Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie světa

Příspěvky

Evangelium Marie z Magdaly

13. 3. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Neúplné znění Mariina evangelia se zachovalo v koptském překladu z konce 4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv. Berlínského kodexu (Berolinensis 8502) objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku 1896 v Horním Egyptě. Objeveny byly také dva řecky psané zlomky pocházející z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463). Další dva zlomky s řeckým textem jsou datovány do období na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3225).

 

Kronika Akaša

27. 2. 2009

| Komentářů: 7

| Rubrika: Filosofie světa

Díky kronice Akaša můžeme zpětně projít veškerou minulostí a uvidět vše, co se kdy stalo nejen na tomto, ale i na jiných světech. Vědci konečně začínají tušit, co okultisté věděli odjakživa, - že existují i jiné světy, obývané jinými bytostmi, které se od lidských mohou lišit, ale které cítí a vnímají.

 

 

Úryvky z Bible a stránek Kronos

22. 2. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7-9)
 

Hovory se Sethem

17. 2. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Učedníkům byla dána fyzická realita od vnitřního já, tak jako vaše pozemské vlastnosti přichází z vaší vnitřní povahy. Tohle bylo živoucí podobenství vytvořeno mezi vámi – vesmírná hra pracovala ve váš prospěch s termíny, které můžete pochopit...
 

Védy

31. 1. 2009

| Komentářů: 1

| Rubrika: Filosofie světa

Védská literatura staré Indie podrobně popisuje vesmír jako harmonicky uspořádaný systém vytvořený podle inteligentního plánu jako sídlo pro živé bytosti. Moderní pohled na vesmír se natolik liší od védského, že tento je pro nás nyní těžko pochopitelný.
 

Toltécká filosofie

29. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Nejedná se o jakési náboženství, spíše o logické souvislosti vztahů k okolí. I když filozofie má kořeny spíše mezi mexickými šamany, má styčné body např. s budhistickou filozofií (ne náboženstvím). Jeden malý příklad logické souměrnosti energií:

Pokud budete vysílat zlo, bude se vám vracet zlo.
Pokud budete přijímat zlo, budete ho i vysílat.
Když budete vysílat lásku, bude se vám vracet.
Když budete přijímat lásku, budete ji i vysílat.

 

Učení Toltéků: Mysl

5. 1. 2009

| Komentářů: 1

| Rubrika: Filosofie světa

Prosím, tohle si přečtěte!!! To je  tak hluboká pravda, že když jsem to sama před chvilkou četla, navlhly mi oči a v krku se mi udělal knedlík.
 

Cykly nebes

1. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Hinduisti veria, že my, ktorí zem obývame dnes, žijeme v nešťastnom a búrlivom veku Kálíjugy, údajne poslednom a najúpadkovejšom z „ľudských vekov“ v súčasnej kalpe, teda cykle stvorenia. Podľa indických astronomických a kalendárových výpočtov „započala“ Kálíjuga roku 3100 p.n.l., teda v čase, ktorý sa temer na rok zhoduje so starými mayskými výpočtami počiatku Piateho slnka.
 

Jing a jang

1. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Mužská a ženská energie tak, jak je chápeme my, totiž nejsou přesným rozdělením energií ve vesmíru. My ze západní civilizace máme tak nějak podvědomě za to, že ta činná energie čili ten, kdo koná, je vždy muž... zatím co ta pasivní složka energie, čili ten, kdo přímo nekoná, ale vnouká inspiraci ke konání, je žena.
 

O duchovnu, kritice a soudu

1. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Filosofie světa

Motto: Velikánem v oblasti duchovní se občas stane trpaslík v oblasti materiální, běda pak trpaslíkům v oblasti duchovní

Materiální svět je moc tvrdý. V duchovnu se pracuje lépe, protože tam jsou lidé takoví slušní, duchovní úsilí je veskrze příjemné a při meditaci se dá dobře spát. Tak nějak to cítí někteří lidé a proplouvají duchovnem jako torpédoborce mlhou, nadšeni z toho malého odporu, z té úžasné volnosti, z toho ohromného tvůrčího potenciálu.