeno, kde každý můžeme maximálně uplatnit svůj potenciál. Pokud naše jednání vychází z tohoto bodu, nejefektivněji napomáháme k realizaci záměru celého lidstva. Do tohoto bodu nás také vedou naše odpovědi na otázky: co chci dělat ve svém životě? jak si představuju svůj život podle své nejkrásnější představy? Co miluju? Co mě dělá největší radost? Prožít tohle je pravý důvod, proč jsme zde na Zemi. Můžeme začít uvědoměním, že naše vyšší poslání je vždycky něco, co milujeme.

Když medituje na záměr skupina lidí, tvoří skupinovou linii hara, společný záměr v jeho energetické podobě. Když vznikne, může ho skupina také zasadit do světelné mřížky jednoty. Čím silněji si skupina uvědomuje existenci MY (svou jednotu), tím silnější je jejich společný záměr a ten se pak rychleji manifestuje v realitě. Celý projekt světelné mřížky jednoty je o stále hlubším, širším a silnějším uvědomování si MY celého lidstva a o slaďování individuálních i skupinových linií hara se světelnou mřížkou celého lidstva. K tomuto slaďování také vede to, když lidé spolu sdílejí odpovědí na výše uvedené otázky, když každý sám za sebe říká, co chce ve svém životě prožívat a jak si ho představuje nejkrásnější. To, na čem se lidé shodnou, směřuje do světelné mřížky jednoty. A v tu chvíli má také každý příležitost poznat disharmonie, které jeho záměry vytvářejí a může s nimi pracovat a proměňovat je na harmoničtější.

Čím více jsme mezi sebou propojeni přes světelnou mřížku, tím rychleji se přetváří realita podle nejvyššího záměru do mřížky vloženého. Nejvyšší záměr, který teď v mřížce čtu, a který do ní zároveň i vkládám, je "chceme žít na planetě s nejlepšími podmínkami pro život, chceme milovat a být milováni, chceme být těmi, kým skutečně jsme." Každý z nás to samozřejmě může formulovat jinak a po svém. Když se takto propojí 2 až 3% lidí, dojde k fázovému posunu ve vědomí a připojování dalších půjde mnohem snadněji.

To, k čemu směřujeme těmito meditacemi, je vytvoření takového propojení lidiček mezi sebou, že mezi námi vzplane “oheň”. Spousta z nás má v sobě plamen lásky, přinesli jsme ho sem ve svých srdcích, a teď máme příležitost zažehnout ho i mezi lidmi, v lidstvu v jeho jednotě. Ta jiskra přeskočí tehdy, když si jsme tak blízko, tak na sebe napojení, že se navzájem vnímáme, žijeme spolu, cítíme to, že všichni jsme jeden. Teď ten oheň rozdmýcháváme tím, jak posíláme do světelné mřížky svou lásku. Až oheň vzplane, tak naopak on prostoupí nás a zkrze nás, zkrze naše životy osvětlí Zemi.

ObrazekZpůsobů, jak tohle vše podpořit, je spousta a každý si může vybrat ten, který mu vyhovuje.

Každý z nás může kdykoliv a kdekoliv meditovat o samotě nebo se může připojit ke globálním meditacím o úplňcích a o novoluní. Dalším krokem je propojit se s dalšími lidmi do sítě (tak jako to dělá Markétka), podpořit se navzájem alespoň přes internet, vědět o sobě. Další skok kupředu je sejít se s přáteli a meditovat společně, lze i potichu a neformálně, jen být spolu nebo udělat i společnou meditaci. Hlubší a rychlejší uvědomění si svého místa ve světelné mřížce pak nastává, když spolu sdílíme záměry, které chceme projevit ve svém životě a které do mřížky vkládáme. Můžeme si jen vzájemně naslouchat, a kochat se smyslem života, který každý z nás životu dává, ale můžeme udělat i další krok a vytvořit společný záměr, který do mřížky při meditaci vložíme. Tohle můžeme dělat v malých skupinkách nebo ve větších nebo můžeme vytvořit celé sítě, kde můžeme sdílet své záměry a poznávat, jak to, co chceme, ladí se záměry druhých. Každým tím krokem přispíváme k tvoření záměru celého lidstva.

A když jsme se světelnou mřížkou sladěni, energie proudí a tvoří náš život podle nejkrásnějších představ, které jsme v sobě objevili. Nejkrásnější život každého z nás jednotlivě, ale i nás lidí v naší jednotě. Tak vzniká Nová Země.

Tento článek naleznete na: http://jitro.bloger.cz/Texty-druhych/Svetelna-mrizka-a-dimenze-zameru

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář