Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný svět

Příspěvky

Proč řešíme věci

23. 10. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Pozemský život! Scéna od začátku až do konce naplněná formami nejrozmanitějšího druhu. Doslovně přeplněná až k prasknutí! Od svého nejútlejšího dětství jsme vystavěni vlivům všech nejrozličnějších forem, vytvářejících životní styl dané etapy lidské společnosti.
 

Je světový tržní systém přirozenost nebo zkáza?

23. 10. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Je princip volného trhu přirozenou součástí lidské společnosti nebo nikoliv? Odpověď na tuto otázku má většina lidí, jak se zdá, dopředu ujasněnu: Volný tržní systém k životu na Zemi patří!
 

Fyzika andělů a jejich význam

30. 9. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Dialog mezi Mathew Foxem a Rupertem Sheldrakem.

1. Co je to anděl? Proč existuje?
2. Rozhovor mezi Sheldrake a Foxem.

 

Nový Chrám Bohyně vystavěn nad Prahou

9. 9. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Nad Prahou je otevřen nový Chrám Bohyně. Disponuje nejmodernějšími technologiemi pro transformaci. Je obrovskou pomocí ke zbavování se starých struktur k rychlejšímu vzestupu do světla a lásky
 

Persona

31. 7. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Všechno, co děláme, děláme z jediného důvodu: abychom vyjádřili to, čím jsme. Takovéto žití je vlastně tvůrčí žití. Měli bychom se snažit změnit jen to, co již nevyjadřuje naši současnou chtěnou existenci, a změnit vlastnosti, které nás již nereprezentují. Chceme-li být správně reprezentováni, musíme se snažit ve svém životě změnit všechno, co neodpovídá obrazu našeho já, který chceme mít promítnut do věčnosti.
 

Krize! Jak z ní ven?

4. 7. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Jestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti a úpadku.
 

Inkvizice 21. století

4. 7. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Pověra, v níž vyrůstáme, nad námi neztrácí moc,
ani když zjistíme, že jde o pouhou pověru.
(Gotthold Ephraim Lessing, Moudrý Nathan)
 

O dnešním světě

20. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

,,Pokud člověk neodhalil svou spirituální bázi, tak je jeho život plochý, fádní, zkrátka nekvalitní. Pokud však má své duchovní těžiště, tak se jeho životní pouť prozáří a zkvalitní ve všech směrech, poněvadž přirozeně odlišuje zrno od plev a je navigován ( tu více, tu méně ) božským paprskem. Je skutečným, celistvým člověkem. Je zkvalitněn.“
 

Křižovatka zvaná Armagedon

1. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

ObrazekMoji milovaní, jsme na cestě ze Sféry Moci do Sféry Lásky. Už jsem o našem putování několikrát psal, ale chcete vědět čím dál víc o místech a událostech, které nás čekají. A skoro jistě neminou, protože naše cesta už nemá příliš odboček.
 

Tak trochu o prvním a posledním z nás

1. 1. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Současný svět

Na mnoha místech světa je možné nalézt lidi, kteří se připravují na příchod dění, jež je stále častěji ohlašováno viditelnými projevy v přírodě i ve společnosti. Veliký je počet těch, kteří sledují příchod blížících se událostí z pozice pozorovatelů v jistotě svého přesvědčení, že oni náleží k těm, kteří budou zachráněni - spaseni a převedeni svým Spasitelem do nové doby.