Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamela Kribbe - Správy od Ješua - část 4.

30. 1. 2010

II. Skúmanie vašich vnútorných zranení

V transformácii od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci sme rozlíšili štyri kroky:

1. Byť nespokojným s tým, čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu, túžba po „niečom inom“: začiatok konca.

2. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu, rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: stred konca.

3. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri, odhodenie kukly, stávanie sa svojim novým JA: koniec konca.

4. Prebudenie vedomia založeného na srdci, motivovaného láskou a slobodou, vo vašom vnútri, pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu.

V tejto kapitole pohovoríme o kroku dva

Keď sa prestanete stotožňovať s egom, dostanete sa najprv do stavu zmätku ohľadom toho, kto ste. Tento zmätok môže byť hlboký a veľmi filozofickej povahy. Začnete sa pýtať otázky o zmysle života, o dobre a zle, o tom čo skutočne cítite a myslíte v protiklade s tým, čo si iní mysleli, že máte cítiť a myslieť. Tieto otázky sú náhle pre vás veľmi skutočné a majú priamy vplyv na životné voľby, ktoré robíte. Pozeráte sa na seba myslíte si: som toto ja? Je toto čo ja chcem? Je ťažké teraz robiť voľby, keďže nič už nie je samozrejmé.

V skutočnosti teraz podnikáte krok vzad, krok do hlbiny, krok dovnútra. Začínate si uvedomovať vaše hlbšie časti, časti, ktoré sú menej podmienené vašou výchovou a spoločnosťou. Získavate letmé vhľady o tom, kto naozaj ste: vašej jedinečnosti, vašej individualite. Spomeniete si, že existuje vo vás časť, ktorá nie je závislá na ničom z vášho okolia, vašich rodičoch, vašej práci, vašich vzťahoch, dokonca ani na vašom tele. Toto sa deje, keď – nejasne – vnímate svoju božskosť, časť vás, ktorá je úplne neviazaná a večná.

V skutočnosti, vy všetci ste mutlidimenzionálne bytosti, môžete sa prejaviť a prejavujete sa v niekoľkých rôznych realitách v rovnakom čase. Nie ste viazaní na lineárny časový rámec. Vaša súčasná osobnosť je len jeden aspekt multidimezionálnej bytosti, ktorou ste. Akonáhle si uvedomíte, že vaše súčasné vyjadrenie ako fyzickej ľudskej bytosti je jednoducho jeden váš aspekt, dostávate sa zaň ďalej a môžete sa dotknúť väčšieho JA, ktorým ste.

Ale skôr ako sa tam dostanete, musíte vyliečiť zranené časti vo vašom vnútri.

Žitie podľa vlády a požiadaviek ega vytvorilo vo vás psychologické rany. Opustenie vedomia založeného na egu spočiatku vytvára zmätok, pochybnosti a dezorientáciu. Po tomto prvom kroku vstupujete do novej fázy: je to fáza pozorovania, pochopenia a liečenia vašich vnútorných rán. Budeme teraz hovoriť o tejto fáze.

Pod vládou ega boli vaše činy a myšlienky po dlhý čas založené na strachu. V istom zmysle ste nemilosrdne sledovali vašu túžbu po moci, uznaní a ovládaní. Tým ste popierali svoju vlastnú prirodzenosť. Vaše správanie bolo založené na vonkajších normách namiesto vašich vlastných skutočných potrieb. Tiež ste neboli schopní niekoho iného skutočne milovať, keďže láska je úplným protikladom potreby ovládať, či byť nadradený. Celý tento stav vedomia vytvoril útok na celistvosť vašej duše. Duša trpela pod vládou ega.

Keď sa vymotáte zo zovretia a držania ega, stane sa táto vnútorná bolesť pre vás viac viditeľnou. Je vám odhalená, nahá a surová, zbavená masiek. Avšak, vy ešte neviete ako sa s touto bolesťou vysporiadať, keďže ste stále v stave zmätku a dezorientácie. Veľmi často prechádzate cez fázu súdenia vašich vnútorných rán, pretože sa zdá, že vás vedú k negatívnym vzorcom správania: závislosti, depresiám, neovládateľným zmenám nálad, problémom v komunikácii, ťažkostiam v intímnych vzťahoch.

Toto seba-odsudzovanie spôsobuje ešte viac bolesti vo vašej duši, ktorá sa práve začala otáčať smerom k Svetlu. Duša opúšťa potrebu moci a ovládania, stáva sa citlivejšou, a potom sa lapí v súdení seba samej.

Mnoho ľudí blúdi v tejto krajine nikoho medzi egom a srdcom. Hľadajú viac milujúcu skutočnosť, ale stále sú v dosahu biča ega.

Najdôležitejším krokom v druhej fáze prechodu od ega k srdcu je, aby ste boli ochotní pochopiť vašu vnútornú bolesť: prijať ju, pochopiť jej pôvod a umožniť jej byť.

Ak dokážete vnímať jadro strachu, ktoré je neodmysliteľne vo všetkých prejavoch vedomia založeného na egu, vstúpili ste do reality vedomia založeného na srdci. Akokoľvek hanebné je niekoho správanie, keď za ním rozpoznáte bolesť, osamotenie a potrebu sebaobrany, dostanete sa do kontaktu s dušou prejavujúcou negatívne správanie. Akonáhle vnímate ustráchanú dušu, ste schopní odpustiť. Toto platí v prvom rade a predovšetkým pre vás samotných.

Zoberte niečo z vás, čo skutočne nenávidíte, niečo čo vás naozaj otravuje, o čom si myslíte, že ste sa toho mali už dávno zbaviť. Môže to byť neistota alebo lenivosť alebo netrpezlivosť alebo nejaká závislosť: čokoľvek o čom máte pocit že by tam nemalo byť. Teraz sa snažte pochopiť skutočný motív za touto vlastnosťou alebo sklonom. Čo vás núti cítiť alebo robiť túto vec znova a znova? Dokážete vnímať prvok strachu vo vašej motivácii?

Všimnite si, že akonáhle si uvedomíte, že je tam strach, zmäknete vo vnútri, cítiac niečo ako: „Och, Bože, nevedel som že sa tak bojíš! Pomôžem ti.“ Teraz je vo vašom postoji zhovievavosť. Je tu láska a odpustenie.

Pokiaľ hodnotíte správanie založené na strachu ako je agresivita, závislosť, podriadenosť, márnivosť, atď. ako „zlé“ , „hriešne“ alebo „hlúpe“, dovtedy súdite. Ale samotné súdenie je činnosť založená na strachu. Všimli ste si, že keď súdite rastie vo vás trpkosť? Niečo sa sťahuje, pery sa tisnú jedna k druhej, oči chladnú. Prečo musíme veci súdiť? Aký strach sa skrýva za pozadím našej potreby súdiť? Je to strach z toho, že by sme museli čeliť našej vlastnej vnútornej temnote. Je to, vo svojej podstate, strach zo žitia.

Pri opúšťaní vedomia založeného na strachu budete chcieť vyvinúť úplne nový spôsob nahliadania na veci. Tento spôsob pohľadu môže byť najlepšie popísaný ako neutrálny, to znamená, že len jednoducho berie na vedomie to, čo je, nemá záujem na tom, aké by veci „mali byť“. Príčiny a následky správania založeného na egu sú pozorované, jadro zo strachu je rozpoznané, a tak sa ego stane pre vás skutočne priehľadným. Čokoľvek je pre vás priehľadné môžete opustiť ak chcete.

Každá ľudská bytosť pozná strach. Každý jeden z vás pozná Temnotu a osamelosť bytia polapeného v strachu. Ak sa strach otvorene ukáže na tvári dieťaťa, väčšina ľudí okamžite reaguje natiahnutím rúk. Ale ak sa strach ukáže nepriamo, cez masky násilia a brutality, zdá sa že je neodpustiteľný. Čím je správanie ničivejšie a krutejšie, tým ťažšie je vnímať strach a zúfalstvo za ním.

A predsa ste toho schopní.

Z hlbín vlastných skúseností strachu a zúfalstva sa môžete dotknúť hlbokého strachu duší vrahov, násilníkov a zločincov.

Je pre vás možné, aby ste pochopili ich činy. A ak to urobíte na základe vašej vlastnej intímnej skúsenosti s Temnotou, môžete to opustiť. Môžete to nechať byť bez potreby súdiť čokoľvek z toho. Ak naozaj chápete strach ako existujúcu silu, s ktorou ste sa dôkladne zoznámili prostredníctvom vašich živých skúseností, môžete opustiť súdenie. Strach nie je dobrý ani zlý. Strach JE a má zohrávať určitú úlohu.

Spôsobmi, ktoré je veľmi ťažké vysvetliť pomocou ľudských konceptov, je strach požehnaním rovnako ako mučením. V každom prípade, voľba vpustiť strach do vašej reality nebola urobená pre vás niekým iným. Vy ste boli Bohovia, ktorí, takpovediac, dovolili strachu aby hral základnú úlohu vo vašej realite. Neurobili ste to preto, aby ste sa mučili, ale preto, aby ste tvorili, tvorili realitu, ktorá má v sebe viac hmoty, viac „plnosti“ ako svet založený iba na Láske. Uvedomujem si, že toto môže znieť neuveriteľne, ale snáď dokážete intuitívne uchopiť čo sa tu snažím povedať.

Strach je hodnotná časť stvorenia. Tam kde je strach, nie je Láska. Tam kde nie je Láska, môže byť Láska nájdená novými nepredvídateľnými spôsobmi. Môže byť preskúmaný celý rozsah emócií, dokonca aj tých, ktoré sú vytvorené neprítomnosťou Lásky. Neprítomnosť Lásky môže byť pociťovaná rôznymi spôsobmi. Prítomnosť Lásky môže byť pociťovaná len  na pozadí strachu. V opačnom prípade by bola všeprestupujúca a nemohli by ste si ju ako takú všimnúť.

Takže vytvorením strachu, tým že ste sa katapultovali mimo oceán Lásky, ste si sebe umožnili zažiť Lásku po prvýkrát.

Chápete to?

Vy ste nevytvorili Lásku, ale vytvorili ste zážitok Lásky. Potrebovali ste protiklad, niečo iné ako Láska, aby ste to mohli urobiť a použili ste strach ako nástroj. My na druhej strane opony môžeme jasne vidieť duchovnú úlohu, ktorú strach zohráva vo vašej realite. Preto sme vás prosili znova a znova, aby ste nesúdili. Prosím nesúďte strach a Temnotu, ktorú prináša, ani v sebe ani v žiadnej inej bytosti. Všetci ste vytvorení z Lásky a k Láske sa vrátite.

Keď vstúpite do druhej fázy procesu premeny od ega k srdcu, ste konfrontovaní s vnútornou bolesťou, vašim strachom a ste vyzvaní aby ste sa naň pozreli s pochopením a prijatím.

Potom ako si uvedomíte svoju vnútornú bolesť a strach, môžete najprv prejsť cez obdobie seba-odsudzovania, v ktorom môžete prejavovať deštruktívne správanie. Môže sa zdať že idete dozadu namiesto dopredu. V tomto bode sa nachádzate v nebezpečnej oblasti, v krajine nikoho medzi egom a srdcom. Viete, že sa chcete zbaviť starého, ale nemôžete zatiaľ naozaj prijať to nové, takže uviaznete v seba-pochybovaní a seba-posudzovaní. Zlomový bod nastane, keď sa prestanete súdiť – aspoň na chvíľu.

Vstúpiť do reality vedomia založeného na srdci môžete, len keď ste pripravení pozrieť sa na seba so záujmom a otvorenosťou. Predtým len sami seba porovnávate s umelým štandardom alebo ideálom, na ktorý ste po väčšinu času krátki. Bijete sa za to, a potom sa znova skúšate dotlačiť do modelu, ktorý ste si pre seba vytvorili vo vašej hlave.

Tento druh perfekcionizmu, to vám hovorím, je vražedná zbraň. Je to úplný opak Lásky. Láska neporovnáva, a čo je ešte dôležitejšie, nikdy vás nechce do ničoho nútiť alebo vás akokoľvek meniť. Láska nehľadí na to čo by malo byť. Celá kategória „malo by“ sa vo vedomí srdca nenachádza. Z pohľadu srdca sú morálne kategórie jednoducho spôsoby výkladu alebo „rozdeľovania“ reality. Sú to idey vo vašej hlave, a preto ako viete, sa môžu podstatne líšiť od hlavy k hlave. Samotná potreba ustanoviť pravidlá a definovať dobro je predchodcom ľudského konfliktu a vojny. Nie sú to ani tak tieto idey, ako v ich pozadí ležiaca potreba ovládania a ustálenia, ktorá spôsobuje agresiu a konflikt.

Politické, osobné alebo duchovné ideály, štandardy zdravia, krásy a normálnosti vám všetky poskytujú štandardy toho, aké by veci mali byť, ako sa máte správať. Všetky sa snažia ustáliť a určiť čo je Dobré.

Ale Láska sa nezaujíma o definovanie Dobra. Ona sa nezaujíma o idey, ale o realitu. Láska sa obracia k tomu čo je skutočné.

Srdce sa zaujíma o všetko čo je v každom vašom skutočnom prejave, v deštruktívnych aj konštruktívnych. Ona jednoducho berie na vedomie, ona tam jednoducho je, obklopujúca vás svojou prítomnosťou, ak jej to dovolíte.

Ak sa otvoríte do reality Lásky, do reality srdca, opustíte súdenie. V tejto chvíli prijmete kto ste. Uvedomíte si, že ste tým kým ste z mnohých dôvodov, ktoré teraz idete bádať a skúmať.

Keď nastane tento okamih, je to pre dušu veľké požehnanie. Teraz ste schopní sami seba vyliečiť. Z času načas spadnete späť do seba-odsudzovania, ale teraz už máte vedomú spomienku na to, aký pocit je Láska. A akonáhle ho máte, vrátite sa, aby ste ho našli znova, pretože ste znova ochutnali sladkú vôňu Domova.

V druhej fáze prechodu od ega k srdcu sa dostanete do bližšieho kontaktu so sebou. Bližšie sa pozeráte na to, čo si prinášate z minulosti. Znova prežívate bolestivé spomienky, spomienky z tohto života, možno spomienky z minulých životov. Psychologická batožina, ktorú si so sebou nesiete po všetky svoje životy až do súčasnosti, vytvára vašu súčasnú identitu. Môžete sa na túto batožinu pozerať ako na kufor plný oblečenia. Hrali ste mnoho úloh vo svojej minulosti, prevzali mnoho identít, presne ako kusov odevu. Tak silno ste verili niektorým úlohám, že ste začali na ne pozerať ako na časti svojej identity. „Toto som ja“, myslíte si o takých úlohách alebo „šatoch“.

Avšak ak naozaj preskúmate čo majú tieto úlohy s vami spoločné, zistíte, že vy nie ste nimi. Nie ste psychologickými úlohami alebo identitami, ako predpokladáte. Nie ste vašim oblečením. Vy ste užívali tieto úlohy, kvôli dušou pociťovanej túžbe po skúsenostiach.

Duša pociťuje rozkoš vo všetkých skúsenostiach, pretože tie sú časťou výukového procesu, ktorému sa duša oddala. Z tohto hľadiska sú všetky skúsenosti užitočné a cenné.

Keď sa podrobnejšie pozriete na vaše vlastné úlohy a identity, čoskoro si všimnete, že vo vašej minulosti boli bolestivé, dokonca aj traumatické skúsenosti, ktoré sa vás stále snažia „držať“. Zdá sa, že nie ste schopní ich opustiť. Stali sa akoby vašou „druhou kožou“, kožou a nie iba odevom.

To sú ťažké prvky vo vašej minulosti, kusy, ktoré vás teraz zadržujú od pravého žitia a užívania života. Natoľko ste sa stotožnili s týmito časťami, že si myslíte, že ste nimi. Kvôli tomuto máte pocit, že ste obeť a vyvodzujete z toho negatívne závery o živote. Ale tieto závery nemajú nič spoločné so životom ako takým, týkajú sa len traumatizovaných častí vo vedomí vašej duše.

Sú to tieto časti, ktoré teraz potrebujú liečenie. Vykonáte ho tak, že vstúpite znova do minulosti, ale z vedomím, ktoré je viac milujúce a múdrejšie ako kedykoľvek predtým. V druhej fáze transformačného procesu od ega k srdcu, liečite príbehy z minulosti tak, že ich obklopíte svojim súčasným vedomím. Ich znova-prežívaním v súčasnosti, zameraní do stredu srdca, necháte odísť traumatické časti vašej minulosti.

Trauma vzniká, keď zažijete veľkú stratu alebo bolesť alebo zlo a nedokážete pochopiť prečo sa to stalo. Všetci ste prežili traumu v mnohých vašich životoch. V skutočnosti, vedomie duše je vo fáze ega traumatizované od samého počiatku: je tam strata Jednoty alebo Domova, ktorú si pamätá a nechápe.

Keď sa vrátite do pôvodnej traumatickej udalosti prostredníctvom predstavivosti a obklopíte ju vedomím srdca, meníte svoju pôvodnú reakciu na túto udalosť. Meníte ju zo strachu a nedôvery na jednoduché uvedomenie si toho čo sa stalo. V regresii jednoducho beriete na vedomie čo sa stalo a tento samotný dej vytvorí priestor pre pochopenie toho, čo sa naozaj stalo v tejto udalosti. Keď je tento priestor vytvorený, stávate sa znova pánom svojej reality. Ste teraz schopní dospieť k prijatiu celého príbehu, keďže chápete zo srdca, že všetko čo sa deje má význam a účel. Môžete cítiť zo srdca, že vo všetkom čo sa objaví jestvuje prvok slobodnej voľby, a preto rastiete smerom k prijatiu vlastnej zodpovednosti za túto udalosť. Keď prijmete vašu vlastnú zodpovednosť, môžete slobodne ísť ďalej.

Len v prípade, že získate k svojim vlastným minulým identitám taký vzťah, ako majú herci k svojim roliam, budete môcť slobodne ísť kdekoľvek budete chcieť. Potom budete môcť vstúpiť do vedomia založeného na srdci. Už sa viac nedržíte žiadneho aspektu toho čím ste boli v minulosti: obeťou alebo agresorom, mužom alebo ženou, čierny alebo biely, bohatý alebo chudobný, atď. Keď dokážete byť hraví v aspektoch duality a jednoducho ich používať, kedykoľvek vám to prinesie radosť a tvorivosť, uchopili ste zmysel života na Zemi. Budete zažívať veľkú radosť a istý druh Návratu Domov. Dôvodom toho je, že sa dostávate do dotyku s vedomím ležiacim v pozadí vašich rozličných úloh a identít. Dotýkate sa znova vášho vlastného božského vedomia, uvedomenia si, že všetko je jedno: v stručnosti, reality Lásky.

Uzavrieme túto kapitolu tým, že vám odovzdáme dve meditácie, ktoré vám pomôžu dostať sa do dotyku s prúdom Jednoty, tým prúdom božského vedomia, ktoré je v pozadí všetkých vašich skúseností.

Meditácia 1

Ktoré psychologické vlastnosti, ktoré najviac považujete za svoju súčasť, vám spôsobujú najviac ťažkostí vo vašom živote? Menujte dve také vlastnosti.

Zamerajte sa na protiklady týchto vlastností. Teda ak ste si vybrali „netrpezlivosť“ a „neistotu“, zameriate sa na ich protiklady: „trpezlivosť“ a „sebadôveru“. Preciťujte chvíľu energiu týchto vlastností.

Choďte dovnútra a hľadajte tieto energie vo vašom vnútri. Menujte tri príklady z vášho vlastného života v ktorých ste prejavili tieto vlastnosti.

Teraz, keď sa dotýkate týchto pozitívnych vlastností, nechajte ich energiu prúdiť cez seba a preciťujte ako vás dostávajú do rovnováhy.

Meditácia 2

Uvoľnite sa a nechajte vašu predstavivosť cestovať späť do chvíle, keď ste sa cítili veľmi šťastní. Vezmite prvú vec, ktorá vstúpi do vašej mysle. Preciťujte šťastie znova.

Teraz choďte do chvíle, kedy ste sa cítili veľmi nešťastní. Pociťujte podstatu toho, čo ste vtedy cítili.

Zachyťte čo je spoločné pre obe skúsenosti. Pociťujte čo je rovnaké v oboch momentoch.

Obe meditácie sú určené na to, aby vás oboznámili z vedomím na pozadí, večne prítomným „ja-stvom“ vo všetkých vašich skúsenostiach. Toto večne prítomné plavidlo vedomia, nositeľ vašich skúseností, je vaše BOŽSKÉ JA. Je to váš vstup do reality za dualitou: reality srdca.

III. Opustenie vášho starého Ja

Prechod od vedomia založeného na egu k vedomiu založenému na srdci prebieha v postupnosti niekoľkých fáz:

1. Byť nespokojným s tým, čo vám môže ponúknuť vedomie založené na egu, túžba po „niečom inom“: začiatok konca.

2. Uvedomenie si svojich väzieb na vedomie založené na egu, rozpoznanie a uvoľnenie pocitov a myšlienok, ktoré s ním prichádzajú: stred konca.

3. Nechať umrieť staré energie založené na egu vo svojom vnútri, odhodenie kukly, stávanie sa svojim novým JA: koniec konca.

4. Prebudenie vedomia založeného na srdci, motivovaného láskou a slobodou, vo vašom vnútri, pomáhanie ostatným uskutočniť transformáciu.

Budeme teraz hovoriť o fáze tri.

Ale skôr ako začneme, chceme zdôrazniť, že prechod neprebieha priamou a lineárnou cestou. Sú chvíle, v ktorých môžete spadnúť späť do fázy, ktorú ste už nechali za sebou. Ale takýto pád vás môže neskôr priviesť k veľkému kroku vpred. Takže obchádzky sa môžu zmeniť na skratky. Taktiež duchovná cesta každej duše je jedinečná a individuálna. Takže táto schéma pozostávajúca zo štyroch rôznych fáz, ktorú vám poskytujeme, by mala byť chápaná jednoducho ako spôsob zvýraznenia niektorých bodov obratu v procese. Schémy a kategórie sú len nástroje, ktoré robia viditeľnou skutočnosť, ktorú nie je možné zachytiť mysľou, vašou mentálnou časťou.

Potom ako ste prijali svoje vnútorné zranenia a vyliečili ste traumatizované časti svojho vedomia, ako sme to popísali v predošlej kapitole, sa vaša energia posunie. Nechávate odísť svoje staršie Ja. Vytvárate priestor pre úplne iný spôsob bytia a prežívania. V tejto kapitole by sme chceli vysvetliť, čo sa deje energeticky, keď uvoľníte egocentrické vedomie. Čo sa deje energeticky, keď sa presuniete spod vlády ega k vedomiu založenému na srdci je, že srdcová čakra prevezme riadenie nad vôľou alebo treťou čakrou.

Čakry sú rotujúce kolá energie umiestnené pozdĺž vašej chrbtice. Tieto energetické centrá sa všetky týkajú určitých životných tém, napríklad „duchovnosť“ (korunná čakra), „komunikácia“ (krčná čakra), alebo „pocity“ (pupočná čakra). Čakry sú do istej miery súčasťou hmotnej skutočnosti, keďže sa vzťahujú ku konkrétnym miestam na vašom tele. Ale nie sú viditeľné fyzickým okom, teda môžete povedať, že sa nachádzajú medzi duchom a hmotou, premosťujú túto medzeru. Tvoria vstupný bod pre ducha (vaše duševné vedomie), umožňujúc mu nadobudnúť fyzickú podobu a vytvoriť veci, ktoré sa dejú vo vašom živote.

Srdcová čakra, umiestnená v strede vašej hrude, je práve sídlom energie Lásky a Jednoty. Srdce nesie energie, ktoré zjednocujú a harmonizujú. Keď na chvíľu upriamite vašu pozornosť na toto centrum, môžete cítiť teplo niečoho, čo sa otvára. Ak nič necítite, jednoducho to nechajte tak a skúste to trebárs niekedy inokedy.

Čakra pod srdcom sa nazýva „slnečný pletenec“ (solar plexus) a je umiestnená blízko vášho žalúdka. Je to sídlo vôle. Je to centrum, ktoré zameriava vašu energiu do fyzickej reality. Preto je to čakra, ktorá je spojená s otázkami tvorivosti, vitality, ambícií a osobnej moci.

Ego a vôľa navzájom úzko súvisia. Schopnosť vôle vám umožňuje zamerať sa na niečo, buď navonok alebo dovnútra. Vaše vnímanie skutočnosti, rovnako vás ako aj druhých, je silne ovplyvnené tým, čo chcete, vašimi túžbami. Vaše túžby sú často zmiešané so strachom. Často niečo chcete, pretože máte pocit, že to potrebujete, je za tým pocit nedostatku alebo núdze. Kvôli strachom, ktoré sú prítomné v mnohých vašich túžbach, je solar plexus často riadený energiou ega. Ego sa vyjadruje predovšetkým cez solar plexus.

Prostredníctvom schopnosti vôle ego doslova vyvíja tlak na realitu. Realita musí byť vlisovaná do toho čo chce ego, aby sme tomu uverili. Ego pracuje nad množinou základných predpokladov o tom ako realita funguje, ktoré sú všetky založené na strachu. Podáva vám vysoko selektívny obraz skutočnosti, keďže jeho spôsob pohľadu je zaujatý jeho vlastnými potrebami a strachmi. Tiež musí súdiť všetko, čo si všimne. Niet priestoru pre jednoduché všímanie si vecí. Všetko musí byť rozdelené do kategórií, označené ako správne alebo nesprávne.

Keď žijete zo srdca, neexistuje pevná množina presvedčení, podľa ktorej vykladáte alebo hodnotíte fakty. Nedržíte sa už ďalej silného presvedčenia o ničom. Stali ste sa viac pozorovateľom. Odložíte morálne súdy na čokoľvek, keďže cítite, že ste nemuseli pochopiť všetko, čo sa dá na situácii pochopiť. Súdy majú v sebe vždy niečo definitívne, ale srdce sa nezaujíma o definície. Vždy sa snaží ísť za to, čo sa zdá byť jednoznačné a definované. Srdce je otvorené, skúmajúce a pripravené znova preskúšať, pripravené odpustiť.

Keď používate egocentrickú silu vôle, môžete cítiť ako niečo ťahá vašu čakru solárneho plexu. Používanie vašej vôle týmto spôsobom je energetická udalosť, ktorú môžete vedome vnímať, ak chcete. Kedykoľvek cítite toto ťahanie, sprevádzané silnou túžbou, aby sa veci uskutočnili vašim spôsobom, snažíte sa modelovať realitu podľa vášho želania. Snažíte sa realite vnútiť vaše presvedčenie.

Keď konáte zo srdca, postupujete v súlade s prúdom vecí ako sa prejavujú, netlačíte ani nenútite.

Ak sa veľmi snažíte niečo dosiahnuť a opakovane sa vám nedarí dosiahnuť váš cieľ, prosím spýtajte sa seba z akej čakry, z akého energetického centra, to robíte. Tiež sa môžete naladiť na svoje srdce a spýtať sa prečo táto vec nefunguje alebo prečo musíte do nej vkladať tak veľa energie.

Často sa snažíte uskutočniť určité ciele bez toho, aby ste naozaj išli dovnútra a overili vo vašom srdci, či vám to naozaj slúži na vašej vnútornej ceste k múdrosti a tvorivosti. Dokonca aj keď vaše ciele predstavujú vaše najhlbšie srdcom pociťované túžby, môžete mať nerealistické očakávania o časovom rámci, v ktorom sa veci udejú. Môžete byť na časovej línii, ktorá nepochádza zo srdca ale z osobnej vôle.

Existuje prirodzený rytmus všetkých vecí a ten nemusí mať nevyhnutne také tempo, aké si vy myslíte, že je žiadúce. Uskutočnenie vašich cieľov vyžaduje posun energie. Posuny energie často vyžadujú viac času ako očakávate alebo si prajete. V skutočnosti posuny energie nie sú ničím iným ako zmenou vás samotných.

Keď dosiahnete vaše ciele nebude už viac vami. Stanete sa rozšírenou verziou vášho súčasného seba, budete mať v sebe viac múdrosti, viac lásky a viac vnútornej sily. Čas, ktorý je potrebný na splnenie vašich cieľov, je čas potrebný na zmenu vášho vedomia takým spôsobom, aby vaša vytúžená realita mohla vstúpiť do vašej súčasnej reality. Takže, ak chcete veci urýchliť, zamerajte sa na seba a nie tak veľmi na realitu.

Často dokonca musíte opustiť váš cieľ, aby ste boli otvorení na prijímanie. Toto znie paradoxne. Ale v skutočnosti hovoríme len, že musíte plne prijať vašu súčasnú skutočnosť skôr, ako môžete vykročiť vpred do novej. Ak neprijmete vašu súčasnú skutočnosť a napäto lipnete na svojich cieľoch, nepohybujete sa vpred.

Nič neopustí vašu skutočnosť, kým to nebudete milovať. Milovať to, znamená „dať tomu slobodu“.

Pokiaľ naozaj neobjímete vašu súčasnú skutočnosť a neprijmete ju ako váš výtvor, nemôže vás opustiť, pretože popierate časť seba samých. Hovoríte „nie“ časti vás, ktorá pre vás túto realitu vytvorila. Chceli by ste odseknúť túto nežiadanú časť seba a ísť vpred.

Ale nemôžete vytvoriť viac milujúcu skutočnosť zo seba-nenávisti. Nemôžete sa vôľou dostať do novej skutočnosti odtlačením nežiadaných častí nabok. Sila vôle vám tu neposlúži.

To čo potrebujete je dotknúť sa svojho srdca. Energie pochopenia a prijatia sú skutočné stavebné kamene novej a viac napĺňajúcej skutočnosti.

Keď pôsobíte na realitu zo srdca, necháte realitu byť. Nesnažíte sa ju zmeniť, jednoducho a starostlivo beriete na vedomie to čo je.

Keď sa srdce stane správcom vašej bytosti, bude centrum vôle (solar plexus) postupovať podľa neho. Ego, schopnosť vôle, nebude zničená, keďže prirodzene slúži účelu prenosu energie z úrovne vedomia na úroveň fyzickej reality. Keď je tento prenos alebo prejav riadený srdcom, tvorí a prúdi energia vôle bez námahy. Nedochádza k nátlaku ani núteniu. Toto sa stane keď sa objaví synchronicita: pozoruhodný súlad dejov, ktorý značne podporí uskutočnenie vašich cieľov. Zdá sa vám zázračné, keď veci spolupracujú takým spôsobom. Ale v skutočnosti sa toto deje po celý čas keď tvoríte zo srdca. Nenútenosť (z angl. „efortlessness“ - t.j. „beznamáhavosť“, pozn. prekl.) je charakteristickou črtou tvorenia zo srdca.

Vytváranie vašej skutočnosti zo srdca

Pravá tvorivosť nie je založená na odhodlaní a silnej vôli, ale na otvorenom srdci. Byť otvorený a vnímavý k novému a neznámemu je životne dôležité na to, aby ste boli skutočným tvorcom.

Jeden kľúč k pravej tvorivosti, je teda schopnosť nič nerobiť: zdržať sa konania, určovania, zameriavania. Je to schopnosť umiestniť svoje vedomie do čisto vnímavého ale bdelého režimu.

Len keď neviete (z angl. „by not knowing“ - „nevedením“, „tým že neviete“, pozn. prekl.), keď uchovávate veci otvorené, môžete vytvoriť priestor pre niečo nové, aby to vstúpilo do vašej reality.

Je pravda, že si vytvárate svoju realitu po celú dobu. Vaše vedomie je tvorivé, či už ste si toho vedomí alebo nie. Ale keď chcete tvoriť svoju realitu vedome, ako vás učí mnoho kníh a terapií, je podstatné pochopiť, že najmocnejšia forma tvorenia nie je založená na vôli (byť aktívnym) ale na seba-uvedomení (byť vnímavým).

Všetky zmeny v hmotnom svete, napríklad v oblasti práce, vzťahov alebo vášho hmotného okolia, sú odrazom zmien na vnútornej úrovni. Až keď sú vnútorné transformačné procesy ukončené, vtedy vám hmotná realita môže odpovedať ich spätným zrkadlením cez zmenu okolností vo vašom živote.

Keď sa pokúšate tvoriť prostredníctvom vôle, napríklad zameraním sa na alebo vizualizovaním vašich cieľov po celý čas, ignorujete vnútornú premenu, ktorá je skutočným predpokladom zmeny. Tvoríte umelým spôsobom a nutne budete sklamaní. Netvoríte z hlbín duše.

Duša k vám prehovára vo chvíľach ticha. Naozaj načúvate jej hlasu, keď sa nesnažíte vedieť. Duša často hovorí veľmi jasno v časoch, keď sa vzdáte a hodíte flintu do žita. To čo sa stane, keď sa vzdáte a zúfate je, že sa otvoríte pre nové. Opustíte všetky svoje očakávania a ste skutočne vnímaví na to, čo je.

Zúfalstvo je spôsobené silnými presvedčeniami, ktoré máte o tom, čo by sa malo udiať vo vašom živote. Keď realita nedokáže odpovedať na tieto presvedčenia, stávate sa v nejakom bode sklamaní a dokonca zúfalí.

Avšak, ak sa vzdáte silných očakávaní a budete sa snažiť byť otvorení novému, nemusíte dospieť do tohto bodu zúfalstva predtým, ako sa znova dotknete svojej duše. Môžete sa stať tichí, vnímaví a otvorení tomu čo vám povie, bez toho, aby ste boli najprv sklamaní.

Pokiaľ „viete presne čo chcete“, často obmedzujete možnosti, ktoré sú vám energeticky dostupné. Táto nová skutočnosť, ktorú hľadáte, či už zamestnanie alebo vzťah alebo lepšie zdravie, obsahuje mnoho prvkov, ktoré sú vám neznáme. Často si myslíte, že to po čom túžite je niečo čo poznáte (pekné zamestnanie, milujúci partner) premietnuté do budúcnosti. Ale tak to nie je. To čo naozaj robíte pri vytváraní novej reality je, že idete mimo vaše vlastné psychologické hranice. A nemôžete teraz vedieť, čo leží za týmito hranicami.

Môžete vnímať veľmi jasno, že je tam niečo veľmi žiadúce, ale nemusíte to zužovať tým, že sa na to zameriavate alebo to vizualizujete. Môžete to jednoducho očakávať s pocitom otvorenosti a zvedavosti.

Naozaj, na to, aby ste si vytvorili najvytúženejšiu realitu je seba-prijatie omnoho dôležitejšie ako zameriavanie vašich myšlienok alebo vôle. Nemôžete vytvoriť niečo, čím nie ste. Môžete recitovať mantry tisíckrát a vytvoriť množstvo pozitívnych obrazov vo svojej mysli, ale pokiaľ neodrážajú to, čo naozaj cítite (napríklad hnev, depresiu, nepokoj), nevytvoria nič len zmätok a pochybnosti. („Pracujem tak tvrdo, ale nič sa nedeje.“)

Seba-prijatie je forma Lásky. Láska je najväčší magnet pozitívnych zmien vo vašom živote. Ak sa milujete a prijímate za to kým ste, pritiahnete si okolnosti a ľudí, ktorí zrkadlia vašu seba-lásku. Je to také jednoduché.

Pociťujte svoju vlastnú energiu, všetky vaše pocity. Pociťujte akí ste nádherní a úprimní práve teraz, vo všetkých vašich zápasoch a smútkoch. Ste nádherní so všetkými vašimi „nedokonalosťami“ a „chybami“. A to je jediné poznanie, na ktorom záleží.

Objímte to, čím ste, buďte k sebe uvoľnení, pozrite sa trebárs na „svoje mnohé nedostatky“ zo zmyslom pre humor. Viete, že dokonalosť nie je možná. Je to len ilúzia.

Vytváranie vašej reality zo srdca je rozpoznanie vášho Svetla, TU a TERAZ. Tým, že ho rozpoznáte, že si ho uvedomíte, zasievate semienko, ktoré bude rásť a nadobúdať tvar na fyzickej úrovni.

Keď vás Bohyňa vytvorila ako individuálne duše, nevyvíjala vôľu. Jednoducho bola sama sebou a v nejakom bode si všimla, že „tam vonku“ je niečo, čo stojí za preskúmanie. Nevedela presne čo to bolo, ale vyvolalo to v nej pocit podobný zamilovaniu. A predpokladala bez povyku, že je hodná toho, aby prežívala túto novú lákavú realitu. Bola tiež trochu zamilovaná do seba!

A tak ste získali tvar ako individuálne duše a Bohyňa začala zakúšať život vašim prostredníctvom. Tým ako sa to všetko stalo – podrobnosťami procesu stvorenia – sa Bohyňa naozaj moc netrápila. Jednoducho sa len milovala a bola otvorená zmene. A to je naozaj to jediné, čo je od vás požadované na to, aby ste si vytvorili vašu vlastnú dokonalú skutočnosť: seba-láska a ochota vydať sa v ústrety novému.

Prispôsobenie sa žitiu zo srdca

Tvorenie zo srdca je oveľa mocnejšie a vyžaduje menej námahy ako tvorenie z ega. Nemusíte sa trápiť podrobnosťami, musíte len byť otvorení všetkému čo je, vnútri aj vonku.

Z tejto otvorenosti môžete z času-načas pocítiť určité ťahanie. Môžete sa cítiť priťahovaní k určitým veciam. Toto ťahanie je vlastne tiché šeptanie vášho srdca, je to vaša intuícia. Keď jednáte na základe intuície, ste ťahaní namiesto toho, aby ste tlačili. Nekonáte pokiaľ necítite na vnútornej úrovni, že je správne konať.

Keďže ste veľmi zvyknutí na tlačenie, t.j. na používanie vašej vôle na vytváranie vecí, je energetický posun od ega k srdcu pre vás pomerne náročný. Tento posun vyžaduje obrovské „spomalenie“. Na to, aby ste sa skutočne dostali do dotyku so svojou intuíciou, musíte vedome vynakladať úsilie na „nič nerobenie“, na nechanie všetkého tak, ako to je. Toto pôsobí v rozpore s vašou intuíciou na mnohé z toho, čo ste naučení a zvyknutí. Ste veľmi zvyknutí zakladať svoje činy na myslení a sile vôle. Dovolíte, aby vaše myslenie určilo ciele a použijete vôľu na ich uskutočnenie. Toto je úplný opak tvorenia zo stredu srdca.

Keď žijete zo srdca, načúvate svojmu srdcu, a potom podľa toho konáte. Nemyslíte, načúvate s bdelosťou a otvoreným vedomím tomu, čo vám hovorí vaše srdce. Srdce hovorí cez vaše pocity, nie cez myseľ. Hlas srdca je možné najlepšie počuť, keď sa cítite pokojne, uvoľnene a uzemnene.

Srdce vám ukáže cestu ku skutočnosti, ktorá je pre vás práve teraz tá najviac milujúca a radostná. Jeho šepot a návrhy nie si založené na rozumovom myslení. Hlas vášho srdca môžete rozoznať podľa jeho ľahkosti a príchuti radosti v ňom. Ľahkosť je tam preto, že srdce nevnucuje, k jeho návrhom nie sú pripojené žiadne reťaze. Vaše „srdečné ja“ nelipne na vašich rozhodnutiach a miluje vás nech robíte čokoľvek.

Žitie zo srdca neznamená, že sa stanete nečinní a nehybní. Ponechanie vecí bez ich označenia za správne alebo nesprávne, bez ich tlačenia jedným smerom radšej ako iným, vyžaduje mnoho sily. Je to sila byť úplne prítomný, čeliť všetkému čo je a len sa na to pozerať. Môžete sa cítiť prázdni, alebo v depresii alebo nervózni, ale nesnažíte sa tieto veci odohnať. Všetko čo robíte je, že ich obklopíte svojim vedomím.

Nechápete skutočnú silu vášho vedomia. Vaše vedomie je vyrobené zo Svetla. Keď držíte niečo vo vašom vedomí, zmení sa to kvôli tomu. Vaše vedomie je liečivá sila, ak ho nezväzujete svojim myslením a vašou závislosťou na „konaní“.

Vaše životy sú naplnené diktatúrou mysle a vôle, nadradenosťou myslenia a konania.

Všimnite si, že ako myseľ, tak aj vôľa pracujú so všeobecnými pravidlami. Existujú všeobecné pravidlá logického myslenia, sú to pravidlá logiky. Existujú všeobecné stratégie pre uvedenie myšlienok do hmoty, sú to pravidlá „projektového manažmentu“.

Ale toto sú všetko všeobecné tézy. Všeobecné pokyny a pravidlá obsahujú vždy mechanickú časť. Sú použiteľné pre všetky alebo pre väčšinu jednotlivých prípadov, inak by mali len malé využitie.

Ale intuícia pracuje veľmi rozdielne. Intuícia je vždy prispôsobená jednej osobe v jednom určitom okamihu. Je vysoko individualistická. Preto nemôže byť predmetom rozumovej analýzy alebo všeobecných pravidiel.

Takže žitie a konanie v súlade s vašou intuíciou vyžaduje vysokú úroveň dôvery, pretože vaše voľby sú potom založené čisto na tom, čo cítite ako správne, namiesto toho, čo pokladajú za správne pravidlá iných ľudí.

Žiť zo srdca teda od vás nevyžaduje len opustenie zvykov nadmerného používania vašej mysle a vašej sily vôle, tiež vás to vyzýva, aby ste si naozaj dôverovali.

Zaberie to čas naučiť sa počúvať svoje srdce, dôverovať jeho správam a konať podľa nich. Ale čím viac to budete robiť, tým viac budete chápať, že len tým, že odovzdáte svoje starosti a pochybnosti múdrosti vášho vlastného srdca, nájdete vnútorný mier.

Keď pokračujete touto cestou a vstupujete do tretej fázy prechodu od ega k srdcu, nájdete vnútorný mier po prvýkrát. Uvedomíte si, že to čo vás robí nekľudnými a znepokojenými je nutkanie ovládať realitu prostredníctvom myslenia a vôle.

Keď uvoľníte kontrolu, umožníte, aby sa čaro života rozvinulo. Všetko čo musíte robiť je načúvanie. Dávajte pozor na to, čo sa deje vo vašom živote, na to aké sú vaše pocity k iným ľuďom, na to aké sú vaše sny a túžby. Keď dávate pozor na to, čo sa deje vo vašom vnútri, realita vám poskytne všetky informácie potrebné na to, aby ste mohli konať správne.

Napríklad, môžete si byť vedomí vo vašom srdci túžby po láskyplnom vzťahu, v ktorom naozaj navzájom komunikujete. Ak si len všimnete a prijmete túto túžbu bez toho, aby ste sa snažili niečo pre ňu robiť, budete ohromení tým, ako na ňu bude Vesmír odpovedať. Tým, že nebudete robiť žiadne závery, ale len držať túžbu vo Svetle svojho vedomia, bude vaše volanie vypočuté a zodpovedané.

Môže to trvať dlhšie ako vaše očakávania, pretože existujú energetické posuny, ktoré sa musia uskutočniť skôr, ako môžu byť vaše túžby naplnené. Ale vy ste Majster, stvoriteľ vašej energetickej reality. Ak ju vytvoríte zo strachu, realita bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom. Ak ju vytvoríte z dôvery a odovzdania, dostanete všetko po čom túžite a ešte viac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář